PBES studerende studie professionsbachelor
17.11.2023

Revision af PBES-uddannelsen udsat

Fordi KL har tilkendegivet, at de ikke kan forpligte sig på flere praktikpladser, har uddannelseslederne besluttet at udsætte revisionen af uddannelsen.

Uddannelseslederne på de fire professionshøjskoler, som udbyder professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed (PBES) har siden foråret 2023 arbejdet på en revision af uddannelsen. Processen bliver nu standset og revisionen af uddannelsen er dermed udsat.

Målet med revisionen var en forenklet, langtidsholdbar uddannelse med en klar, ensrettet faglig profil og autorisation til alle dimittender. Revisionen orienterede sig imod at ruste dimittenderne til jobs i det brede sundhedsvæsen – herunder også i kommunalt regi – hvor der i de kommende år bliver en stor og vigtig opgave med både forebyggelse og behandling af en voksende gruppe borgere med multisygdomme.

Kost og Ernæringsforbundet og FaKD har siddet med i en referencegruppe sammen med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Uddannelses og Forskningsstyrelsen. Referencegruppen var uden beslutningskompetence, men har bidraget med faglige indspark til arbejdet, og vi har arbejdet fokuseret på at præge revisionen i en retning til størst mulig gavn for vores medlemmer.

I oktober sendte uddannelseslederne for de fire udbudssteder deres bud på en ny bekendtgørelse for uddannelsen til Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på formel høring fra december. Ministeriet har fra processens start gjort det klart, at opbakning fra arbejdsgiverne ville være af afgørende betydning for, at revisionen kunne gennemføres. Efter behandling i KL’s Løn og Personaleudvalg, har KL imidlertid tilkendegivet, at de ikke kan forpligte sig på at stille flere praktikpladser til rådighed. I det lys har uddannelseslederne i samråd med Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at udsætte revisionen af uddannelsen.

Det er endnu uafklaret, hvad den videre proces bliver. Regeringen har varslet en stor reform af professionsbacheloruddannelserne på velfærdsområdet, så det er muligt, at arbejdet fortsætter i det regi.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte politisk konsulent, Lisa Rosager på lro@kost.dk eller tlf. 31636679. 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.