ok21
OK21

20.02.2021

OK21: Et tilfredsstillende resultat trods Corona

Lørdag blev der indgået forlig mellem parterne på det regionale område om en ny tre-årig overenskomst. Lige som de kommunalt ansatte vil de regionale opleve et mindre lønløft.

Forhandlingerne for alle ansatte i regionerne har båret præg af Corona og dens betydning for de ansatte. Det har været et stort emne for os på arbejdstagersiden at få synliggjort den indsats i forliget.
Med forliget er den overordnede ramme nu på plads. Forhandlingerne har været seje, men en del af resultatet er opløftende nyt for dig, der er ansat i en region.
For der er udsigt til lidt mere i løn og en fastholdelse af den såkaldte reguleringsordning (hvor lønudviklingen følger den lønudvikling, der er i den private sektor), hvilket Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, er tilfreds med. Lønudviklingen vil, lige som i det kommunale forlig, være på 5,02% til alle.
”Lønmæssigt er det her et ok resultat. Det ville være ønskeligt, at medarbejdernes indsats det seneste år i endnu højere grad var afspejlet i lønningerne.  Men det er vigtigt, at der er lønfremgang til regionalt ansatte – både for de ansatte og for arbejdsgiverne, der skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, til trods for den generelle afmatning i økonomien”, slår formanden fast.

At alle er sikret lønstigninger på 5,02% betyder, at reallønnen er sikret. Vi forventer prisstigninger i perioden på mellem 3,95 og 4,4% og dermed er der tale om en mindre reallønsfremgang til alle.

Foruden den overordnede lønramme er der i regioner også fokus på lavtløn og ligeløn – altså, at der skal afsættes penge til ansatte med lave lønninger (lavtløn) og der skal fokus på at udligne lønforskellen mellem kvindedominerede fag og mandsdominerede fag (ligeløn).
“Det er egentlig forrykt, at vi stadig skal debattere ligeløn i år 2021. Det er godt at vi får gjort noget ved både ligeløn og lavtløn med denne aftale. I Kost og Ernæringsforbundet bliver vi ved med at kæmpe for det, fordi det er så afgørende for rekrutteringen såvel som medarbejdernes følelse af anerkendelse og respekt for deres arbejde,” siger Ghita Parry.

Ydermere har parterne fået forhandlet sig til en organisationspulje på 0,45%.

Fokus på arbejdsmiljøet, seniorer og sorgorlov

Foruden ændringerne på lønområdet, så indeholder forliget også gode tiltag omkring arbejdsmiljøet og seniorordninger, som understøtter et langt og godt arbejdsliv i på de regionale arbejdspladser.
Der vil blive uddannelse til ledere og tillidsvalgte i psykisk arbejdsmiljø og så er der oprettet en ny tryghedspulje som sikrer støtte i forbindelse med afskedigelse i budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser eller kapacitetsmæssige besparelser.

I aftalen er der også blevet indført sorgorlov og fokus på den grønne omstilling, samt en forsknings- og udviklingspulje for Sundhedskartellets grupper.

Med det regionale forlig er der nu sat rammer for alle tre områder på det offentlige arbejdsmarked. Næste skridt er de såkaldte organisatoriske forhandlinger, hvor der kan forhandles særlige krav for eksempelvis ernæringsprofessionelle i stat, kommune og region.

Læs forliget på det regionale område

ligeløn

Pressemeddelelse: Konflikt gør ikke op med ulige løn

Ghita Parry: En sygeplejerske- og radiografstrejke kommer ikke til at gøre op med de skæve aflønninger i de kvindedominerede fag i den offentlige sektor.
ghita

OK21 efter mæglingsforslag: Vores aftaler står stadig ved magt

De nye overenskomster for Kost og Ernæringsforbundets medlemmer bliver ikke påvirket af den nye mæglingsskitse, som blev præsenteret tirsdag.
ok21

OK21: De første lønstigninger er på vej

Overenskomsten er nu vedtaget og implementeringen er sat i gang for alle medlemmer af Kost og Ernæringsbundet.
Se alle

Har du spørgsmål?

Kontakt Niels Kjeldsen

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 43

mailnkj@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk