corona

11.03.2021

COVID-19 – Nye retningslinjer til bl.a. selvstændigt praktiserende

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt et notat om, hvilke funktioner som betegnes som kritiske, og hvilke, der for en periode ikke skal prioriteres. Det har betydning for, hvordan selvstændige praktiserende skal forholde sig.

  Hensigten med udmeldingen er dels at frigive tilstrækkelig kapacitet og dermed sikre tilstrækkelige ressourcer til de kritiske funktioner. Dels at mindske smittespredning, hvorfor en række sundhedsfremmende og forebyggende tilbud ikke skal gennemføres. Derfor er det vigtigt, at alle selvstændigt praktiserende er bekendt med denne udmelding.

  En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom, men også mod fx funktionsniveau og -evne.

  Kritiske funktioner skal gennemføres, da unødig nedlukning af kritiske funktioner kan have stor betydning for både enkelt individers sundhed såvel som folkesundheden.

  Hvilke aktiviteter bør gennemføres?

  Dette betyder, at sygdomsrelateret diætbehandling, ernæringsterapi, samt ernæringsindsatser bør gennemføres. Rådgivning i forbindelse med vægttab beskrives, som en ikke-kritisk funktion i notatet, og skal ikke varetages under Covid-19-epidimien. Der skal dog altid tages en konkret klinisk vurdering af om en given behandling mv. er kritisk.

  I notatet beskrives endvidere en række tiltag, som man, som minimum skal iværksætte for at reducere smitte blandt alle, der kommer ind i sundhedsvæsenet. Det kan være brug af virtuelle konsultationer, indretning af venteværelse m.v.
  Læs notatet her.

  Behov for økonomisk kompensation

  Udmeldingen kan få negative konsekvenser for fx kliniske diætister med private klinikker. Kost og Ernæringsforbundet mener, at regeringen derfor bør yde kompensation til ernæringsprofessionelle med private klinikker, hvis de lider økonomiske tab på baggrund af Corona-virusset. Vi noterer os, at regeringen har tilkendegivet, at der er hjælpende initiativer til selvstændige på vej. Forbundet følger udviklingen tæt og vender tilbage, når der er afgørende nyt om mulighederne for økonomisk kompensation.

  Har du spørgsmål?

  Kontakt

  Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

  phone_callbackFå et opkald
  Eller

  phone31 63 66 00

  mailpost@kost.dk

  mail sikkermail@kost.dk