Placeholder for media

28.08.2018

Fem projekter skal forebygge underernæring

Fem projekter har fået penge til en tværfaglig indsats, der skal forebygge underernæring hos ældre.

I satspuljen for 2018-21 blev der afsat 13,2 millioner kroner til at forebygge underernæring.

Pengene er nu fordelt mellem fem projekter, der foregår i Ballerup og Frederiksberg Kommune, Odense Kommune, der samarbejder med Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner, samt Silkeborg og Stevns Kommune. Hvert projekt har fået mellem 2 og 3 mio. kr.

Pengene skal bruges til at afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde med det mål at forebygge underernæring og uplanlagte vægttab hos ældre på plejecentrene såvel som i hjemmeplejen.

Tværfaglige indsatser

Der kan være mange årsager til, at ældre taber sig. Derfor er samarbejde mellem forskellige faggrupper afgørende i arbejdet med ernæringsindsatser for ældre skriver Sundheds- og ældreministeriet. Og det er præcist, hvad Kost & Ernæringsforbundet har opfordret til.

– Vi ved, at et tværfagligt fokus på ældres ernæringstilstand kan stoppe utilsigtede vægttab og hjælpe ældre med at tage på efter sygdom og indlæggelse, siger Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry. Forbundet har derfor også tidligere anbefalet politikerne at sætte midler af til at etablere tværfaglige, kommunale ernæringsteam. Det er meget glædeligt, at ældreministeren har lyttet, og at pengene nu er udmøntet.

– Vi vil følge de enkelte projekter, og vi håber, at de ender i permanente løsninger med tværfaglige ernæringsteam i alle kommuner, siger Ghita Parry og tilføjer:

– Vi kan se af ministeriets omtale af projekterne, at der er søgt om langt flere penge end der var i puljen. Det vidner om et stort behov for at sætte gang i en forebyggende indsats.

I Kost, ernæring & sundhed i september kan du læse om tværfagligt samarbejde og ernæringsteam i Roskilde kommune.

FAKTA om de fem projekter

Der var 37 ansøgere til puljen. De har søgt om 77, 1 mio. kr.

Sundheds- og ældreministeriet anbefaler et tværfagligt samarbejde mellem ernæringsprofessionelle, tandplejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læger.

Børn og unge

Ny forskning: Forebyggelse af overvægt skal tænkes helt om

"Vi har ganske enkelt ikke fundet overbevisende dokumentation for, at de overvægtsforebyggende indsatser, vi kender til, rent faktisk virker.”
ældre

Ny undersøgelse: Flere ældre med overvægt og diabetes

Danskerne lever længere og med flere gode leveår. Men der er plads til forbedringer - flere ældre lever med diabetes og overvægt.
Kost, ernæring og sundhed

Det mener vi: Vi giver næring til et sundere Danmark

Mad giver livsvigtig energi, er forudsætningen for, at vores børn udvikler sig, og giver livskvalitet for vore ældre. Den rette mad forebygger sygdomm
Se alle