ok21
OK21

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

15.02.2021

OK21: Et tilfredsstillende resultat

Tidligt mandag morgen indgik partnerne forlig om en tre-årig overenskomst på det kommunale område. Det store emne er lønnen til de kommunalt ansatte, der vil opleve et mindre lønløft.

Efter lange forhandlinger de sidste par dage, mødtes arbejdstagernes (Forhandlingsfællesskabet har repræsentereret Kost og Ernæringsforbundets medlemmer) og arbejdsgivernes (Kommunernes Landsforening) krav hinanden i en sådan grad, at der blev indgået et forlig for de mange hundrede af tusinder kommunalt ansatte.

Med forliget er den er den overordnede ramme nu på plads. Med udgangspunkt i verdenssituationen lige nu på grund af Corona-pandemien og de medfølgende økonomiske usikkerheder, har forhandlingerne været seje og lange, men en del af resultatet er godt nyt til jer, der er ansat i en kommune.
For der er udsigt til mere i løn og en fastholdelse af den såkaldte reguleringsordning (hvor lønudviklingen følger den lønudvikling, der er i den private sektor), hvilket glæder Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.
Lønudviklingen vil være på 5,02%.
”Jeg er glad for, at arbejdsgiverne også mener, at lønnen er vigtig for at holde på de mange, mange dygtige ansatte, vi har i landets kommunale arbejdspladser, instanser og organisationer. De fortjener både lønnen og det sikkerhedsnet, som reguleringsordningen giver. Det er et tilfredsstillende resultat.”, lyder det fra formanden.

Og så er der det med lavtløn og ligeløn. For udover det overordnede forlig på økonomien har parterne også forhandlet sig frem til et fokus på lavtløn og ligeløn – altså, at der skal afsættes penge til ansatte med lave lønninger (lavtløn) og der skal fokus på at udligne lønforskellen mellem kvindedominerede fag og mandsdominerede fag (ligeløn).

Det her er en god nyhed til Kost og Ernæringsforbundets medlemmer. Det er vigtigt og det er nødvendigt. Vi har kæmpet for det her i meget lang tid. Det er vigtigt, at arbejdsgiverne også kan se nødvendigheden i at få gjort det endnu mere attraktivt for eksempel at arbejde som ernæringsassistent. Og det kan de ved at gøre noget ved lønnen.

Ydermere har parterne fået forhandlet sig til en organisationspulje på 0,5%.

Fokus på det grønne, arbejdsmiljøet, seniorer og fokus på eleverne
Foruden de positive takter på lønområdet, så indeholder forliget et fokus på grøn omstilling, hvor der vil igangsættes initiativer til at støtte op om den grønne omstilling i kommunerne.
I forliget er der også gode nyheder omkring arbejdsmiljøet, da man forlænger SPARK og samtidig sætter endnu mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, hvor der vil blive udbudt uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere og tillidsvalgte.
Parterne er også blevet enige om en række tilpasninger og ændringer i Rammeaftale om Seniorpolitik, som understøtter behovet for fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv.

Alt i alt er det en aftale, som Ghita Parry overordnet set er tilfreds med.
”Løndelen er et skridt i den rigtige retning. Der er gode tanker bag fokusset på det psykiske arbejdsmiljø lige som der er i at være med på den grønne omstilling..”

Med et forlig i hånden begynder de såkaldte organisatoriske forhandlinger inden, at du som medlem skal stemme for eller mod det samlede resultat.

Du finder forliget her

Kontakt Niels Kjeldsen

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.