Ferie

Arbejdstidsregler for ferie- og helligdage

Skal du arbejde i påsken, 1. maj, Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag eller pinsen? Så skal du være opmærksom på de særlige arbejdstidsregler, der gælder for arbejde på søgnehelligdage. 

Særlige regler for søgnehelligdage

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag. Søgnehelligdage skal ikke forveksles med søn- og helligdage, selvom de sprogligt ligger op af hinanden.

FKKA-området omfatter kommunerne:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommune.

(÷ FKKA*-området + Frederiksberg og Københavns kommune)

For ansatte i kommuner

1. maj, Grundlovsdag og Nytårsaftensdag (31.december)

Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges i tiden fra kl. 12.00 til 24.00. Der ydes søndagsgodtgørelse (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) såfremt man er på arbejde i tidsrummet fra kl. 12.00 til 24.00.
 

Vælger du at holde en feriedag på én af de nævnte dage tæller den dag som ferie.

Er du på arbejde én af de nævnte dage på normal arbejdstid, fra f.eks. kl. 07. 00 til 14.30 får du fra kl. 12.00 til 14.30 søndagsbetaling.

Er der planlagt en afspadseringsdag én af de nævnte dage (samme tidsrum som eks. 2) bruger du af din afspadseringskonto fra kl. 07.00 til 12.00 og resten af dagen har du fri.


Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed, ligesom der ikke betales dobbelt godtgørelse, når de nævnte dage falder sammen med søndag eller søgnehelligdage.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

24. december

Ligestilles med søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse. For fuldtidsansatte nedsættes timetallet med 7,4 timer. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori juleaftensdag falder eller en efterfølgende mødeplanperiode.

Der ydes søgnehelligdagstillæg (50 procent af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på dagen.

Bestemmelsen gælder ikke, hvis juleaftensdag falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

Øvrige søgnehelligdage

Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, samt 25/12, 26/12 og 1/1

Antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr, søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.

Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.

Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på søgnehelligdagen.

 

Bemærk: Bestemmelsen gælder ikke, hvis "søgnehelligdagen" falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.


**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

**OBS

Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet:

Alle dage ml. kl. 17.00 og kl. 23.00 med 30 % af timelønnen

Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 35 % af timelønnen

Lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 30 % af timelønnen

For ansatte i FKKA-området og Frederiksberg

1. maj

Ligestilles med en søgnehelligdag, se reglerne for øvrige søgnehelligdage.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

 

Grundlovsdag og Nytåraftensdag (31. december)

Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges i tiden fra kl. 12.00 til 24.00. Der ydes søndagsgodtgørelse (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på dagen.
**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

 

Vælger du at holde en feriedag på én af de nævnte dage tæller den dag som ferie.

Er du på arbejde én af de nævnte dage på normal arbejdstid, fra f.eks. kl. 07. 00 til 14.30 får du fra kl. 12.00 til 14.30 søndagsbetaling.

Er der planlagt en afspadseringsdag én af de nævnte dage (samme tidsrum som eks. 2) bruger du af din afspadseringskonto fra kl. 07.00 til 12.00 og resten af dagen har du fri.

24. december

Ligestilles med søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse

For fuldtidsansatte nedsættes timetallet med 7,4 timer. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori juleaftensdag falder eller en efterfølgende mødeplanperiode.

Der ydes søgnehelligdagstillæg (50 procent af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på dagen.

Bestemmelsen gælder ikke, hvis juleaftensdag falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

Øvrige søgnehelligdage

Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, samt 25/12, 26/12 og 1/1

Søgnehelligdage er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, får du søndagsbetaling. 
Skal du arbejde på en helligdag, får du 50% af timelønnen. Derudover skal du have en erstatningsfridag, da din normaltjeneste skal nedskrives i perioden svarende til din ansættelsesgrad. Dette gælder dog ikke, hvis søgnehelligdagen falder på en søndag. 

*OBS! Falder søgnehelligdagen på en fast fridag, f.eks. en lørdag, skal du stadig have en erstatningsfridag også selvom du ikke er på arbejde den pågældende dag, da din ugentlige arbejdstid stadig skal nedskrives. 


**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

**OBS

Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet:

Alle dage ml. kl. 17.00 og kl. 23.00 med 30 % af timelønnen

Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 35 % af timelønnen

Lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 30 % af timelønnen

For ansatte i Københavns Kommune

1. maj

Ligestilles med en søgnehelligdag hele dagen.

Antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr, søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på søgnehelligdagen

**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

Grundlovsdag

Ligestilles med en søgnehelligdag, fra dagtjenestens begyndelse.

Antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr, søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på søgnehelligdagen.

**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

24. december

Ligestilles med søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse.

31. december

Er en normal tjenestedag og der betales aftenstillæg fra kl. 17.00.

Øvrige søgnehelligdage

25/12, 26/12, 1/1, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag.

Antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr, søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Nedsættelsen af timetallet kan ske i den mødeplanperiode, hvori søgnehelligdagen falder eller en efterfølgende mødeplanperiode, dog senest 3 måneder efter søgnehelligdagen.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på søgnehelligdagen.


**Arbejdstidsbestemte ydelser, er også gældende. Se nederst.

**OBS

Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet:

Alle dage ml. kl. 17.00 og kl. 23.00 med 30 % af timelønnen

Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 35 % af timelønnen

Lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 30 % af timelønnen

For ansatte i regioner

1. maj

Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges fra dagstjenestens begyndelse til kl. 24.00. Der ydes søndagsgodtgørelse (42% af timelønnen eller tilsvarende afspadsering) for tjeneste på dagen.

Grundlovsdag

Normal tjenestedag, med mindre det er aftalt for hele din region, at grundlovsdag er fridag i stedet for 1. maj.

24. december

Ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. For fuldtidsansatte nedsættes timetallet med 7,4 timer. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

Der ydes søgnehelligdagstillæg (50 procent af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på dagen.

Bestemmelsen gælder ikke, hvis juleaftensdag falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

31. december

I tiden fra kl. 12 til kl. 24 har du i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges. Der ydes søndagsgodtgørelse (42 procent af timelønnen eller tilsvarende afspadsering) for tjeneste på dagen.

Øvrige søgnehelligdage

Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, samt 25/12, 26/12 og d. 1/1

Timetallet i normperioden nedsættes for fuldtidsansatte med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. For deltidsansatte nedsættes normtimetallet forholdsmæssigt.
Der ydes søgnehelligdagstillæg (50% af timelønnen eller tilsvarende frihed) for tjeneste på dagen.
**Regler for arbejde på særlige tidspunkter er også gældende. 

 

Bemærk: Bestemmelsen gælder ikke, hvis "søgnehelligdagen" falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

**OBS

**Er der ikke indgået en lokalaftale om honoreringen for arbejde på særlige tidspunkter, gælder følgende honorering:

Alle dage ml. kl. 18.00 og 23.00 27 % af timelønnen.

Alle dage ml. 23.00 og 06.00 32,5 % af timelønnen.

Lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 24.00 42 % af timelønnen.

For ansatte i staten

1. maj

Normal tjenestedag.

Grundlovsdag

Grundlovsdag er en normal tjenestedag. Er du omfattet af kapitel 3. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid, har du ret til en ulempegodtgørelse efter kl. 12.00.
Ulempegodtgørelsen udgør 25 % af nettotimelønnen inkl. faste tillæg, dog mindst kr. 32,77 i (grundbeløb niveau 31.3.2012) pr. time.
Ulempegodtgørelsen kan efter aftale med ledelsen og den ansatte konverteres til afspadsering.


Kontakt forbundet hvis: Du er omfattet af kapitel 4. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid.

24. december

Er ikke en helligdag. Er du omfattet af særbestemmelser (Kap. 3) for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for normal dag arbejdstid, gælder følgende:
For arbejde efter kl. 14.00 ydes ulempegodtgørelse svarende til
25 % af nettotimelønnen inkl. faste tillæg, dog mindst kr. 32,77 i (grundbeløb niveau 31.3.2012) pr. time.

 

Kontakt forbundet hvis: Du er omfattet af Kap. 4 særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid.

Bestemmelsen gælder ikke, hvis juleaftensdag falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

31. december

Normal tjenestedag. Der ydes ulempegodtgørelse svarende til 25 % af nettotimelønnen inkl. faste tillæg, dog mindst kr. 32,77 i (grundbeløb niveau 31.3.2012) pr. time, for arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06. 

Øvrige søgnehelligdage

Skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag.

Er du omfattet af kapitel 3. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid, ydes der ulempegodtgørelse på 25 % af nettotimelønnen inkl. faste tillæg, dog mindst kr. 32,77 i (grundbeløb niveau 31.3.2012) pr. time. Derudover godtgøres tjeneste på søgnehelligdage med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %.

Man får således både ulempegodtgørelse på 25 % og godtgørelsen på 50 % i form afspadsering eller løntillæg.

Kontakt forbundet hvis: Du er omfattet af kapitel 4. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid.

 

Ovenstående gælder ikke, hvis søgnehelligdagen falder på en søndag, da følges de almindelige regler for søndage.

*OBS

Enkelte statslige arbejdspladser har opsagt de arbejdsgiverbetalte fridage juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Der er i den forbindelse blevet iværksat forhandlinger om dette forhold. Forbundet anser dog ovenstående regler for at være gældende, indtil der foreligger et endeligt forhandlingsresultat. Kontakt forbundet hvis du har spørgsmål hertil.

Ansat på højskoler, friskoler og efterskoler

Overenskomst eller kontrakt

Du skal undersøge om skolen har tiltrådt en af vores overenskomster. Der vil typisk være tale om at de følger enten Statens overenskomst, Kommunal overenskomst eller overenskomst for Regioner, er dette tilfældet henviser vi til reglerne der er beskrevet under en af disse overenskomster.

Hvis din skole ikke har tiltrådt en af ovennævnte overenskomster, skal reglerne omkring jul og nytår fremgå af din ansættelseskontrakt.

Ansat privat uden overenskomst

Se din kontrakt

Regler omkring jul og nytår fremgår af din ansættelseskontrakt.

For ansatte i Det Danske Madhus

1. maj

Betragtes som en helligdag fra kl. 12.00 til kl. 24.00. Arbejder du efter kl. 12.00 skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag og fridøgn/vagtlistefridag.

Grundlovsdag

Betragtes som en helligdag fra kl. 12.00 til kl. 24.00. Arbejder du efter kl. 12.00 skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag og fridøgn/vagtlistefridag.

24. december

Sidestilles med søgnehelligdag hele dagen. Hvis du skal arbejde, skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal du have en erstatningsfridag. Dette gælder dog ikke hvis den 24/12 falder på en søndag. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag og fridøgn/vagtlistefridag.

31. december

Betragtes som en helligdag fra kl. 12.00 til kl. 24.00. Arbejder du efter kl. 12.00 skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag og fridøgn/vagtlistefridag.

Øvrige søgnehelligdage

Skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, samt 25/12, 26/12 og 1/1

Sidestilles med søgnehelligdag hele dagen. Hvis du skal arbejde, skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal du have en erstatningsfridag. Dette gælder dog ikke hvis søgnehelligdagen falder på en søndag. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag or fridøgn/vagtlistefridag.

For kostfaglige ledere

For ledere i FKKA* -kommuner og Frederiksberg kommune

1. maj: 
Betragtes som en søgnehelligdag. 

Grundlovsdag: 
Betragtes som en søgnehelligdag fra kl. 12.00.

 

24/12:

Normal tjenestedag.

31/12:

Normal tjenestedag.

For ledere i Københavns Kommune

1. maj: 
Betragtes som en søgnehelligdag hele dagen - se §3, stk. 6 og §4, stk. 4.

Grundlovsdag: 
Betragtes som en søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse - se §5, stk. 1.

 

24/12:

Søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse.

31/12:

Normal arbejdsdag.

For ledere i Frederiksberg Kommune

1. maj: 
Betragtes som en søgnehelligdag. 

Grundlovsdag: 
Betragtes som en søgnehelligdag fra kl. 12.00.

24/12:

Betragtes som en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse.

31/12:

Betragtes som en søgnehelligdag fra kl. 12.00

For ledere i Kommuner (÷ FKKA)

Ledere, undtagen sygeplejerskeuddannede, har i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges.

1. maj:
I tiden fra kl. 12 til kl. 24.

Grundlovsdag: 
I tiden fra kl. 12 til kl. 24.

24/12:

Hele dagen.

31/12:

I tiden fra kl. 12 til kl. 24.

Normaltjeneste udført i ovennævnte tidsrum giver ikke ret til erstatningsfrihed.
Afvikling af ferie og fridage på de nævnte dage giver ikke ret til erstatningsfrihed.

For ledere i regionen

Ledere tilrettelægger selv arbejdstiden og må i fornødent omfang deltage i vagter uden særskilt betaling herfor. Heri ligger også at tilrettelægge kompenserende frihed, hvis ledere deltager i vagter.

I særlige tilfælde kan andet aftales. Udgangspunkt er at lederne har en 37 timers arbejdsuge og skal planlægge deres tid efter det.

 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.