møde computer uddannelse
19.09.2023

Ny trepartsaftale giver mere stabilitet for efteruddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en ny trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU).

Vi ved, at der i fremtiden vil mangle ernæringsprofessionelle til at sikre sund og ernæringsrigtig kost til børn, syge og sårbare ældre. Det gælder også ernæringsprofessionelle ledere af de offentlige køkkener.

Derfor er det væsentligt, at det bliver lettere for både ufaglærte, faglærte og medarbejdere med en videregående uddannelse at blive efteruddannet og få skærpet kompetencerne. Specielt med tanke på nogle af de store opgaver, som også skal løses medarbejdere nu og i fremtiden – ledelse, den grønne omstilling, nye teknologier og skærpede krav til velfærden.

”Jeg er glad for den nye VEU-trepartsaftale - for livslang læring er en stor prioritet for Kost og Ernæringsforbundet. Jeg er særlig glad for, at det fortsat er muligt for, at faglærte kan få tilskud via Omstillingsfonden til efter-videreuddannelse i fx ledelse eller ernæring. For det kræver en stærk ernæringsfaglighed at lede de professionelle køkkener, så patienter på sygehuse og sårbare ældre får den helt rigtig mad og samtidig får løftet den grønne omstilling i de offentlige køkkener. Og vi kommer til at mangle ernæringsprofessionelle ledere i fremtiden. Jeg håber derfor meget, at særligt mange af vores dygtige ernæringsassistenter vil gå ledelsesvejen – og ikke mindst at arbejdsgiverne vil prioritere, at de, der har lyst og behov får tid og finansiering til at dygtiggøre sig”, siger formand Ghita Parry.

Nedslag i trepartsaftalen: Her er forbedringerne

Hidtil har VEU levet et lidt usikkert liv. Statens bidrag har indtil nu været givet i puljer, som har skullet genforhandles, når tidsperioden var ved at udløbe. Det har givet en vis usikkerhed om finansieringen af VEU. I den nye aftale slås det fast, at statens bidrag til ordningen er varigt – og altså ikke skal genforhandles løbende.

Det koster at sende medarbejdere på efteruddannelse. I den nye aftale bliver det slået fast, at den såkaldte VEU-godtgørelse fremover permanent vil være på 100 % af den maksimale dagpengesats. Før COVID var satsen 80% og blev hævet til 100 % ved første forlængelse af nuværende VEU-trepart. Arbejdsgivere skulle dengang stå for en større del af finansieringen. Den nye ordning gør det simpelthen billigere for arbejdsgivere fx at sende faglærte ernæringsassistenter på efteruddannelse.

Flere faggrupper kommer med. Den såkaldte Omstillingsfond bliver også varig, og målgruppen udvides til også at omfatte medarbejdere med en professionsbachelor. 

Det betyder fx, at professionsbachelorer i ernæring og sundhed kan søge tilskud til f.eks. moduler under den ernæringsfaglige diplomuddannelse. Det er forsat muligt for ufaglærte og faglærte at få tilskud fra Omstillingsfonden til efter-videreuddannelse i fx ledelse og HD - fx akademiuddannelse i ledelse.

Aftalen kan findes her

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.