Placeholder for media

16.08.2018

NYT REGERINGSUDSPIL: Vil oplyse for bedre madvaner

Det er positivt med en fælles strategi fra fem ministre. Men der er også behov for konkrete og strukturelle tiltag – ’kan’ må blive til ’skal’, mener Kost og Ernæringsforbundet.

Et nyt regeringsudspil om strategi for mad, måltider og sundhed blev i går præsenteret af fem ministre.  Målet er, at gøre det lettere for os alle at vælge sund mad og at understøtte os i, at vi danskere har de rette kompetencer til at træffe sunde, gode madvalg gennem hele livet. Midlet er oplysning.

Bag regeringsstrategien står Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet. Det tværministerielle regeringsudspil skaber for første gang grundlag for handling på tværs af de fire ministerier.

”Det er meget positivt, at se en fælles strategi. For hvis vi skal påvirke, og meget gerne ændre danskernes mad- og måltidsvaner, kræver det en fokuseret og samlet indsats på mange parametre, der rækker ind i de forskellige ministerområder”, siger Ghita Parry, formand i Kost & Ernæringsforbundet og fortsætter: 

”Vi er klar, og har været det i flere år. Kost & Ernæringsforbundets medlemmer har længe løftet opgaverne, hvad enten det handler om den køkkenansvarlige i børnehaven, i arbejdspladsens kantine, kostvejledere til familierne, undervisere i skolereg,i eller målrettede måltider til syge og ældre. Vi kan ikke andet end at være enige i regeringens gode tanker, som både forbundet og medlemmerne har været med til at sætte på mange dagsordener gennem årene”.

Forbundet mener: Mere 'skal' end 'kan'

Der er rigtig meget, man kan gøre. Og det er ikke viden, vi mangler. Men ’kan-løsninger’ må blive til politiske ’skal-løsninger’ og helt konkrete initiativer, så viden og ambitioner ikke ender i støvede papirbunker.

”Oplysning og opfordring er fint. Men skal vi som samfund rykke i forhold til at knække kurven for overvægt og andre livsstilssygdomme, skal der sættes ind med strukturelle tiltag. Er målgruppen fx overvægtige børn, så sæt ind og giv meningsfulde tilbud til både børn og deres familier i form at permanente madordninger i daginstitutioner og skoler, rådgivning til hele familien, tilbud om ophold på julemærkehjem og sidst, men ikke mindst, en systematisk opfølgning, når opholdet slutter. Tiden er inde til at søsætte effektive forløbsprogrammer. Engangsevents, oplysningskampagner og midlertidige projekter er, som det ligger i ordet, midlertidige”, siger Ghita Parry og slutter:

”Regeringsstrategien tegner et fint billede af sundhedsudfordringerne, mulige aktører og de forskellige målgrupper. Fremtiden vil vise, hvordan de omsættes konkret og langsigtet. Det ser jeg frem til at bidrage med sammen med Kost & Ernæringsforbundets medlemmer”.

FAKTA

  • Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed består af 14 initiativer. Læs hele strategien her (pdf)
  • Bag strategien står fem ministre fra Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Børen- og Socialministeriet.
  • Der er afsat 40 millioner kroner til initiativerne over en fireårig periode.
Børn og unge

Ny forskning: Forebyggelse af overvægt skal tænkes helt om

"Vi har ganske enkelt ikke fundet overbevisende dokumentation for, at de overvægtsforebyggende indsatser, vi kender til, rent faktisk virker.”
ældre

Ny undersøgelse: Flere ældre med overvægt og diabetes

Danskerne lever længere og med flere gode leveår. Men der er plads til forbedringer - flere ældre lever med diabetes og overvægt.
Kost, ernæring og sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Ernæringsprofessionelle i Kost og Ernæringsforbundet er de faggrupper, som uddannes i det etablerede uddannelsessystem.....
Se alle