om kost og ernæringsforbundet

Persondatapolitik for Kost og Ernæringsforbundet

Denne side beskriver Kost og Ernæringsforbundets generelle politik for behandling af personoplysninger.

Kost og Ernæringsforbundet indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme foreningens formål, som er at varetage medlemmernes faglige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske interesser.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra overordnede principper om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed uanset om oplysningerne angår vores medlemmer eller andre.

Vi vil fra tid til anden opdatere denne persondatapolitik for at sikre, at den løbende svarer til tekniske, organisatoriske og retlige udvikling.

Kost og Ernæringsforbundet er en forening for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige uddannelser. Vores adresse er: Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til: Specielkonsulent Lida Akiode, lak@kost.dk

Oplysninger om medlemmer

Vi indsamler personoplysninger om medlemmer ved indmeldelsen; fornavn, efternavn, adresse, titel, arbejdssted, mailadresser og telefonnumre. Vi behandler også medlemmers personnumre.

Vi bruger disse oplysninger til administration af medlemsforholdet og til at yde rådgivningsbistand og øvrige medlemsfordele knyttet til medlemskabet. Nogle af oplysningerne anvendes til opfyldelse af lovmæssige krav.

Oplysningerne kan også danne grundlag for statistiske undersøgelser, medlemsundersøgelser og lignende, som vi kan anvende i Kost og  Ernæringsforbundets faglige, arbejdsmarkedspolitiske og øvrige arbejde.

Vi sælger ikke personoplysninger om medlemmer til nogen og deler kun oplysninger med tredjeparter, der medvirker til at fremme foreningens formål.

Når medlemmer benytter sig af Kost og Ernæringsforbundets tilbud om rådgivning eller andre fordele vil vi normalt indsamle yderligere oplysninger for at kunne yde den bedste service. Typisk vil vi indsamle oplysningerne direkte fra det enkelte medlem. Det kan blive nødvendigt at videregive nogle af de indsamlede oplysninger til tredjeparter. Vi giver nærmere oplysning om oplysningernes behandling, når de indsamles.

Oplysninger om andre end medlemmer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi indsamler oplysninger om andre end medlemmer. Det vil typisk være personer med tilknytning til vores medlemmer, f.eks. kolleger, patienter, arbejdsgivere, familiemedlemmer eller lignende. Vi giver som udgangspunkt nærmere oplysning til disse tredjeparter om oplysningernes behandling i forbindelse med indsamlingen.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger heller ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Sletning

Kost & Ernæringsforbundet har interne retningslinjer om sletning, som sikrer, at vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen. Vi giver nærmere information om sletning i forbindelse med indsamlingen af oplysninger.

Samtykke

Vi behandler normalt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og øvrige aktivitet. Det betyder, at oplysninger sjældent behandles på grundlag af en samtykkeerklæring. I de tilfælde hvor vi måtte behandle oplysninger på grundlag af samtykke kan det til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Informationssikkerhed

Kost og  Ernæringsforbundet har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende.

Registreredes rettigheder

Hvis Kost og  Ernæringsforbundet har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne øverst.

Brug af hjemmesiden

På kost.dk bruger vi cookies for løbende at forbedre siden. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra. 

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om fx besøgstidspunkt, -varighed osv.

Hvis du ikke vil tillade cookies
Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre i indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.

Se vejledning og læs mere om cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse (fx ved tilmelding til nyhedsbrev eller stillingsopslag).

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger Kost og  Ernæringsforbundet behandler, opbevares inden for EU/EØS. Hvis oplysninger føres ud af EU/EØS-området, f.eks. på grund af skift af IT-leverandør, vil persondatapolitikken blive opdateret.

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger beder vi dig kontakte os og henviser til kontaktoplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk