ok21
OK21

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

27.02.2021

OK21: En pæn aftale er landet i kommunerne

Lørdag morgen nåede vi til enighed med de kommunale arbejdsgivere om de rammer og vilkår, der skal fastsættes i organisationsforhandlingerne mellem Sundhedskartellet og KL. I Kost og Ernæringsforbundet har vi haft særlig på lønudvikling og faglig udvikling for de ernæringsprofessionelle. 

Vores organisationsforhandlinger kommer efter, at det generelle forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for to uger siden fastlagde de overordnede rammer og blandt andet sikrede generelle lønstigninger og forbedringer til alle kommunalt ansatte. Derudover blev der afsat særligt tre interessante puljer; lavtløns-, ligeløns- og organisationspulje i forbundets medlemmer. Lavtlønspuljen giver lønforbedringer udover de generelle lønstigninger til 65% af Kost og Ernæringsforbundets kommunale medlemmer, mens ligelønspuljen sammen med organisationspuljerne blev forhandlet på plads med nattens forlig.

”Overenskomsten laver yderligere forbedringer til langt de fleste af vores medlemmer, hvad enten de får yderligere lønstigninger eller kan se fordele af det projekt, vi fik aftalt med kommunerne, om at sætte vores ernæringsfaglige kompetencer endnu bedre i spil i den kommunale ældrepleje”, forklarer Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

Lidt mere i løn

I organisationsforhandlingerne med de kommunale arbejdsgivere er det lykkedes at sikre ekstra løn til bred del af forbundets medlemmer. Det drejer sig blandt andet om et yderligere lønløft af de laveste trin, nemlig ernæringsassistenterne og hjælperne samt de kostfaglige eneansvarlige, overenskomstdækning ernæringsteknologerne og en yderligere investering i bedre vilkår for eleverne. De ekstra midler til løn udløses dog først pr. 1. april 2022, mens der allerede udmøntes generelle lønstigninger til alle pr. 1. april 2021.

”I 2018 troede vi at det ville lykkes at få ernæringsteknologerne overenskomstdækket, men arbejdsgivernes tilbud var simpelthen for dårligt. Nu har er 3 års ekstra kamp betydet, at det er lykkes med en god aftale, der sikrer dem en rigtig indplacering sammen med alle de andre ernæringsprofessionelle. Vi havde en stram ramme, men vi har sikret en god overenskomst og lagt sporene til nye muligheder fremadrettet. Det har været vanskeligt med de meget snævre økonomiske rammer, men jeg synes, at vi har fundet gode løsninger for vores medlemmer, der arbejder i kommunerne”, lyder det afslutningsvis fra Ghita Parry.

Nu venter organisationsforhandlingerne med staten, men vi forventer snart vi kan sende overenskomsten til urafstemning.

Kontakt Jacob Møller

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.