Studerende forelæsning
31.07.2023

Revision af professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed

Uddannelseslederne på de fire professionshøjskoler, som udbyder professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed (PBES) har i foråret 2023 igangsat en proces for revision af uddannelsen

Uddannelseslederne på de fire professionshøjskoler, som udbyder professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed (PBES) har i foråret 2023 igangsat en proces for revision af uddannelsen.

Baggrunden for uddannelsesledernes ønske om en revision af uddannelsen er bl.a., at den nuværende struktur er for kompleks samt et ønske om en mere forenklet uddannelse med en mere klar faglig profil. Derudover har der over en årrække været faldende optag og stigende frafald på uddannelsen. Endelig kan kun en mindre del af dimittenderne opnå autorisation i dag, hvilket skaber en ulighed for dimittendernes muligheder på arbejdsmarkedet.

En revision skal gøre uddannelsen langtidsholdbar og forenklet

Presset på det samlede sundhedsvæsen er stigende. Der bliver flere ældre, kronikere og multisyge. Samtidig har både det kommunale og det regionale sundhedsvæsen svært ved at rekruttere nok sundhedsfagligt personale. Derfor er målet med revisionen en langtidsholdbar og forenklet uddannelse målrettet jobs i det brede sundhedsvæsen.

Det er ønsket, at dimittenderne får et stærkere fagligt og metodisk fundament til at kunne løse væsentlige samfundsrelevante opgaver inden for det diætetiske område, som bl.a. indeholder ernæring, mad og måltider til syge og raske.

Forbundet bidrager til processen

Det er alene uddannelseslederne, der efter godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kan beslutte at ændre uddannelsen. Det er også uddannelseslederne, der bestemmer uddannelsens indhold.

Kost og Ernæringsforbundet og FaKD er inviteret med i en referencegruppe sammen med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Uddannelses og Forskningsstyrelsen. Referencegruppen skal komme med forslag til uddannelsesledernes arbejde med ændring af uddannelsen, men kan ikke beslutte eller bestemme noget.

Hvis alt går efter planen, vil den reviderede uddannelse komme i offentlig høring til december 2023 og være implementeret til studiestart august 2024.

Kost og Ernæringsforbundet og FaKD prioriterer arbejdet i referencegruppen højt og forsøger at præge arbejdet med en revideret uddannelse, så medlemmernes interesser tilgodeses bedst muligt. Medlemmerne vil blive orienteret, når et endeligt billede af den reviderede uddannelse tegner sig.

Du kan læse mere om revisionen her. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte politisk konsulent, Lisa Rosager på lro@kost.dk eller tlf. 22972229. 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.