Kost, ernæring og sundhed

Tillidsrepræsentantens vilkår

Tillidsrepræsentanten må bruge den tid, der er nødvendig, til arbejdet. Der skal dog tages hensyn til, at der er tid til at løse de normale arbejdsopgaver side om side med de faglige opgaver

Som tillidsrepræsentant har du en række forskellige opgaver. Du skal forhandle løn, også kaldet lokalløn, for dine kolleger på arbejdspladsen. Og du skal deltage i arbejdet med omstillinger, udbud og udlicitering, hvis det kommer på tale.

På grund af en stigende udbredelse af personalepolitiske instrumenter, for eksempel en arbejdsmiljøpolitik, bliver der også flere opgaver for tillidsrepræsentanten. Da mængden af opgaver stiger, bliver der holdt øje med tillidsrepræsentanternes tidsforbrug, så det kan sikres, at tillidsrepræsentanten har ordentlige forhold at arbejde under både som tillidsrepræsentant og almindelig medarbejder

  • At tillidsrepræsentanten har den tid til rådighed, der er nødvendig for at løse de faglige opgaver
  • At det bliver undersøgt, hvor lang tid du bruger på tillidsrepræsentantarbejdet
  • At du kan komme i kontakt med de kolleger, du er tillidsrepræsentant for
  • At du har adgang til en arbejdsplads med IT-udstyr og adgang til internettet, så du kan løse dine opgaver under ordentlige forhold

Retningslinjer for arbejdet som tillidsrepræsentant i staten

Tillidsrepræsentanten må bruge den tid, der er nødvendig, til arbejdet. Der skal dog tages hensyn til, at der både er tid til at løse de normale arbejdsopgaver side om side med de faglige opgaver.

Som tillidsrepræsentant har du en række forskellige opgaver. Du skal forhandle løn, også kaldet lokalløn, for dine kolleger på arbejdspladsen. Og du skal deltage i arbejdet med omstillinger, udbud og udlicitering, hvis det kommer på tale.

På grund af en stigende udbredelse af personalepolitiske instrumenter, for eksempel en arbejdsmiljøpolitik, bliver der også flere opgaver for tillidsrepræsentanten. Da mængden af opgaver stiger, bliver der holdt øje med tillidsrepræsentanternes tidsforbrug, så det kan sikres, at tillidsrepræsentanten har ordentlige forhold at arbejde under både som tillidsrepræsentant og almindelig medarbejder.

Principper for tillidsrepræsentantens arbejde

De vilkår, du kan arbejde under som tillidsrepræsentant, bliver forhandlet på plads mellem dig og din arbejdsgiver.

Vilkårene bliver forhandler på plads ud fra disse principper:

  • Tillidsrepræsentanten skal have den tid til det faglige arbejde, der er nødvendig
  • Forholdene for tillidsrepræsentantens arbejde bliver genforhandlet, når en ny tillidsrepræsentant tiltræder
  • Opstår der ændringer i omfanget af tillidsrepræsentantarbejdet, skal forholdene op til forhandling igen
  • Hvis de faglige opgaver i perioder fylder så meget, at det går ud over tillidsrepræsentantens normale job, er det op til arbejdspladsens ledelse og tillidsrepræsentanten at finde ud af, hvordan de normale arbejdsopgaver kan blive løst

Afskedigelse

En tillidsrepræsentant er beskyttet mod afskedigelse. Den beskyttelse gælder også for suppleanten, arbejdsmiljørepræsentanten og valgte medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg, MED/MIO.

Arbejdsgiverne kan kun afskedige en tillidsrepræsentant, hvis der er såkaldte ’tvingende årsager’.

Hvis du får besked om, at du skal afskediges, bør du kontakte Kost & Ernæringsforbundet. I den situation vil Kost & Ernæringsforbundet blandt andet se på, om afskedigelsen har noget med dit arbejde som tillidsrepræsentant at gøre.

Ved en afskedigelse skal arbejdsgiveren bevise, at den er begrundet i tvingende årsager. Ifølge reglerne skal arbejdsgiveren altid forhandle med Kost & Ernæringsforbundet, inden en tillidsrepræsentant bliver afskediget.

Hvis arbejdspladsen bliver udsat for omlægning, nedskæring eller overdragelse, er tillidsrepræsentanten den sidste medarbejder, der må flyttes til andet arbejde eller afskediges. Ifølge reglerne skal der findes passende opgaver, som tillidsrepræsentanten kan omskoles til eller sættes til at passe.

Hvis du vil vide mere med om, hvordan tillidsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse,

 

Privat område:

Der findes ingen generelle regler på det private område, kontakt forbundet hvis du er tillidsrepræsentant på en privat arbejdsplads.

Relaterede artikler

Viden og fag

Regler og retningslinjer for TR-valg (Kommunale og regionale område)

Regler og retningslinjer for TR-valg blandt kostfaglige kolleger på KOST’s overenskomst på det kommunale og regionale område.
Kost, ernæring og sundhed

Find din kollega i medlemssystemet

Kost og Ernæringsforbundets medlemssystem giver tillidsrepræsentanter mulighed for selvbetjening. Du kan finde stamoplysninger, og du kan få et overbl
Kost, ernæring og sundhed

TR og rekruttering

Som tillidsrepræsentant møder du kollegaer, som du tænker burde være medlem. Du kan her på siden læse vores argumentpapirer, som klæder dig på til en
Se alle

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Kontakt Allan Bresson - han er din TR-kontaktperson i Kost og Ernæringsforbundet. Men alle i sekretariatet kan selvfølgelig hjælpe dig.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone3163 6665

mailabr@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk