Hanne Brix taler med kollega

Overvejer du at blive tillidsrepræsentant?

Vil du gøre en forskel for dine kolleger og samtidigt udvikle dig personligt, bør du overveje at blive tillidsvalgt

Der er mange grunde til at blive tillidsvalgt. Det kan være, at du brænder for at varetage dine og dine kollegers interesser. Det kan være, du er interesseret i at udvikle dig personligt og fagligt.

Du vil få en helt særlig indsigt i din arbejdsplads, og du vil blive inddraget i de beslutninger, ledelsen træffer. Og du lærer dit fag og dets vilkår endnu bedre at kende. 

Hvorfor er du TR?

Videofil
play_arrow

Det er et stort privilegium at være tillidsvalgt af sine kolleger. Du skal lære at håndtere udfordringer og kommer til at bygge bro mellem dine kolleger og ledelsen. Dine kolleger vil se op til dig, og du kan være med til at skabe en bedre arbejdsplads.

At være TR er ikke kun givtigt personligt, det giver også en række kompetencer og erfaringer, du kan trække på i resten af din karriere. 

 

Hvad giver det dig at være tillidsvalgt?

Videofil
play_arrow

Som tillidsvalgt bliver du en del af et unikt fagligt netværk af andre TR med samme baggrund som dig. 

Du bliver rustet til din rolle gennem et grundigt og effektiv uddannelsesforløb, der består af en grunduddannelse på tre moduler. Herefter er du klar til at forhandle løn og arbejdstid. 

Du vil løbende blive tilbudt relevant efteruddannelse, så du kan varetage dit hverv som TR bedst muligt, men vigtigst af alt, så får du mulighed for at gøre en forskel for dine kolleger og dig selv. 

Hvilken forskel gør du for dine kolleger?

Videofil
play_arrow

Hvilke vilkår har en TR?

Hvervet som TR giver dig både ansvar og indflydelse. Kost og Ernæringsforbundet har aftalt med din arbejdsgiver, at du som TR skal have den fornødne tid til at udføre opgaven – under hensyntagen til dit almindelige arbejdes udførelse. Det betyder, at din leder skal sørge for, at du kan løse dine TR-opgaver i arbejdstiden. 
Du er som TR beskyttet mod afskedigelse. Man kan kun afskediges, hvis der er tale om tvingende årsager. Dette er f.eks. tilfældet ved arbejdsmangel, og arbejdspladsen dermed lukker. Vilkår for en evt. afskedigelse skal forhandles for alle TR, ligesom TR’s opsigelsesvarsel er længere end for andre ansatte. 
Hvilken uddannelse får en TR?

Alle TR skal gennemføre Kost og Ernæringsforbundets obligatoriske grunduddannelse. Uddannelsen består af tre moduler på i alt otte dage, og du får øvet dine kompetencer i lønforhandling, som bisidder og som medskaber af et organiserende fællesskab på din arbejdsplads. Du får også styr på arbejdstidsreglerne og dine muligheder for indflydelse gennem arbejdspladsens samarbejdsorganer.

Hvis du er TR-suppleant, kan du deltage, hvis der er ledige pladser.
Forbundets TR forventes også løbende at deltage i efteruddannelse inden for diverse relevante emner for TR-hvervet.

Relaterede artikler

Se alle