lønseddel
23.11.2021

Tjek din lønseddel: Hver anden finder fejl

I dag starter årets løntjek-kampagne, og det er der vist behov for viser undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Men den månedlige lønseddel kan være svær at gennemskue - derfor står Kost og Ernæringsforbundet klar til at hjælpe dig. Det er os, der indgår overenskomster, og derfor kender vi detaljerne på lønsedlerne.

Vi står klar til at hjælpe dig

Det kan være en god ide, at få Kost og Ernæringsforbundet til at tjekke op på din løn og se om oplysningerne på din lønseddel passer med de aftaler, vi har indgået med din arbejdsgiver. Der kan ske fejl og de fleste gange retter arbejdsgiveren det uden de store problemer. Men der kan også være forhold, som gør at du skal have mere i løn, fx.

  • Når du får efteruddannelse og nye kompetencer.
  • Når dit job forandrer sig på grund af nye opgaver og ansvarsområder.
  • Hvis du i en periode har haft uregelmæssige arbejdstider.
  • Du har skiftet job.

5 ting du skal vide, når du tjekker din lønseddel

løntjek
1: Passer dit timeantal eller din månedsløn? 

Både som timelønnet og månedslønnet, skal din lønseddel give dig et klart blik på, hvad din samlede løn er for den indeværende måned. Som timelønnet bør både antal timer og timeløn fremgå af lønsedlen. Din løn består både af en grundløn + eventuelle kvalifikations- og funktionstillæg.

På de fleste lønsedler, er der en specificeret oversigt, hvor du kan se både din grundløn og dine forskellige tillæg. Din samlede løn består også af eventuelle tillæg for  f.eks. weekendarbejde, overarbejde eller arbejde på skæve tidspunkter. Det er ud fra din samlede løn, med alle de førnævnte løndele, at arbejdsmarkedsbidrag og skat beregnes.

2: Får du dine tillæg for overtid, weekendarbejde eller anciennitet? 

Alt efter hvilke aftaler, der er i din overenskomst, kan du have ret ret til en række tillæg i forbindelse med f.eks. arbejde på skæve tidspunkter, særlige dage eller over- og merarbejde. Derudover kan din overenskomst også i nogle tilfælde sikre dig tillæg i forbindelse med f.eks. anciennitet eller hvis du arbejder under specielle forhold, hvor der kan være gener forbundet med dit arbejde.  

3: Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension? 

Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension. Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.

4: Optjener du det rigtige antal feriedage? 

Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.

 

5: Passer det samlede beløb til din løn, pension og skat?

Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året. For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk