Mennesker

Psykisk arbejdsmiljø

Hvordan går det på din arbejdsplads? Er du glad for at gå på arbejde? Eller halter det psykiske arbejdsmiljø lidt. Det er vigtigt at sætte fokus på trivsel og psykiske arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. 

Flere oplever, at deres arbejdsplads på et eller andet tidspunkt er præget af et dårligt psykisk arbejdsmiljø eller trivsel. Det kan fx skyldes usikkerhed om fremtiden, en presset normering, manglende indflydelse eller dårlig kommunikation mellem ledelse og medarbejdere. Det er vigtigt at få bragt problemerne frem i lyset, så der igen kan blive en god stemning.

Politiske og økonomiske forandringer oveni giver dig ekstra belastninger. Bliver problemerne ikke forebygget, kan dårligt arbejdsmiljø ende med at gøre dig syg og give dig en arbejdsskade, med risiko for, at du mister dit job.

Derfor er der al mulig grund til at sætte dit arbejdsmiljø i højsædet og fastholde, at du skal kunne gå sikkert og sundt på arbejde. Når du går hjem fra arbejde, skulle du gerne have oplevet en god og meningsfuld arbejdsdag, med overskud til familie og vennekreds efter endt arbejdsdag.

Hvad kan du selv gøre?

Som medarbejder kan du være ramt af dårlig trivsel, mobning eller konflikter. Det kan også være tidspres og højt arbejdstempo, der belaster dig. Sæt ord på – hvad oplever du? Overvej hvem du kan tale med om problemet? Din leder, TR, AMIR, eller en nær kollega, eller forbundet.

Hvis du oplever symptomer på fx stress – tal med din læge, måske er en sygemelding, helt eller delvis, det du har brug for i en periode. Psykologhjælp kan også være nødvendig.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Arbejdspladsen skal udføre en APV og kortlægge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Ledelse, AMIR og TR har en nøglerolle i at sætte trivsel på dagsordenen, fx ved at tage punktet op på personalemøde. I har også mulighed for at inddrage forbundet, hvis problemerne ikke kan løses lokalt gennem arbejdsmiljø- eller MED-organisationenen.

Forandringer på arbejdspladsen

Fusioner, omstruktureringer, organisationsændringer og ny teknologi er væsentlige vilkår på arbejdspladser i dag. Det kan betyde nye arbejdsgange, nye kolleger og måske nye arbejdsopgaver. Kommunikation i forandringsprocessen er vigtig for at modvirke utryghed hos medarbejderne. Det kan du læse mere om her.

Psykologhjælp

Er du psykisk kørt ned eller har udviklet en psykisk lidelse, kan du have behov for at tale med nogen eller samtaler hos en psykolog.

Du kan få brug for psykologhjælp, der kan give dig redskaber til at genvinde din arbejdsevne.
Har du udviklet en let til moderat depression kan du via din læge søge henvisning til en autoriseret psykolog og få 60 % tilskud til samtaler.

Du kan altid ringe til Kost og Ernæringsforbundet for at tale om dit problem i forhold til dit arbejde og arbejdsevne.

Din arbejdsgiver har måske en psykologordning, du kan trække på.
Du kan selv have tegnet og betalt en behandlingsforsikring, fx Kost og Ernæringsforbundets sundhedsforsikring (link til siden), der kan betale et antal samtaler hos en psykolog.

Hvis det handler om mobning, har Arbejdstilsynet en hotline om mobning, hvor du kan få råd og vejledning og eventuelt indgive en klage (anonymt) til Arbejdstilsynet. Nummeret er 70 22 12 80.

Har du behov for at tale med nogen om en personlig krise, psykisk lidelse/sygdom kan du eventuelt kontakte Psykiatrifondens telefonrådgivning. Nummeret er 39 25 25 25.

Stress

Hjertebanken, søvnmangel og problemer med hukommelsen? Hvis du har symptomer på stress, er det vigtigt at reagere på dem, før de udvikler sig.

Ca. ¼ af alle sygemeldinger skyldes stress, så du er ikke alene. Test om du er stresset - tag en stresstest. 

Stress er ikke en sygdom, men er du udsat for langvarig stress på arbejdet, kan det få alvorlige konsekvenser for dit fysiske og psykiske helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Når du bliver ramt af stress, og måske bliver sygemeldt, kommer det let til at handle om, at det er dig alene, der er noget galt med. Her er det vigtigt at arbejdspladsen tager problemet alvorligt og undersøger, om der er forhold i arbejdet, der virker stressfremkaldende. Ring til kost og Ernæringsforbundet, hvis du har brug for vejledning, eller hvis du allerede er sygemeldt med stress. 

Mobning

Mobning og chikane er ofte tabubelagt. Både for den, der mobbes men også for vidnerne og for arbejdspladsen som helhed.

Mobning har meget alvorlige konsekvenser især for den mobbede. De sover dårligere, vurderer deres helbred dårligere og har flere somatiske stresssymptomer end personer end andre. Det samme gælder for vidner til mobning, selv om det er i mindre grad, end blandt de mobbede.

”Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning” er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, og er afprøvet på ni arbejdspladser. Det kan du finde lige her (link) https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning/grib-ind-godt-kollegaskab-uden-mobning

Og husk at ringe til vores arbejdsmiljøkonsulenter, hvis du har behov for vejledning og støtte.

Læs mere om mobning på etsundarbejdsliv.dk her finder du en masse gode information og værktøjer, som kan hjælpe dig og din arbejdsplads.

 

Hænder - arbejdsmiljø

Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug

Det påvirker arbejdsmiljøet, når ny teknologi indføres på arbejdspladsen

Vidne til mobning? Hvad stiller du op?

”Grib ind – godt kollegaskab uden mobning” er titlen på et nyt værktøj, der sætter fokus på vidnernes rolle i situationer, hvor mobning forekommer.
Køkken

Arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at du trives i et sundt og godt arbejdsmiljø. Det skal være rart at gå på arbejde. Både du og din arbejdsgiver har et fælles ansvar fo
Se alle

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk