Placeholder for media

Vidne til mobning? Hvad stiller du op?

”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning” er titlen på et nyt værktøj, der sætter fokus på vidnernes rolle i situationer, hvor mobning forekommer.

For at få indsigt i det nye redskab udviklet af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed, satte vi os sammen med vores arbejdsmiljørepræsentant, Holger Pedersen, og fik en snak om mulighederne i det nye værktøj:

Du kan læse mere om værktøjet her: http://etsundtarbejdsliv.dk/mobning/grib-ind/

Det nye værktøj ”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning” sætter fokus på vidnerne, altså dem der er tilstede og observerer mobning. Hver vidnetype afspejler forskellige typiske reaktioner, man kan have som vidne i en situation, hvor mobning forekommer. 

Start før det er for sent

Når man arbejder med mobning i et arbejdsmiljø, så er der ofte fokus på mobberen eller mobberne og offeret. Det nye værktøj sætter fokus på vidnerne, og deres mulighed for at gribe ind:

”Mobning foregår sjældent i en isoleret situation, hvor det kun er mobberen og offeret, der er tilstede. Der er næsten altid andre involveret. Det nye værktøj gør brugerne opmærksom på deres egne reaktioner, og de handlemuligheder, som de har", siger Holger.

Ved at lægge fokus på vidnerne får hele arbejdspladsen et medansvar for at undgå mobning, og det giver derfor mening at drøfte mobning i hele medarbejdergruppen. En af de centrale pointer for Holger er, at det nye redskab dog ikke skal bruges til 'reparationer', når skaden er sket:

”Redskabet er tænkt i forebyggelsesøjemed. Som jeg ser det, er det meningen at man skal gribe fat i det her værktøj i et velfungerende arbejdsklima, og så arbejde med det for at forebygge, at mobning bliver et problem på arbejdspladsen”, siger Holger.

For ledere

Værktøjet ”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning" er et dialogredskab, som man som leder kan bruge til at debattere arbejdsmiljø med medarbejdergruppen. Værktøjet kan bruges til at løse konflikter, inden de bliver til mobning. Værktøjet kan derfor være et element i en generel diskusion af hvordan problemer med det psykiske arbejdsmiljø ønskes løst.

”Jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at alle arbejdspladser er unikke og har deres særkender, og derfor kan man heller ikke bare implementere standardløsninger”, fortæller Holger og fortsætter:

”Jeg synes dog, der er nogle rigtig gode elementer i det nye værktøj, man som leder kan lade sig inspirere af, og benytte som udgangspunkt for at lave sin egen mobbepolitik.”

For tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant er man ofte den første til at fornemme, hvis der opstår gnidninger mellem to eller flere kolleger. Tillidsrepræsentanter har derfor et ansvar for at sparre med lederen om, hvad man på den enkelte arbejdsplads vil gøre for at sikre et godt arbejdsmiljø.

”Som tillidsrepræsentant, handler det i høj grad om at være opmærksom på, hvordan du sammen med din AMIR repræsentant, kan arbejde sammen om at sætte fokus på mobning og informere om nye værktøjer”, fortæller Holger og fortsætter:

”Så kan man jo forsøge at gå til ledelsen og skubbe lidt på, for at der bliver taget en snak om mobning på arbejdspladsen og måske indført en politik.

Har du spørgsmål?

Kontakt

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk