ok24 urafstemning
21.03.2024

OK24: Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til den nye overenskomst

Medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet kan stemme om OK24 fra den 2. april til den 12. april 2024

Det er en enig hovedbestyrelse i Kost og Ernæringsforbundet, der anbefaler medlemmerne af Kost og Ernæringsforbundet at stemme ja til de nye overenskomstaftaler på det offentlige område. Det gælder både i regioner, kommuner og stat. 

"Sammen med hovedbestyrelsen anbefaler jeg, at du stemmer ja til den nye aftale. Fremfor alt fordi den vil sikre en reallønsfremgang for alle medlemmer og et ekstra lønløft til de medlemmer, der i dag får mindst i løn," siger formand Ghita Parry. 

"I hovedbestyrelsen er vi også tilfredse med, at medlemmer får del i trepartsmidlerne igennem arbejdstidsaftaler, og at ernæringsprofessionelle nu også får en meget efterspurgt kompetencefond, så de kan få adgang til efter- og videreuddannelse", afslutter Ghita Parry.

Udover at hovedbestyrelsen har lavet en fælles anbefaling om at stemme ja, er det blevet besluttet, at medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet skal stemme om resultatet af OK24 mellem tirsdag den 2. april kl. 9.00 og fredag den 12. april kl. 13.00. Det gælder både på det statslige, det regionale og det kommunale område. 

Læs mere om aftalerne i regioner, kommuner og stat

Da afstemningen på det kommunale og regionale område foregår sammenkædet, skal forligsinstitutionen samle resultaterne af de enkelte organisationers afstemninger og offentliggøre det samlede resultat. Resultatet af afstemningen i kommuner og regioner vil derfor blive offentliggjort mandag den 15. april 2024. 

På statens område er det centralorganisationen CO10, der samler afstemningsresultatet fra medlemsorganisationerne og offentliggør resultatet. 

Hvem kan stemme?

Hovedbestyrelsen har besluttet, hvilke medlemmer, der er stemmeberettigede. Det betyder, at medlemmer ansat i en region, en kommune eller i staten kan stemme om overenskomstresultatet. Derudover kan medlemmer, der er ledige, ansat uden overenskomst eller ansat på en privat overenskomst også stemme ved urafstemningen, bl.a. fordi det private arbejdsmarked for ernæringsprofessionelle i høj grad lægger sig op ad vilkårene på det offentlige arbejdsmarked. Derfor vil de fleste medlemmer - uanset aktuelt ansættelsesforhold - blive påvirket af den nye overenskomst, og bør derfor have mulighed for at stemme om resultatet.  

Fakta: Sådan foregår afstemningen

Medlemmer med mailadresse

  • Alle medlemmer med en registreret mailadresse modtager en e-mail med et personligt link til afstemningen den 2. april 2024. 
  • Har du ikke modtaget mailen, så tjek først din spam-mappe. Hvis du stadig ikke kan finde den, eller du ved en fejl er kommet til at slette mailen, kan du kontakte os på 3163 6600 eller post@kost.dk, så hjælper vi dig med at få et nyt link tilsendt. 
  • Du kan enten stemme 'ja' eller 'nej' til overenskomstresultatet. 
  • Afstemningen på det kommunale og regionale område er slået sammen pga. reglerne om sammenkædning, mens den statslige afstemning foregår for sig. 

Medlemmer uden mailadresser

  • Medlemmer, der ikke har en registreret mailadresse, får tilsendt et brev med et link til afstemningen samt en personlig respondentnøgle på 12 cifre, der skal bruges for at tilgå afstemningen. 
  • Hvis du ikke har modtaget dit brev, eller har problemer med at stemme, kan du kontakte os på 3163 6600 eller post@kost.dk for support og hjælp.

Urafstemningen åbner tirsdag den 2. april 2024 kl. 9.00 og lukker fredag den 12. april kl. 13.00. 

Har du spørgsmål til urafstemningen?

Kontakt os indenfor åbningstiderne: 

Mandag-onsdag kl. 8.30-15.00

Torsdag kl. 8.30-17.00 

Fredag kl. 8.30-13.30