Placeholder for media
Fagblad 4, 2020
27.01.2021

Ghita Parry, formand

Leder: OK i 21 eller 22

Meget lidt blev, som vi havde forventet i 2020, hvor en pandemi spændte ben for det meste. Det gælder også forberedelserne til OK21. Og der er fortsat

Krisen har haft stor betydning for jeres arbejdsliv. Forandringer, hjemsendelser, tvungen ferie har været nødvendige onder for mange ansatte. Jeg håber, at det nu er ved at vende, og at vi går mod mere normale arbejdsdage.

Sundhedsmæssigt er Danmark sluppet nogenlunde nådigt. Til gengæld ser det svært ud for landets økonomi og arbejdsmarked. Arbejdsløsheden er stigende, og økonomien er hårdt ramt. Hvor hårdt vides endnu ikke, men der er ingen tvivl om, at det vil kunne mærkes også på de offentlige arbejdspladser.

Her har rigtigt mange ansatte ellers trukket et ekstra stort læs i de seneste måneder. Det giver selvfølgelig en helt berettiget forventning om, at det vil blive honoreret af arbejdsgiverne. Samtidig har vi et behov for at få rettet op på skævhederne i lønningerne i den offentlige sektor, så der er nok at kæmpe for.

 Men. Desværre er ledigheden samtidig steget, og det faktum, at en række privatansatte har accepteret at gå ned i løn, betyder, at der lige nu er stor usikkerhed om, hvad der kan forhandles om ved OK21. De private overenskomstforhandlinger sætter nemlig altid rammen for de offentlige forhandlinger.

Den usikkerhed gør det svært at udtage krav netop nu. Og derfor drøftes det på tværs af forhandlingsfællesskaberne og i de faglige organisationer, om det er bedst at forlænge OK18 med et år, så der først skal forhandles med arbejdsgiverne i 2022 – og da på et mere sikkert grundlag. Eller om det er bedst at fortsætte som planlagt og gennemføre OK21.

For mig er det brede sammenhold mellem de faglige organisationer det vigtigste. Det var det sammenhold, der sikrede os resultater ved OK18, og det vil sikre os bedst i fremtiden.

Uanset, hvad der kommer til at ske, er vi klar i Kost og Ernæringsforbundet. Vi har en plan A og en plan B. Bliver det A, får vi alle travlt med at diskutere og udtage krav allerede i august. Bliver det B, altså en forlængelse af den nuværende overenskomst, bliver der bedre tid til overvejelserne.

Jeg forventer en afklaring, inden sommerferien for alvor går i gang i juli.

 

God sommer.

 

Authors