ok21 stem
OK21

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

15.03.2021

OK21- Staten: Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til den nye overenskomst

Er du ansat i staten, kan du her læse mere om, hvad OK21-aftalen betyder for dig, og om hvordan du stemmer til urafstemningen.

CO10 (vores hovedorganisation i Staten), som Kost og Ernæringsforbundet er en del af, har nu forhandlet færdig med Medarbejder og Kompetencestyrelsen (Staten). Forhandlingerne bygger oven på de fælles forhandlinger fra CFU (vores statslige forhandlingsorganisation) side, så vi nu har en samlet overenskomst gældende for perioden 2021-2024.

Hovedbestyrelsen har enstemmigt godkendt overenskomsterne og anbefaler et ja - fordi den indeholder en række gode og vigtige rammer omkring jeres løn de næste 3 år. Rammerne er - i kort form - følgende:

  • Reallønnen er sikret til alle.
  • Reallønsfremgang til alle.
  • Overenskomstdækning af ernæringsteknologerne – de er nu dækket på alle områder.
  • Bevarede og fik en lille udbygning af de øvrige områder, som kompetenceudvikling, seniorpakke, psykisk arbejdsmiljø og sorgorlov. Samtidig undgik vi forringelser.

Desværre er vores overenskomster stærkt præget af, at vi forhandlede midt i en corona-pandemi. Det er derfor en kriseoverenskomst. Men dog en overenskomst, som tager nogle små skridt i den rigtige retning. Vi kunne godt have ønsket os nogle større skridt og lidt flere skridt på udvalgte områder, men vi har ikke skulle acceptere forringelser eller skridt i den forkerte retning.

Urafstemning

Afstemning starter for staten onsdag 17. marts kl. 10.00.

Alle medlemmer får enten mail, med link til afstemning, eller brev, hvis vi ikke har en e-mail adresse.

Hvis du ikke modtager en mail eller et brev, så tjek dit spamfilter, om der er sket en fejl.

Det nemmeste er at stemme ved at bruge linket i den mail, vi sender.

Dog kan alle, der har ret til at stemme, også stemme ved brug af NemId.

Problemer med afstemningen? Kontakt Assembly Votings support på e-mail: kost-valgsupport@aion.dk

Lønnen 

Alle vil få generelle lønstigninger. Generelle lønstigninger betyder, at hele lønnen reguleres opad. Det vil ske i alt 5 gange i perioden, og lønnen vil stige med i alt 4,42 procent.

Derudover vil lønudviklingen på det private arbejdsmarked betyde, at vi forventer, at der kan lægges 0,63 procent mere til, så man samlet får 5,05 procent. Da priserne forventes at stige 3,95 procent, får alle 1,1 procent mere i reallønsstigninger i perioden.

Da fokus var at sikre og øge reallønnen, er alle midler brugt her. Der har derfor ikke været særskilte midler til at lave aftaler alene for Kost og Ernæringsforbundet.

Nedenstående tabel viser, hvad det betyder for lønudviklingen med stigningerne i kroner og øre pr. måned. Der er tale om beløb før skat. Stigningerne dækker den samlede stigning for hele overenskomstperioden, og beløbet er derfor den stigning, man samlet får, når perioden er slut.

Har man højere aflønning, fra lokalt forhandlet løn, vil stigningen være højere.

ok21

Ernæringsteknologerne bliver overenskomstdækket fra 1. april 2022. Det sker ved, at de indplaceres på samme grundløn som økonomaerne.

Det er aftalt, at der frem til næste overenskomstforhandling i 2024 igangsættes et fælles initiativ, der har til formål at etablere et grundlag for at diskutere den lokale løndannelse. Samtidig har vi fået bedre adgang til lønoplysninger både som TR og som organisation.

Øvrige vilkår

Arbejdstidsaftalen for lærere kommer til at gælde alle undervisere. Dermed er det slut med, at underviserne har været underlagt lov 409. Den nye aftale indeholder en lang række forbedringer for de af vores medlemmer, der underviser.

Kompetencefonden med fokus på individuel kompetencegivende uddannelse. Samtidig holder vi fast i den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

Gruppelivsordningen forbedres så aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år. Sorgorlov indføres i staten op til barnets 18.  år, og der etableres en seniorpakke, der giver alle ansatte over 62 år ret til en årlig seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige løn. Den ansatte kan konvertere sin bonus til enten frihed eller mere i pension. Samtidig skal der holdes seniorsamtaler med alle, når man fylder 60 år.

Det sidste er en styrkelse af den lokale TR og emner, som skal diskuteres i den kommende periode. Det drejer sig om grøn omstilling og det psykiske arbejdsmiljø og endelig er der fokus på, at TR skal inddrages ved udbud af opgaverne.

 

 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.