Køkken

Pressemeddelelse: Kost og Ernæringsforbundet roser ny køkkenomstillingspulje

Kost og Ernæringsforbundet, der repræsenterer 8.500 ernæringsprofessionelle, er tilfreds med den køkkenomstillingspulje, som regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten netop er blevet enige om. Puljen er et stort og vigtigt skridt på vejen til at få gjort de offentlige måltider mere klimavenlige.

Der er et stort potentiale i at få reduceret CO2-udledningen fra de godt 800.000 måltider, der hver dag bliver produceret i de offentlige køkkener i Danmark. Kost og Ernæringsforbundet har længe arbejdet for, at der politisk skulle rykkes på den dagsorden, og der er derfor også god grund til at rose regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten for at afsætte 40 millioner kroner til at efteruddanne de ernæringsprofessionelle i bæredygtighed.

-Det her er jo en pulje, som Kost og Ernæringsforbundet har kæmpet hårdt for at komme i mål med. For vi ved, at hvis 800.000 daglige måltider bliver gjort mere grønne, er det en lysegrøn og billig genvej mod et mere bæredygtigt samfund. Billigere end både elbiler, vindmøller og isolering. Vi kan se på vores undersøgelser, at der er en enorm vilje til mere bæredygtig produktion. Nu kan kompetencerne få et løft, så vi kan omsætte den vilje til handling og mere grønne måltider, siger Michael Allerup, næstformand og talsmand for bæredygtighed i Kost og Ernæringsforbundet.

- Det er vores vurdering, at hvis vi skal udnytte hele potentialet, kræver det investering i kompetencer på i alt 80 mio. kroner. Men med den her pulje kommer vi et godt stykke vej mod den omstilling, og det vil jeg gerne kvittere for, tilføjer han.

Men penge er ikke det eneste, der skal til, for at Kost og Ernæringsforbundets målsætning om en reduktion i CO2 på 25 procent i samtlige offentlige køkkener i Danmark inden 2025 skal blive til virkelighed. Der skal være politisk vilje i hele Danmark for, at det lykkes. Det drejer sig bl.a. om at få alle kommuner og regioner til at fastsætte konkrete mål for CO2-reduktion.

- Vi ved fra økologien, at det i høj grad er de store bykommuner, der har omlagt produktionen til mere økologiske måltider, mens yderkommunerne stadig halter bagefter. Den fejl må vi ikke lave på klimaområdet. Derfor er det vigtigt, at der bliver fastlagt klare reduktionsmål for alle kommuner og regioner, så vi sikrer, at hele Danmark kommer med. Jeg håber, at lokalpolitikere i hele landet vil følge fødevareministerens opfordring til at gøre grønne måltider til et vigtigt tema i efterårets valgkamp – og i politikken der føres efterfølgende, siger Michael Allerup.

- Herudover skal vi have bedre redskaber til at arbejde professionelt og ensartet med bæredygtighed. Vi skal have fastsat, hvordan vi beregner klimaaftryk fra fødevarerne, så alle offentlige køkkener måler ens. Men det skal ikke skygge for, at solen skinner, og vi glæder os over, at Christiansborg har truffet en god og rigtig beslutning med den solide pulje i dag, slutter Michael Allerup.