ghita
Fagblad 6, 2020

Ghita Parry, formand

Leder: Mad og måltider kan mindske ulighed i sundhed

Mad og måltider er et vigtigt, men overset redskab i kampen for at begrænse den sociale ulighed i sundhed. Et redskab, der bør tænkes med i alle sociale indsatser.

Som ernæringsprofessionel står du med et meget, meget vigtigt redskab i hænderne, når det drejer sig om at bidrage til at udligne ulighed i sundhed. Og der er hårdt brug for det. Med Sundhedsstyrelsens rapport, der udkom først på måneden, er det nemlig endnu engang slået fast, at selv i et lille vedfærdssamfund som vores, er uligheden i sundhed stor.

Der er stor forskel på, hvor længe vi lever afhængig af uddannelse, stilling og økonomi og statistikken viser, at socialt udsatte dør i gennemsnit 17-19 år tidligere end andre.

Mange har overvægt, nogle har undervægt eller er fejlernærede. Og det betyder, at livsstilssygdomme føjer sig til de andre udfordringer som fattigdom, psykisk sygdom og misbrug.  

Men sådan behøver det ikke at være. Vi ved, at når mad og måltider prioriteres, og er en fast del af hverdagen og et led i behandlingen af sårbare og socialt udsatte, bidrager de til både sundhed, trivsel og udvikling.

Vi ved, at et fælles måltid i daginstitutionen og skolen er den bedste start. Det er med til at skabe gode madvaner hos alle børn, som vi akkurat har vist gennem Maddag 2020. I institutionen får børnene erfaring med sunde råvarer og en oplevelse af, at måltidet og det fællesskab, der følger med, kan bidrage med noget godt. Både socialt og sundhedsmæssigt.

Også på det sociale område kan måltiderne være en nøgle til psykisk og mental sundhed. Vi ved, at de bosteder, der tager fællesskabet omkring måltidet alvorligt, opnår en ro og rytme i hverdagen, der forbedrer trivslen og dermed mulighederne for at mestre livet.

Det var baggrunden for, at forbundet inviterede politikere, organisationer og fagfolk til en workshop, der resulterede i syv anbefalinger til socialministeren. Dem kan du læse her i bladet. Helt overordnet pegede de på, at mad og måltider skal være en del af alle sociale indsatser.

Bag dårlig trivsel og psykiske udfordringer gemmer der sig ofte somatiske sygdomme. De skal opdages i tide ved at give lige adgang til et sundhedstjek og siden vejledning og behandling, hvor der er behov for det, så kan livsstilssygdommene tages i opløbet. 

 Min opfordring er derfor: Tænk mad og måltider, sundhedstjek og vejledning ind i alle sociale indsatser. Det er redskaber, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed. Og det er på tide, vi tager dem i brug.