Feriepenge
Fagblad 1, 2020

Tekst: Jeannette Ulnits. Foto: Peter Sørensen

Feriepengene blev reddet

Forbundet hjælper: Da Anne-Marie Marthedal tiltrådte en ny stilling på samme arbejdsplads, blev det fejlagtigt registreret som en nedgang i tid. Det resulterede i færre feriepenge og et krav om tilbagebetaling af en fratrædelsesgodtgørelse. Kost og Ernæringsforbundet opklarede misforståelsen og forhandlede pengene hjem.

Diætist Anne-Marie Marthedal anede ikke, at hun kunne komme slemt i klemme, da hun i foråret 2018 tilbød at assistere én dag om ugen på Frederiksberg Hospital. Her havde hun i forvejen været ansat knapt et år i et 30-timers vikarjob, men sagde op, da hun fik en fast 30-timers stilling på et rehabiliteringscenter i Gentofte Kommune.

Frederiksberg Hospital takkede ja til at ansætte Anne Marie Marthedal én dag om ugen, og imens den nye syv-timers stilling blev sat på skinner, kontaktede diætisten HR-afdelingen. Hun ville være helt sikker på, at den ikke influerede på den fratrædelsesgodtgørelse, som hun havde til gode fra sin tidligere arbejdsplads på Amager Hospital.

Forlagt opsigelse gav problemer

Svaret var, at hun skulle fratræde sit vikariat, inden hun begyndte i den nye stilling. Hvis der var et ophold mellem de to stillinger, så var alt i orden. De nævnte ikke, at en nedgang i arbejdstid kan betyde, at en tidligere fratrædelsesgodtgørelse kan blive nedjusteret, selv efter at den er udbetalt.

Ledelsen overtog formalia vedrørende den nye syv-timers stilling, så Anne-Marie Marthedal hæftede sig ikke særligt ved de skriftlige detaljer om ændringerne i arbejdsforholdet. Hun havde indgivet sin opsigelse, var fratrådt, og ledelsen havde meddelt, at alt var i orden vedrørende den nye stilling. Men da hun i starten af 2019 opdagede, at Frederiksberg Hospital havde udbetalt færre feriepenge end forventet, begyndte problemerne. 

Diætisten kontaktede lønafdelingen, og her blev det klart for hende, at hun og lønafdelingen talte ud fra to forskellige perspektiver.

− Lønafdelingen holdt fast i, at jeg var gået ned i tid og derfor skulle have færre feriepenge. Jeg understregede, at syv-timers jobbet var en helt anden stilling, men da de ikke kunne finde min opsigelse i personalemappen, anså de mig for at være i samme stilling på nedsat tid, forklarer hun.

Regionen droppede tilbagebetalingskrav 

Da sagen blev svær at finde rundt i, bad Anne-Marie Marthedals leder hende kontakte sin fagforening. Kost og Ernæringsforbundet overtog sagen, og det endte med, at HR- afdelingen anerkendte fejlen med de manglende feriepenge. De meddelte dog samtidig, at den fratrædelsesgodtgørelse, som Anne Marie Marthedal tidligere havde fået udbetalt, var højere end hun havde krav på. De ville derfor modregne den i deres økonomiske mellemværende med Anne Marie Marthedal. Alt i alt ville det betyde et tilbagebetalingskrav på ca. 14.000 kr.

Kost og Ernæringsforbundet slog fast, at feriepenge ikke må modregnes i fratrædelsesgodtgørelser, så Anne-Marie Marthedal fik sine feriepenge. Forbundet argumenterede desuden for, at hun havde modtaget fratrædelsesgodtgørelsen i god tro, og sagen endte med, at Anne-Marie Marthedal efterfølgende fik en mail om, at Region H ikke ville gå videre med sagen. 

− Jeg er lettet og taknemmelig for, at forbundet hjalp mig ud af problemerne. Jeg gjorde alt det, regionen bad mig om ved jobskiftet, så det var lidt af en overraskelse, at det gav bagslag, siger hun. Konklusionen er, at det altid er en god idé at tage forbundet med på råd, når der skal laves særaftaler med arbejdsgiver i forbindelse med en fratrædelse eller opsigelse.

Sagen kort:

  • Anne-Marie Marthedal bliver sagt op på Amager Hospital.
  • Hun forlader jobbet inden opsigelsestidspunktet til fordel for et vikariat på Frederiksberg Hospital. Inden vikariatet udløber, får hun en fast stilling i Gentofte Kommune.
  • Den faste stilling er på 30 timer. Hun ansættes derfor samtidig én dag om ugen på Frederiksberg Hospital, hvor hun tidligere var ansat i et vikariat.
  • På grund af de skiftene ansættelser går der kludder i udbetalingen af feriepenge, og en allerede udbetalt fratrædelsesgodtgørelse fra Amager Hospital trækkes tilbage.
  • Ved forbundets hjælp udbetales både feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse.

 

GUIDE om ændring i ansættelsen

Husk, at når du ændrer antallet af timer, du arbejder, får det ikke alene betydning for din løn, men også for, hvor mange penge du sparer op til ferie. En fratrædelsesgodtgørelse beregnes ligeledes ud fra det aktuelle timeantal på  fratrædelsestidspunktet.

Hvis du laver særaftaler med din arbejdsgiver, der berører dit ansættelsesforhold, ved fratrædelse eller ved opsigelse, så kontakt altid Kost og Ernæringsforbundet.

Kontakt:

Forhandlingsafdelingen
post@kost.dk
31 63 66 00