lønseddel

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

29.03.2022

OK21: Hold øje med lønsedlen, der er nye lønstigninger på vej

Under OK21 blev der aftalt flere typer af lønstigninger – både i stat, regioner og kommuner. 1. april sker de mere specielle stigninger.

Ansat i en kommune

På det kommunale område stiger trin 1 og 2 årligt med 952 kroner, mens trin 3 stiger med 768 kroner.

Ernæringshjælpere, ernæringsassistenter og kostfaglige eneansvarlige får et nyt tillæg på 1.800 kroner i årligt grundbeløb.

Af andre forbedringer får økonomaerne et nyt tillæg på 3.000 kroner i årligt grundbeløb, og på elevområdet stiger månedslønnen en lille smule og det midterste løntrin afskaffes, så man hurtigere rykker op på den højeste sats. Enkelte grupper stiger i pension, nemlig kostfaglige ledere og kandidater.

OK21 sikrede, at ernæringsteknologerne blev en del af overenskomsten. De indplaceres på trin 4 med et tillæg på 3.100 kroner ved under 4 års erfaring og 6.100 kroner ved over 4 års erfaring. Hvis du i dag har en højere løn, bevares denne. Men skal du stige i løn, bør det ske fra 1. april 2021 med tilbagevirkende kraft. Kontakt din leder og gør opmærksom på dette. Eller ring til Kost og Ernæringsforbundet, så vi kan hjælpe med den rigtige indplacering.

Ansat i en region

På det regionale område stiger trin 1, 2 og 3 årligt med hver 660 kroner.

Udover dette får ernæringshjælpere, ernæringsassistenter og kostfaglige eneansvarlige et nyt tillæg på 2.000 kroner i årligt grundbeløb.

Men den største ændring er for professionsbachelorerne. En professionsbachelor med mere ind 7 års erfaring rykker fra trin 4 til trin 5 og får derudover et årligt tillæg på 19.500 kroner, når man har 10 års erfaring.

Tidligere har professionsbachelorer haft det samme lønforløb som økonomaer, men det skilles nu ad. Hvis du er indplaceret som økonoma, skal du få det ændret hos din leder. Sørg for at få al din erfaring med fra dit ansættelsestidspunkt. Ring til Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har brug for hjælp.

Grundlønstillægget for kliniske diætister med 10 års erfaring stiger til 19.500 kroner og kandidaternes pension sættes op til 18,58%, og også eleverne får lidt forbedringer.

Ansat i staten

På det statslige område stiger lønningerne med 1,78% og samtidig bliver ernæringsteknologer overenskomstdækket med samme indplacering som økonomaer.

Hold øje med lønsedlen

Alle stigninger burde ske af sig selv og gælder fra 1. april 2022. Dvs., at det er den løn, du får udbetalt den 29. april, at ændringen kan ses. Så hold øje med lønsedlen. Men er du ernæringsteknolog i en kommune eller i staten, eller en professionsbachelor ansat i en region, så skal du være særlig opmærksom på, at du bliver indplaceret korrekt. Måske du endda skal være lidt proaktiv over for din leder. Husk, at du er meget velkommen til at ringe til os på 31 63 66 00.

Lavt- og ligelønspuljerne

Det er blandt andet midler fra Ligelønspuljen og Lavtlønspuljen, som finansierer flere af lønstigningerne i kommuner og regioner.

Ligelønspuljen er penge, som bliver fordelt til faggrupper med mindst 60 procent kvinder og en løn under gennemsnittet i kommuner og regioner.

Lavtlønspuljen bliver brugt til at løfte værdien af de laveste løntrin, og giver lønforbedringer udover de generelle lønstigninger til 65% af Kost og Ernæringsforbundets kommunale medlemmer.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.