ok21
OK21

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

07.02.2021

OK21: Et forlig med enkelte gode takter

Lørdag aften kunne parterne på det statslige område (CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) melde om et forlig for de ansatte i staten.

Det er et forlig med enkelte gode takter, når man tager udgangspunkt i omstændighederne herhjemme og i resten af verden, hvor Corona-pandemien og de medfølgende økonomiske konsekvenser har gjort sit.
Den vigtigste af de gode takter er en sikring af reallønnen de næste tre år. Derudover sikres de ansatte, at reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.
Det glæder Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry:

Når man tager alle omstændighederne i betragtning er en sikring af reallønnen et godt resultat for ansatte på det statslige område. Det er et godt sikkerhedsnet med både reallønnen og sikringen af reguleringsordningen. Det er jeg virkelig tilfreds med.

Der er også godt nyt på seniorområdet, hvor der er blevet enighed om en seniorbonus med valgfrihed mellem løn, frihed og pension og med en værdi på op til 2 dage fri om året, for alle medarbejdere på 62 år og derover.
”Seniorbonusordningen er virkelig også en god takt. Det kan forhåbentlig give seniorerne et endnu bedre arbejdsliv, når de i fremtiden kan vælge mellem løn, frihed og pension. Det er lidt en nyskabelse i den her overenskomst, som på sigt kan udbygges og dermed være til at skabe attraktive arbejdspladser, men vi havde håbet, at det kunne gælde fra de 60 år, som i kommuner og regioner.”, lyder det fra Ghita Parry.

Derudover er der aftalt en videreførelse af statens kompetencefonde, og også den grønne omstilling adresseres som et nyt tema.

Malurten i bægeret
Der var desværre også en anelse malurt i aftalen. For desværre kunne der ikke opnås enighed om den samlede fagbevægelses vigtige krav om etablering af en fritvalgsordning (en ordning, hvor en procentdel af din ferieberettigede løn sættes ind på en særlig Fritvalgsopsparing hver måned som en opsparing) for alle ansatte og balancen mellem arbejdsliv og privatliv.
”Vi havde håbet, at man fra arbejdsgivers side havde været mere imødekommende over for løsninger på det store arbejdspres, som de ansatte oplever, fordi de savner en fornuftig balance mellem privatliv og arbejdsliv”. 

Du finder forliget her

Kontakt Niels Kjeldsen

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.