Netværk. Udsatte borgere
26.04.2023

Spørgeskemaundersøgelse om implementering af NCP og NCPT

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om implementeringen af NCP og NCPT blandt kliniske diætister og ernæringsprofessionelle. Uanset om du bruger eller ikke bruger NCP og NCPT, har din besvarelse stor relevans og værdi for os. Undersøgelsen er elektronisk og vil tage omkring 20 minutter at besvare.

Du finder undersøgelsen her:

Mere om undersøgelsen

Denne undersøgelse udføres af det internationale konsortium for NCP og NCPT Implementerings-undersøgelsen (INIS: The International NCP and NCPT Implementation Survey), under koordinering af Dr Elin Lövestam, Uppsala Universitet, Sverige. INIS-holdet ansvarlige for dataindsamlingen i Danmark er lektor Nanna Ruengkratok Lang, VIA University College og Luise P. Kopp, Fagligt selskab af Kliniske Diætister.

Baggrund

Nutrition Care Process (NCP/”NCP modellen”) blev udviklet for at give kliniske diætister og ernæringsprofessionelle en fælles ramme til at løse problemer på en systematisk måde i ernærings- og diætbehandlingen. NCP terminologien (NCPT) blev udviklet med det formål at gøre journalføringen tydeligere og mere ensartet. Formålet med denne undersøgelse er at få indblik i implementeringen af NCP/NCPT og holdninger til NCP/NCPT internationalt og nationalt i 23 forskellige lande.

Hvem kan deltage i denne undersøgelse?

Alle kliniske diætister, professionsbachelorer i ernæring og sundhed der arbejder med ernærings- og diætbehandling, og kandidater i human ernæring, klinisk ernæring eller tilsvarende kan deltage i denne undersøgelse. Vi er både interesserede i besvarelser fra dem, som bruger NCP og NCPT og fra dem, som ikke gør det.

Hvad indebærer det at deltage i denne undersøgelse?

Hvis du vælger at deltage i denne undersøgelse, skal du udfylde et elektronisk spørgeskema, som tager omkring 20 minutter at besvare. Spørgeskemaet indeholder demografiske spørgsmål (for eksempel for at beskrive udvalget af deltagere), spørgsmål om implementeringen af NCP/NCPT og holdninger til NCP/NCPT. Der er også spørgsmål om brugen af elektroniske journaler og outcomes. Du kan gemme dele af din besvarelse og komme tilbage og fuldføre resten senere.

Denne undersøgelse bruger RedCap (Research Electronic Data Capture) til undersøgelsen. Vi vil ikke indsamle eller bruge IP (internet protokol) adresser eller anden information, der kan knytte din deltagelse til din computer eller dit elektroniske udstyr.

Hvis du er nødt til at vende tilbage til din besvarelse for at fuldføre den, får du en kode som du skal bruge. Det er vigtigt at du gemmer den og opbevarer den et sikkert sted.

Din besvarelse vil blive opbevaret strengt fortroligt, og digitale data vil blive lagret i sikre computerfiler. Rapporter fra denne undersøgelse, som bliver offentligt tilgængelige, vil ikke indeholde anden information, der kan identificere dig.

Ved at klikke på linket til undersøgelsen, giver du dit samtykke til at deltage i denne undersøgelse.

Frivillig deltagelse

Din deltagelse i denne undersøgelse er frivillig. Du kan vælge at undlade at besvare alle spørgsmål eller trække din deltagelse tilbage ved ikke at indsende dine svar.

Resultater

Når undersøgelsen er færdig, vil resultaterne blive præsenteret i peer-reviewed tidsskrifter. Hvis du har spørgsmål eller ønsker et sammendrag af denne undersøgelse, kan du kontakte en af de hovedansvarlige forskere nedenunder.

Yderligere information

Hvis du har behov for yderligere information eller har nogle spørgsmål, kan du kontakte en af de ansvarlige forskere:

 

Dr Elin Lövestam

Department of Food, Nutrition and Dietetics

Uppsala University

elin.lovestam@ikv.uu.se

 

 

INIS-holdet i Danmark:

Nanna Ruengkratok Lang

VIA University College

naru@via.dk

Luise P. Kopp

Fagligt selskab af Kliniske Diætister

lk@diaetist.dk