Ferie afslapning

Pension

Langt de fleste medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet har en arbejdsmarkedspension. Har du styr på din pension?

Din pensionsordning afhænger af, hvordan du er ansat

Når du er overenskomstansat, får du via overenskomsten del i en arbejdsmarkedspensionsordning. Er du i tvivl om din pension er korrekt? Så ring til Forhandlingsafdelingen på 31 63 66 00, så vi kan hjælpe dig med at få det afklaret og eventuelt rettet. 

Er du ansat under overenskomst med kommunerne, KL?

For ernæringshjælpere og ernæringsassistenter udgør pensionsbidraget enten 13,59 eller 13,93 procent af den pensionsgivende løn. Du kan selv vælge hvilken pensionsprocent, du vil indplaceres på.

Hvis du vælger de 13,59 procent, vil du få forskellen mellem 13,59 procent og 13,93 procent af din løn udbetalt som et tillæg til din løn hver måned.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 13,93 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

Frit valg af pensionsbidrag

For økonomaer udgør pensionsbidraget 14,03 eller 14,37 procent, for professionsbachelorer i ernæring og sundhed og kliniske diætister udgør pensionsbidraget 14,02 eller 14,36 procent af den pensionsgivende løn. Hvis du vælger de 14,02 procent, vil du få forskellen mellem 14,02 procent og 14,36 procent af din løn udbetalt som et tillæg til din løn hver måned.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 14,36 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

For ledere, der er økonomauddannet eller som er professionbachelorer i ernæring og sundhed, kostfaglige ledere, der er uddannet som køkkenledere eller ernæringsassistenter udgør pensionsbidraget 13,91 eller 14,25 procent af den pensionsgivende løn.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 13,87 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

For ledere på personlig ordning, der per 1. januar 2006 var indplaceret på L5, og som havde pensionsordning på 15,79 procent, udgør pensionsbidraget 16,83 eller 17,17 procent af den pensionsgivende løn.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 17,17 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

Er du ansat efter overenskomst med Danske Regioner?

For ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, økonomaer, kostfaglige eneansvarlige, instruktionsøkonomaer, kliniske diætister samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed udgør pensionsbidraget 13,57 procent af den pensionsgivende løn.

For kostfaglige ledere udgør pensionsbidraget 16,79 procent af den pensionsgivende løn.

For kandidater udgør pensionsbidraget 18,46 % af den pensionsgivende løn.

Er du ansat efter overenskomst med staten?

For køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever der er fyldt 20 år og har været ansat i det offentlige i minimum 9 måneder og som er beskæftiget i mindst 15 timer per uge, udgør pensionsbidraget 18 procent af den pensionsgivende løn. 

Pensionsbidraget overføres første gang til pensionskassen for Kost & Ernæringsfaglige efter 6 måneders ansættelse.

For økonomaer, instruktionsøkonomaer, kliniske diætister, samt ledende økonomaer ansat på funktionærvilkår, udgør pensionsbidraget tillige 18 procent af den pensionsgivende løn.

Er du privatansat

Hvis du er privatansat skal du undersøge, om der er en pensionsordning i din overenskomst.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.