Sundhed og kost
Fagblad 8, 2020

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

Tekst: Tina Juul Rasmussen. Foto: Henrik Frydkjær

TRIO gør en forskel

Arbejdsmiljø: En god TRIO skal have kerneopgaven i fokus. Det fremmer trivsel og engagement i arbejdet. Det mener samarbejdsekspert Karsten Brask Fischer, der opfordrer TR, AMIR og leder til at finde ind til ‘fællesmængden’ i samarbejdet.

En undersøgelse fra 2017 viste, at arbejdsmiljøarbejdet bliver bedre og deltagelsen større, når arbejdspladsen har en TRIO, det vil sige når arbejdsmiljørepræsentanten (AMIR), tillidsrepræsentanten (TR) og ledelsen indgår i et formelt samarbejde. Og Karsten Brask Fischer, der underviser tillidsvalgte og ledere i at samarbejde gennem TRIO og MED (medarbejderudvalg), har et bud på hvorfor.

 − Et godt TRIO-samarbejde kan bidrage til, at arbejdspladsen bliver bedre til at løse sin kerneopgave, og det vil højne både trivsel og engagement, siger han. Men det kræver, at TRIO’en gør sig ‘relevant’ og ikke bare er en struktur. For så vil det nok opleves mere meningsfuldt at hjælpe sin kollega frem for at gå til et TRIO-møde.

− Kerneopgaven − den vi gerne vil lykkes med sammen og som tænder et lys i øjnene på os − den skal vi kunne se os selv i. Hvis ingen kan det, nytter det ikke, og det går ud over arbejdsmiljøet. Derfor skal TRIO have fokus på den.

Karsten Brask Fischer bruger hellere begrebet ‘medskabelse’ end samarbejde.

− Medskabelse skal sættes op imod interessevaretagelse. Her varetager hver part sine egne interesser, mens medskabelse er ensbetydende med at udvikle løsninger sammen og varetage de fælles interesser. Her er en TRIO særlig relevant, fordi den er tæt på driften af kerneopgaven i den lokale organisation. MED er typisk længere væk og koncentrerer sig især om budgetter og politikker.

Find ind til det fælles

I en TRIO har man har armene og skuldrene mere nede, som Karsten Brask Fisher udtrykker det.

− TRIO er ikke så tung og formel, mere ad-hoc, operationel og nærværende. Her kan leder og tillidsvalgte hurtigt lige vende: “Hvad gør vi nu?” Og finde nogle fælles løsninger, hvor alle parter føler, at de har indflydelse. MED-udvalgene har − måske med rette − nogle steder været kritiseret for i højere grad at være et orienteringsorgan, hvor beslutningerne allerede er truffet af ledelsen, når de kommer på dagsordenen, så B-siden ikke har reel indflydelse på dem, siger Karsten Brask Fischer.

Ikke en lukket klub

En god TRIO kræver selvfølgelig, at man har valgt sig en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Når det er på plads, foreslår Karsten Brask Fischer en trepunktsplan: 1. Bliv enige om, hvad kerneopgaven er på jeres arbejdsplads, og at I er der for at styrke løsningen af den i fællesskab. 2. Tal om, hvilke aktuelle problemstillinger I har, som I rent faktisk kan gøre noget ved? Og 3. Find ud af, hvad I kan gøre for, at arbejdspladsen kan håndtere dem? Find ind til det, I kan være fælles om. Men vær samtidig klar på, at I har forskellige perspektiver på tingene, så giv dem den plads, de kræver.

− Det er nemlig et fælles ansvar at få en TRIO til at lykkes − de tre i TRIO, men også kollegerne, slår Karsten Brask Fischer fast.

− Det er vigtigt at inddrage alle medarbejdere i de spørgsmål, TRIO tager sig af. Det kan man gøre på et personalemøde − ikke som en orientering, men ved at tale om, hvad TRIO er i gang med, og høre, hvad resten af medarbejderne mener og tænker om det. Det er vigtigt, at TRIO ikke er en lukket klub.

FAKTA: TRIO forbedrer arbejdsmiljøarbejdet

På arbejdspladser med en TRIO oplevede 94 procent et godt samarbejde, mod 74 procent på arbejdspladser uden TRIO.

79 procent deltog i høj grad i arbejdsmiljøarbejdet, mod 50 procent uden TRIO.

Undersøgelsen er foretaget i 2017 af FTF og LO.

www.kost.dk/arbejdsmiljoeet-har-brug-opbakning

FAKTA: SPARK samarbejdet i gang

Siden 2016 har TRIO eller MED-udvalg på de kommunale arbejdspladser kunnet søge om hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø hos SPARK, der står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne.

SPARK er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og finansieres af OK-midler, og det er foreløbigt blevet til 445 forløb på kommunale arbejdspladser, hvor forandring og samarbejde er de to ting, flest kæmper med.

− Vi slukker ikke ildebrande, men forsøger at klæde arbejdspladsen på til selv at handle, også på den lange bane, ved at tilbyde dialog, værktøjer og metoder, der kan bruges næste gang, det psykiske arbejdsmiljø er udfordret, siger sekretariatschef i SPARK, Marlene Skytte Schoop.

www.sparkweb.dk

Regionerne kan også bistå TRIO i at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

www.regioner.dk – psykisk arbejdsmiljø

Cases

Man skal være tre om det

Man skal være tre om det, hvis arbejdsmiljøarbejdet skal være rigtigt godt. Det viser undersøgelser, og det viser erfaringen hos Madhuset Nyborg, der har tradition for et stærkt TRIO-samarbejde.

Når det hele brænder på, sætter TR og koordinator Heidi Hjortkær Isalin sin leder i sving. Og det, mener hun selv, er et godt billede på det gode samarbejde i TRIO’en.

− Hos os har vi ingen niveauer. Kulturen er, at vi taler om alt, siger alt højt, og at folk bliver hørt. Ligesom vi har stor fleksibilitet i, hvornår folk kan møde ind osv. Det er kun et spørgsmål om planlægning. Vi har en virkelig god arbejdsplads med et ret lavt sygefravær. Alle har været her i mindst ti år, og det synes jeg egentlig taler for sig selv. Så, når arbejdsmiljøet indimellem hænger i bremsen, fordi vi er pressede, taler vi også om det og finder løsninger. 

Gør værdierne synlige

Konkret arbejder TRIO’en med at synliggøre værdierne ved at lave f.eks. plakater og badges. De mødes en gang om ugen og drøfter de aktuelle udfordringer i hverdagen, og en gang om året diskuterer de sammen med resten af personalet, om der er behov for at ændre mere grundlæggende på noget på arbejdspladsen.

− Sidste jul var vi alt for pressede og lavede et samarbejde med et andet køkken i kommunen for at hjælpe og aflaste hinanden. Det blev til en plakat om, hvad TRIO skulle arbejde med i 2020 for at undgå, at det gentog sig. Vi skriver både det positive og negative ned − det er med til at holde os alle op på, hvad vi har aftalt. Så selvom vores arbejdsmiljø sagtens kan blive udfordret, så er indstillingen, at vi gør noget ved det, siger Heidi Isalin.

I Madhuset Nyborg går alle desuden rundt med badges med ‘værdiord’ for at holde sig selv fast på værdierne. Og hvis Heidi Isalin skulle give et godt råd til arbejdspladser, der vil forbedre TRIO-samarbejdet, handler det netop om at sætte ord på både værdier og udfordringer.

− Vi startede vores TRIO med at sætte ord på, hvordan det er at arbejde her − både positive og negative ord. Så blev vi enige om, hvad vi skulle igennem og eventuelt ændre i løbet af et år, og skrev det ned for at sikre, at vi tænkte på samme måde om det.

− Vi starter faktisk stadig hvert nyt år med en plan for de mål, vi har, og en strategi for, hvordan vi skal nå dem.

Vi gør det, vi siger

Arbejdsmiljørepræsentant Lise Jensen oplever på lige fod med sin TR-kollega et godt TRIO-samarbejde − og en god stemning i køkkenet.

− Vi støtter hinanden og gør det, vi siger. Sådan har det altid været. Selvfølgelig kan vi godt være uenige om nogle ting, men så diskuterer vi dem i TRIO’en og finder ud af det − og nogle ting tager vi med på et personalemøde.

Som da sygefraværet sidste år var på vej op.

− Bare det, at vi sagde det højt gjorde, at det faldt igen. Vi gjorde faktisk ikke andet end det.

− Der er ofte nogle af mine kolleger, som lige prikker mig på skulderen. Så taler vi om det, og er det noget, jeg mener, skal videre, tager jeg det med på næste TRIO-møde. Man står aldrig alene med tingene − vi er altid en gruppe, og det er rart, siger Lise Jensen.

Bøvlet kan overkommes

Leder af Madhuset Nyborg, Betina Gadgaard Carstensen, bekræfter også billedet af et velfungerende TRIO-samarbejde.

− Vi har i en årrække arbejdet med arbejdsmiljøet og alt andet i køkkenet, og vi er nået til et punkt, hvor vi kan tale åbent om tingene. Jeg tror desuden på, at har man et positivt blik på tingene, løser man dem lettere.

Det oplevede hun meget konkret i sommer, da der var et ekstraordinært arbejdspres i både det store køkken i Nyborg og det mindre filialkøkken i Ørbæk. Men presset var ikke på samme måde og ikke på samme tid. Betina Gadgaard Carstensen foreslog derfor, at man i fællesskab i TRIO i de to køkkener kastede alle bolde op i luften for at finde måder at hjælpe hinanden på.

− Det fungerede supergodt. Alle bolde faldt på plads næsten af sig selv. Tilgangen var faglig og driftsmæssig, og vi kunne se, at vi kunne hjælpe hinanden på forskellige tidspunkter.

− Den positivitet oplever jeg gennemsyrer alting, og selvom det måske kan lyde banalt, er vores motto derfor: ‘Alt kan lade sig gøre’, også selvom tingene af og til er bøvlede − for arbejdsmiljøet bliver jo hele tiden udfordret. Men så længe vi i TRIO kan blive ved med at tale om det, der fylder, så er vi godt på vej.