Sundhed og kost
Fagblad 7, 2020

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

Tekst: Jeannette Ulnits. Foto: Henrik Frydkjær

Sendt hjem uden løn

Konkurs: Da arbejdspladsen gik konkurs, blev Ulla Nielsen sendt hjem uden løn, fratrædelsesgodtgørelse, pension og feriepenge. Kost og Ernæringsforbundet hjalp hende med at tage sagen til Lønmodtagernes Garantifond. Det fik hun 135.000 kroner ud af efter skat.

Ledende økonoma Ulla Nielsen var i slutningen af 2019 klar over, at det så ret skidt ud for hendes arbejdsplads. En ny forstander var dog ansat i efteråret. Han var dygtig, så Ulla Nielsen havde stadig et håb om, at han ville kunne genrejse behandlingshjemmet, så hun kunne beholde sit deltidsjob på 30 timer om ugen. Et job, som hun havde haft igennem de seneste 23 år.

De anbragte børns ophold blev finansieret af hjemkommunerne, og der var plads til i alt 33 børn. Men i årets sidste måneder var der kun 15 børn − nogle var på vej videre, og ingen nye var på vej ind. Så der blev varslet fyringer.

– Vi var omkring 50 ansatte, og halvdelen måtte afskediges. Sådan lød det i november. Nogen skulle jo passe køkkenet, så jeg regnede ikke selv med at være fyringstruet. Men jeg frygtede, at alle de tre husassistenter ville miste deres job under den voldsomme nedskæring, forklarer Ulla Nielsen.

Konkurs var uundgåelig

Det gjorde de, men det var desværre ikke nok. Forstanderen arbejdede som en hest, men indsatsen kom for sent, siger hun. I starten af december indkaldte bestyrelsen til stormøde og fortalte, at institutionen ikke stod til at redde. Kort efter kom konkursadvokaterne (kuratorerne), og betalingsstandsningen trådte i kraft den 11. december.

− Herfra gik det stærkt, og vi var rystede. De store tabere var de uforberedte børn. Det var rædselsfuldt at se dem blive kørt væk i taxaer dagen efter. Nogle kolleger blev, mens andre tog hjem på stedet. Forstanderen indbød os til at komme og tage afsked med hinanden den 13. december. Jeg havde forskellige ting, der lige skulle afvikles, så min sidste arbejdsdag kom ugen efter. Det blev en mærkelig jul, fortæller økonomaen. 

I ugerne op til konkursen havde Ulla Nielsen fået rådgivning af Kost og Ernæringsforbundet. Så hun vidste, at Lønmodtagernes Garantifond ville sikre hende sit løntilgodehavende og en fratrædelsesgodtgørelse. Hun skulle blot finde sin ansættelseskontrakt og lønsedlerne fra det seneste halve år frem, så ville Kost og Ernæringsforbundet tage sig af den primære kontakt til Lønmodtagernes Garantifond. 

Fik ni måneders løn med pension og feriepenge

Tre måneder efter, at Ulla Nielsen havde taget afsked med kollegerne, arrangerede hun en sammenkomst i sit hjem. 35 af de tidligere kolleger dukkede op.

− Det var her, vi fik sagt ordentligt farvel. Det var skønt at se, at mange var kommet godt videre, selvom det havde været en benhård tid op til konkursen. Selv fik jeg allerede i januar et vikariat og senere endnu et. I oktober 2020 var jeg igen i fast job, siger hun.  

Løn fra Garantifonden

I løbet af sommeren 2020 tikkede der 135.000 kroner ind på Ulla Nielsens konto fra Lønmodtagernes Garantifond. 

− Jeg var ærgerlig over at miste mit job, men jeg har ikke været nervøs for, om jeg skulle få mit tilgodehavende. Både forbundet og Garantifonden har været professionelle medspillere, og jeg er kommet godt og trygt igennem forløbet. Det eneste, Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker, er ferie og afspadsering − og jeg mistede en uges ferie og to ugers afspadsering. Til gengæld fik jeg løn i seks måneder i opsigelsesperioden plus ekstra tre måneder i fratrædelsesgodtgørelse, fordi jeg har været ansat i mere end 17 år.

Sagen kort:

  • Ulla Nielsen har i 23 år arbejdet som ledende økonoma på Behandlingshjemmet Donekrogen
  • Et drastisk faldende børnetal får institutionen til at gå konkurs, og medarbejderne opsiges uden løn og fratrædelsesgodtgørelse.
  • Ulla Nielsen kontakter Kost og Ernæringsforbundet, der henvender sig til Lønmodtagernes Garantifond.
  • Et halvt år senere udbetaler Lønmodtagernes Garantifond 135.000 kroner til Ulla Nielsen

 

GUIDE OM LØNGARANTI

Hvis din løn udebliver, skal du kontakte din arbejdsgiver for at spørge til årsagen.

Hvis ikke der er midler til at udbetale din løn, har din arbejdsgiver måske taget kontakt til skifteretten og har anmeldt en betalingsstandsning. Det kan også være din arbejdsgivers kreditorer, der har begæret din arbejdsgiver konkurs. Under alle omstændigheder skal du straks kontakte Kost og Ernæringsforbundet.

Info:

Betalingsstandsning

Hvis din arbejdsgiver er gået i betalingsstandsning, skal du inden 14 dage have modtaget en skriftlig sikkerhed for, at din løn udbetales på det sædvanlige tidspunkt. Hvis du ikke får en garanti, skal du hæve ansættelsesforholdet.

Hvis du arbejder for virksomheden under betalingsstandsningen, og virksomheden går konkurs, skal du have udbetalt den løn, du har til gode, fra Lønmodtagernes Garantifond.

Konkurs

Hvis din arbejdsgiver erklæres konkurs, skal der omgående tages stilling til, om du fortsat skal arbejde for arbejdsgiveren. Den advokat, som Skifteretten udpeger til at bestyre konkursboet, hedder en kurator. Det er kurator, der afgør, om der er brug for og råd til din arbejdskraft.

Hvis ikke det er tilfældet, vil du modtage en skriftlig besked om, at du er hjemsendt, og ofte vil du også blive fritstillet.

På din første arbejdsfri dag skal du huske at tilmelde dig Jobcenteret og kontakte A-kassen.

Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond garanterer dig løn i den tid, som dit sædvanlige opsigelsesvarsel er, hvis dit opsigelsesvarsel er på tre måneder eller kortere. Desuden får du eventuelt den løn, som din arbejdsgiver skyldte dig inden konkursen. Hvis du har lidt et tab, er der i visse tilfælde mulighed for at få mere end tre måneders løn, hvis du samtidig havde et længere opsigelsesvarsel.

Det højeste beløb, som Lønmodtagernes Garantifond kan udbetale, er 160.000 kr.

www.kost.dk
– Konkurs og-Lønmodtagernes Garantifond

www.borger.dk 
− Lønmodtagernes Garantifond

Kontakt:

Kontakt straks Kost og Ernæringsforbundet, hvis din løn udebliver.

Det er forbundet, der står for kontakten mellem dig og Lønmodtagernes Garantifond.

HUSK altid at gemme din ansættelseskontrakt, lønsedler, vagtplaner mm. Dem skal forbundet bruge, når dit krav på løn, pension og feriegodtgørelse skal anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond.

post@kost.dk
31 63 66 00

Related articles

Se alle