faglige profiler

Tilrettelæggelse af sundhedsfremme

"Sundhedsfremme er afgørende for rehabilitering, og her spiller jeg en afgørende rolle i forhold til at skabe de rette rammer for dialogen om den enkelte borgers sundhed."

Styrker sundhedsfremme på tværs

Jeg planlægger sundhedsfremmende indsatser og klæder andre faggrupper på til at føre dem ud i livet. Jeg arbejder tværprofessionelt med blandt andet pleje- og køkkenpersonale, pædagoger, ældrerådgivere og frivillige. Desuden samarbejder jeg med forvaltningspersonale, ledere af kommunens institutioner og vejledere inden for forebyggelse og rehabilitering. 

Jeg står også ofte for opfølgning og evaluering eller spiller en rolle på det strategiske plan – for eksempel når kommunen skal udvikle sin sundhedspolitik og handlingsplaner. Undervisning af andre faggrupper og styrkelse af kommunikation og samarbejde mellem afdelinger er også centrale dele af mit arbejde. For eksempel er jeg med til at koordinere målrettede indsatser i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end dansk eller evaluere indsatser. Blandt mine vigtige arbejdsredskaber er diverse inspirationsmateriale og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. 

Min faglige styrke ligger inden for motivation, forebyggelse og rehabilitering. Derudover er jeg stærk på projektledelse, har analytisk sans og stort fokus på målgrupper og proces. Jeg har stor viden om, hvordan rammevilkår og strukturelle faktorer påvirker befolkningsgruppers sundhed. I mit job er det desuden en fordel, at jeg er energisk og tillidsvækkende, evner at bevare overblikket og er god til at indgå i en dialog og løse problemer. 

Gennem mit arbejde med sundhedsfremme bidrager jeg til målgruppeindsatser og evaluering og til at sikre større lighed i sundhed.

FAKTA

  • UDDANNELSE: Han eller hun er typisk uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed eller kandidat overvejende inden for fødevarer, ernæring og sundhed.
  • ARBEJDSSTED: Han eller hun har oftest et job inden for tilrettelæggelse af sundhedsfremme. Der er som regel tale om ansættelse i statslige, regionale eller kommunale forvaltninger – for eksempel et sundhedscenter. Eller i erhvervsvirksomheder, sundheds- og interesseorganisationer.
  • TITLER: Han eller hun har oftest en titel som sundhedsfremmekonsulent, ernærings- og sundhedskonsulent, projektkonsulent, projektleder, aktivitetskoordinator eller mad- og måltidskonsulent.

Mød de 11 faglige profiler fra Kost og Ernæringsforbundet her. Læs hvilke konkrete kompetencer fagpersonen kan tilbyde inden for kost, ernæring og sundhed.

Profilen som PDF

Relaterede artikler

Se alle

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk