Ret til arbejdstøj

Arbejdsbeklædning

Vidste du, at du kan få enten betalt arbejdsbeklædning eller godtgørelse for disse? Hvis nej, så har du god grund til at læse med her og kontakte Forhandlingsafdelingen på 31 63 66 00.

Arbejdsbeklædning er en del af overenskomsten

Arbejdstøj er ikke et personalegode, men en del af overenskomsten. Din fagforening har i de offentlige overenskomster skaffet dig meget gennem tiden. Fra den 6. ferieuge til arbejdsmarkedspension. En af de vigtige, men til tider oversete elementer i din overenskomst, er arbejdsbeklædning.

Hvis du er ansat i en kommune eller region

Som ansat i en kommune eller region i et job på Kost og Ernæringsforbundets overenskomst er der to overordnede muligheder i overenskomsten; fri tjenestedragt og vask heraf eller godtgørelse for manglende tjenestedragt.

Fri tjenestedragt og vask heraf betyder, at din arbejdsgiver betaler din tjenestedragt og vasken.

Hvis du ikke har fri tjenestedragt og vask heraf, så skal du have en godtgørelse i form af et månedligt tillæg.

Godtgørelsen kan finde steder på tre måder:

  • Du sørger selv for indkøb af tjenestedragt og vask heraf hver eneste gang.
  • Du køber og betaler selv tjenestedragten, men har mulighed for at få dragten vasket.
  • Du får tjenestedragten betalt, men skal selv vaske den.

Taksten for godtgørelse varierer mellem den kommunale og den regionale overenskomst.

Hvis du er ansat i staten

Hvis du er ansat, og arbejder i køkkenfunktion, i staten er reglerne ganske simple; Du skal have fri tjenestedragt og vask heraf.

Hvis du er ansat i Det Danske Madhus

Så har du ret til fri tjenestedragt og vask heraf leveret af arbejdsgiver.

Hvis du er ansat i anden privat virksomhed

Så kommer det an på din overenskomst eller ansættelsesbrev.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.