Ghita

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

19.01.2022

Pressemeddelelse: Gør ernæring til en hjørnesten i sundhedsvæsnet

Kost og Ernæringsforbundet vil forebygge lange indlæggelser og fejlernæring med nyt sundhedsudspil

Alt for mange udsatte borgere og patienter lider under, at ernæring ikke tænkes ind i hele vores sundhedsvæsen, psykiatri og sociale omsorg. Det koster. Både på livskvalitet, sundhed og på samfundsøkonomien. Derfor præsenterer Kost og Ernæringsforbundet sundhedsudspillet ”Næring til et sundere Danmark” med syv forslag til, hvordan vi i langt højre grad kan tænke ernæring ind i behandling og forebyggelse i sundhedsvæsenet, psykiatrien og den sociale omsorg.

- I dag kommer ernæringsindsatsen alt for ofte først i fokus, når det er gået galt. Der bliver først sat ind, når den ældre er dehydreret, eller når kræftpatienten er så underernæret, at behandling må afbrydes. Kræftpatienter dør derfor som følge af underernæring og ikke af cancer, og ældre har nedsat livskvalitet og immunforsvar på grund af underernæring. Det skal vi lave om på, siger formand for Kost og Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Blandt andet ønsker Kost og Ernæringsforbundet at gøre op med den geografisk forskel på danskernes adgang til de sundhedstilbud, der har fokus på kost og ernæring. Eksempelvis kan borgere med svær overvægt i Favrskov Kommune blive henvist til en klinisk diætist eller en professionsbachelor i ernæring og sundhed af kommunen. På den anden side af kommunegrænsen i Aarhus Kommune må borgerne kigge langt efter den hjælp. Det skaber ulighed i sundhed.

På hospitalerne svinger fokus på ernæringens betydning for helbredelse og genoptræning fra afdeling til afdeling, og nogle plejehjem hjælper ældre systematisk med at få bugt med underernæring, mens fokus er helt fraværende andre steder.

Den manglende ernæringsindsats koster ikke kun på sundheden. Dehydrerede og underernærede ældre koster samfundet seks mia. kroner om året, mens borgere med type 2-diabetes koster samfundet 30 mia. kroner årligt.

- Patienter, borgere og i sidste ende statskassen bliver tabere af, at ernæring ikke tages alvorligt i Danmark. Alle danskere skal have lige adgang til ernæringstilbud i hele Danmark uanset indtægt og adresse. Gør vi det rigtigt, vil fokus på ernæring være en kæmpe gevinst for patienter og ældre i hele Danmark, siger Ghita Parry.

Kost og Ernæringsforbundet foreslår blandt andet også, at ernæring bliver skrevet ind i sundhedsloven, at man styrker diætbehandlingen i psykiatrien, og at man indfører systematisk ernæringsscreening for særlige grupper.

Fakta

Syv forslag til ernæring i sundhedsvæsenet:

  1. Alle danskere med behov skal tilbydes diætbehandling 
  2. Udarbejd handlingsplan for underernæring
  3. Skriv ernæring ind i sundhedsloven
  4. Styrk diætbehandling i psykiatrien
  5. Ansæt flere måltidsværter
  6. Lav systematisk ernæringsscreening for særlige grupper
  7. Autoriser professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Se hele udspillet her

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.