Danmark

Overenskomst - region

Her finder du aftalerne på det regionale område.
Basisoverenskomst

2021 DR Basisoverenskomst

Lederoverenskomst

2021 DR Lederoverenskomst

Elev
Ansættelsesvilkår

2018 DR Generelle ansættelsesvilkår, Protokollat om

2015 DR Midlertidig tjeneste i højere stilling, Aftale om

2015 DR Integrations- og oplæringsstillinger, Aftale om

2018 DR Rammeaftale om åremålsansættelse

2015 DR Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

2008 DR Åremålsansættelse, Aftale om

2021  DR Tidsbegrænset ansættelse, rammeaftale

2015 DR Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster

Arbejdstid, Ferie

2020 DR Ferieaftale

2020 DR og KL Ferieregler 

2020 DR Ferieaftale Vejledning

2020 DR Aftale om 6. ferieuge

2018 DR Arbejdstidaftale

2015 DR Arbejdstidsaftale Kommenteret

2015 DR Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal

2003 DR Hviletid og fridøgn (se kommenteret version: hviletid og fridøgn)

2014 DR Rammeaftale om deltidsarbejde

2015 DR Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

1995 DR Tilrettelæggelse af arbejdstiden

Aftaler vedr. løn og lokal løndannelse

2021 DR Aftale om lønninger for ansatte i regionerne

2021 DR Aftale om gennemsnitsløngaranti

2018 DR Aftale om decentral løn

2018 DR Aftale om Lokal løndannelse

2018 DR aftale om Lokal løndannelse, kommenteret

2015 DR Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

2008 DR Udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Pension

2015 DR Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd

Personalepolitik

2021 DR Fravær af familiemæssige årsager

2015 DR Fravær af familiemæssige årsager, Protokollat

, Bilag 3: Protokollat vedr Seniorbonus2015 DR Tjeneste og lejeboliger for ansatte inden for sygehusområdet

2013 DR Trivsel og sundhed, Aftale om

2011 DR Kompetenceudvikling, Aftale om

2008 DR kompetenceudvikling aftale, vejledning

2008 DR Tele og hjemmearbejde, Rammeaftale om

2008 DR Tele og hjemmearbejde, Vejledning til rammeaftale

2008 DR Udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område

Tillidsrepræsentanter, samarbejde og medbestemmelse (TR, SU og MED)

2021 DR Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

2018 DR MED-Håndbog

2011 DR Tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

2011 DR Medindflydelse og medbestemmelse, bilag 8

Tjenestemænd

2015 Aftale om godtgørelse for merarbejde for tjenestemænd uden højeste arbejdstid

2013 DR Engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder, Aftale om

2011 Supplerende pension

Andre aftaler

2018 Sundhedskartellets grænseaftale med AC2013 DR Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel, Aftale om

2011 DR Integrations- og oplæringsstillinger

2008 DR Behandling af retstvister mellem RLTN og SHK

2008 DR Hovedaftalen

2008 DR Gruppelivsforsikring for tjenestemænd