Overvægt
16.08.2022

Sådan taler vi om overvægt - uden at stigmatisere

I Australien har sundhedsmyndighederne udviklet en vejledning til, hvordan medier og fagfolk kan tale om overvægt, uden at stigmatisere.

Ofte fokuserer de offentlige samtaler omkring overvægt på, hvordan kampen mod overvægt kræver ændringer i den individuelles adfærd - en tankegang de australske sundhedsmyndigheder ønsker at ændre. De miljømæssige og samfundsmæssige årsager til overvægt nævnes nemlig sjældent, hvilket giver næring til den personlige fejl- og skyldfortælling. 

Derfor har sundhedsmyndighederne i Australien udviklet en vejledning til, hvordan medier og fagfolk kan kommunikere og tale om overvægt uden at stigmatisere.

SHIFT-vejledningen indeholder otte værktøjer til hvordan medier og fagfolk kan ændre den måde hvorpå de taler om overvægt. Disse otte værktøjer udfoldes længere nede. 

Link til vejledningen 

Hvad er vægtstigmatisering?

Vægtstigma forekommer på tværs af flere områder af samfundet som eksempelvis på arbejdspladser, i skolerne, sundhedsvæsenet, og i medierne. At stigmatisere omhandler det vedvarende negative sociale ry som der skabes, om eksempelvis det at være overvægtig, igennem den måde vi taler om emnet. 

Vægtstigmatisering er noget som de fleste mennesker med overvægt oplever dagligt, og særligt hvis du er kvinde eller yngre voksen, med en høj BMI og kropsvægt.

Vægtstigmatisering kan være negative holdninger og dømmende kommentarer, men det kan også være negative stereotyper. Eksempelvis bliver mennesker, der er overvægtige eller har fedme, ofte fejlagtigt kategoriseret som doven, viljesvag og/eller mislykket. (Kilde: SHIFT-vejledningen

 

SHIFT-vejledningens otte værktøjer

Afbalancer

Anerkend at overvægt er komplekst, både med hensyn til hvordan det forekommer, og hvordan det behandles. Overvægt er en kompliceret lidelse, som påvirkes af mange elementer, som vi ikke altid selv har kontrol over. Overvægt er ikke simpelt eller kun inden for en persons kontrol. Skab derfor en balance i mellem disse to faktorer, når du taler med andre om overvægt. 

Stop med at skyde skylden på nogle

Der findes ikke en hurtig løsning på overvægt og fedme. Derfor bør man undgå at omtale overvægt som et problem, hvor løsningen udelukkende placeres hos den enkelte. Det øger nemlig fornemmelsen af personlig fiasko. For at undgå vægtstigma er det vigtigt at tage fat på misforståelserne om årsagerne til fedme, og hermed ændre måden vi taler på. Flyt opmærksomheden væk fra enkeltpersoner ved at fokus på de ydre barrierer, som spiller en lige så stor rolle. Overvægt er ikke kun nogen- eller nogets skyld, men et resultat af flere faktorer. 

Tal i første-person

Sæt mennesker før deres lidelse og tilstand. Det kan eksempelvis være ved at sige ”mennesker der er overvægtige” frem for ”overvægtige mennesker”. Det sprog, der bruges, når man taler og kommunikerer om overvægt, kan spille en stor rolle i at flytte fokus væk fra stereotyper, myter og stigmatisering omkring overvægt. Ved at have personen og mennesket i fokus, viser du at det er ham/hende som er vigtigst, og at de, som person, ikke er defineret af deres tilstand. 

Brug neutrale og faglige ord

At bruge ord som ”fed” eller ”kampen mod overvægt” kan forekomme stigmatiserende og negative. I stedet kan man kan med fordel anvende mere neutrale og faglige ord som ”kropsvægt” og ”Body mass index (BMI)”, når man omtaler vægten. Brug af neutralt, fagligt eller positivet sprog kan hjælpe med at fortælle historien om, at forandring ikke kun er nødvendig, men muligt og inden for rækkevidde. Det er mere motiverende, og man undgår at stigmatisere og nedgøre mennesker med overvægt. 

Brug respektfulde billeder

Mennesker med overvægt skal behandles med respekt og værdighed, ligesom alle os andre. Det kan derfor være en god ide at finde alternative billeder, end dem som viser en større krop, eller en vægt, hvis du anvender billeder når du kommunikerer og taler om overvægt. Disse billeder kan nemlig forekomme negative for mange. I stedet kan man anvende billeder som viser mere diversitet i kropsvægte, eller hvor mennesker med overvægt ses i almindelige omgivelser. Desuden findes der også billeder af mennesker med overvægt, som viser en sund livsstil. 

 

 

Afbilde miljøet

Historier og fortællinger omhandlende overvægt behøver ikke altid at have forbindelse til mennesker. Italesæt i stedet det miljø, og de ydre faktorer, der bidrager til overvægt, eller dem, der kan være løsningen som eksempelvis supermarkeder, mad kampagner og grønne områder.

Gør op med stereotyper

Mennesker med overvægt anses ofte som værende dovne, uden særlig uddannelse, og vilje, hvilket tit er en fejlagtig antagelse. Men det er alle antagelser og stereotyper som skabes ud fra den måde vi taler om overvægt på. Derfor er vi nødt til at tale om mennesker med overvægt anderledes, så vi undgår disse nedgørende stereotyper, som er stigmatiserende. Det er derfor vigtig, at vi i lige så høj grad fortæller de historier om mennesker med overvægt, som på trods af deres vægt ikke er eksempelvis dovne eller uden særlig uddannelse.

Vejledning til hjælp

Informer altid personer med overvægt om hvor de kan få den rette hjælp og vejledning, hvis de ønsker at foretage sig en livsstilsændring, eller er bekymret for deres helbred.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.