Valg til hovedbestyrelsen
Fagblad 11, 2018

Kom, som du er

Valg: Vil du være med til at arbejde for en stærk profession, samle faggrupperne på tværs af professionen og gøre kost- og ernæringsfaglige synlige for omverdenen, så kom. Vil du være med til at arbejde for bedre arbejdsvilkår for kost- og ernæringsfaglige, så kom. Vil du selv lære noget nyt og have et stærkere netværk, så kom. Ingen forventer, at du er den fødte politiker. Du skal blot have holdninger og være parat til at dele dit syn på, hvordan vi styrker fællesskabet. Har du det, så kom. Om få måneder er der nemlig valg til forbundets hovedbestyrelse.

Der skal vælges

  • Formand og næstformand, der vælges af og blandt alle medlemmer.
  • Fem medlemsrepræsentanter, der vælges af og blandt alle medlemmer.
  • En elev eller studerende, der vælges af og blandt alle elever og studerende.
  • Fem regionsformænd, der vælges af og blandt medlemmerne i de respektive regioner.

I alt 13 medlemmer til hovedbestyrelsen.

  • En regionsformand på Færøerne og i Grønland, der vælges af og blandt medlemmerne i hver af de to regioner.

Du kan vælges, og du har stemmeret, hvis du har et fuldt medlemskab af forbundet.

Fristen for opstilling til hovedbestyrelsen er den 15. februar 2019, kl. 12:00

Hvad kræver det

Til alle poster er der udarbejdet en profil, der fortæller, hvad arbejdet som politisk valgt går ud på. Du kan se alle profilerne på kost.dk/valg19

Alle medlemmer i den nyvalgte hovedbestyrelse bliver desuden kollektivt og individuelt klædt på til opgaven som politiker.

Vil du vide mere om det politiske arbejde, kan du kontakte en fra hovedbestyrelsen.
Se www.kost.dk/hovedbestyrelsen.

Fortæl, hvorfor du stiller op

Når du stiller op, skal du angive, hvilken post du stiller op til. Du skal samtidig skrive et valgoplæg, der fortæller, hvad du brænder for og gerne vil arbejde for. 

Med dit valgoplæg skal følge et portrætbillede. Du er også velkommen til at supplere valgoplægget med en video.

Hvis du stiller op til formands- eller næstformandsposten, skal du være opmærksom på, at du skal have mindst 30 stillere med et fuldt medlemskab.

Du stiller op og afleverer valgoplæg og billede elektronisk ved at gå ind på kost.dk/valg19. Det kan du gøre, indtil opstillingsfristen udløber den 15. februar, kl. 12:00.

På valgsiden kan du samtidig se retningslinjerne for valgoplæg mv.
Når både opstilling og valgoplæg er modtaget, får du en kvittering fra Stella Bangsbo.

Følg med på hjemmesiden

Valgoplæggene offentliggøres den 15. januar. De offentliggøres i den rækkefølge, de er modtaget. Efter den 15. februar bliver oversigten over kandidater ordnet alfabetisk efter fornavn under den post, der stilles op til.

Valgoplæggene er tilgængelige på kost.dk/valg19, indtil valgprocessen er overstået den 19. marts kl. 12:00.
Valgresultatet offentliggøres den 19. marts kl. 15.

Fair valgkamp

For at sikre en fair valgkamp for alle har hovedbestyrelsen vedtaget et sæt retningslinjer.

FAKTA

Kom til generalforsamling

Alle medlemmer er velkomne på generalforsamlingen i maj, og alle, der har et fuldt medlemskab, har tale og stemmeret og dermed indflydelse på forbundets strategi, og hvad der skal arbejdes med.

Tid: lørdag d. 11. maj 2019
Sted: Munkebjerg Hotel i Vejle