Kost, ernæring og sundhed

Uddannelse for tillidsrepræsentanter

Som TR bliver du uddannet til opgaven gennem forbundets uddannelsesforløb. Her kan du læse om, hvad det indeholder.

Bliv en bedre og klogere tillidsrepræsentant(TR) og -suppleant(TRS)

Kost & Ernæringsforbundets uddannelse for tillidrepræsentanter (TR) er et dynamisk og fleksibelt forløb. Efter den obligatoriske grunduddannelse kan du selv tilrettelægge dit videre forløb, så det passer efter det uddannelsesbehov, du har mest brug for i forhold til dit TR-hverv på din arbejdsplads. 

Alle TR skal gennemføre Kost & Ernæringsforbundets obligatoriske grunduddannelse. Hele uddannelsesforløbet varer 18 dage og bliver udbudt en gang om året. Hvis du er TR-suppleant, kan du deltage, hvis der er ledige pladser. Du får besked om dine muligheder, når du bliver valgt til TR.

Uddannelsen er gratis for dig

Uanset om du er ansat i en kommune, region, stat eller privat, er din TR-uddannelse gratis. Det gælder både ophold, forplejning (alle kurser over en dags varighed er med overnatning) og undervisningsmaterialer. 

Få kompetencer i grunduddannelsen

Grunduddannelsen består af tre moduler, G1,G2 og G3. Modulerne består af tre adskilte forløb. Når du har gennemført G1, G2 og G3 vil du have kompetencen til at indgå i lokaforhandlinger om løn og arbejdstid

Grundmodul G1 - 3 dage:   Grundmodul G2 - 3 dage:   Grundmodul G3 - 2 dage:

 

Du bliver introduceret til den danske arbejdsmarkedsmodel, forbundets politiske opbygning og dine alsidige roller og muligheder for indflydelse som TR, herunder gennem MED/SU-systemet.

Hovedemner er:

 • Den danske model
 • TR's kontakt med kollegerne
 • TR's veje til indflydelse
 • TR som bisidder 
 

Du får kendskab til gode forhandlingsteknikker og din rolle som lønforhandler ved nyansættelser og de årlige lønforhandlinger for dine kolleger. Vi gennemgår lønnens bestanddele af kollektiv grundløn og individuelle tillæg.

Hovedemner er:

 • Lønmodellens forskellige elementer
 • Lønforhandlinger ved nyansættelser
 • Årlige lønforhandlinger
 

Du får grundlæggende kendskab til arbejdstidsregler og indgåelse af lokalaftaler. Derudover fokuserer vi på, hvordan du som TR kan bidrage til at skabe et organiserende fællesskab på din arbejdsplads.

Hovedemner er:

 • Arbejdstidsreglerne
 • Lokalaftaler
 • Den organiserende fagforening 

Bliv endnu klogere i efteruddannelsen

Efter G1, G2 og G3 kan og bør du vedligeholde og udvikle din viden som TR gennem vores efteruddannelse. 

Efteruddannelsesforløbet består af en række kurser. Mindst tre af kurserne er en del af den obligatoriske TR-uddannelse.

Årstræf udvider dit netværk og din viden

Hvert år inviterer vi til fælles årstræf for alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø­repræsentanter og deres suppleanter.  Gennem spændende oplæg og erfaringsudveksling i workshops får du inspiration og ny viden med hjem. Og udbygget dit netværk.

Efteruddannelse:    Årstræf - 1 dag:

Arbejdstidsregler / Lær arbejdstidsreglerne at kende og bliv klogere på TR's rolle ved indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.

 

Kan være en konference, temadag eller workshop.

Løn og transport under uddannelsen

 • Er du ansat efter kommunernes eller regionernes overenskomster, får du din normale løn, mens du er afsted. Du får også dækket din transport til og fra kursusstedet (svarende til billigst mulige offentlige transport).  (Har du vanskelige transportforhold, kan du lave en særlig aftale med forbundets kursusleder).
 • Er du ansat efter statens overenskomst betaler din arbejdsgiver din løn og dine transportomkostninger. 
 • Er du ansat i det private, skal din arbejdsgiver dække din løn og din transport til og fra kursusstedet.

Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for at vide mere om uddannelsen, kan du altid kontakte os. Kontaktinformationen finder du længere nede på denne side. 

Relaterede artikler

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Kontakt Morten Seerup - han er din TR-kontaktperson i Kost og Ernæringsforbundet. Men alle i sekretariatet kan selvfølgelig hjælpe dig.