forråd nødberedskab
25.06.2024

Nødberedskab: Retningslinjer for offentlige køkkener mangler

Det er myndigheder og arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre, at din arbejdsplads har en plan for nødberedskab

I sidste uge offentliggjorde forsvarsministeren nye anbefalinger til privatpersoner i tilfælde af længerevarende forsyningskriser eller lignende. Beredskabsrådene omfatter bl.a., hvor meget vand, mad og andre fornødenheder, man som privatperson bør have klar i en nødsituation. 

Flere medlemmer har siden kontaktet Kost og Ernæringsforbundet med spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig i de offentlige køkkener, hvis der opstår en nødsituation, fx hvor der i flere dage ikke er strøm. De mange henvendelser vidner om, hvor stort et ansvar medlemmerne i Kost og Ernæringsforbundet føler overfor de borgere og patienter, der hver dag nyder godt af deres faglighed. 

Medlemmerne har bl.a. spurgt om, hvem der skal stå for at sikre et nødberedskab, hvordan man skal forholde sig som medarbejder, og hvilket ansvar man står med overfor borgerne, hvis man f.eks. har døgnforplejning. 

Myndigheder og arbejdsgiver har ansvaret – ikke den enkelte medarbejder

Der findes i dag ingen anbefalinger om, hvordan offentlige køkkener skal forholde sig i tilfælde af længerevarende kriser. 

Derfor er det vigtigt at slå fast, at det ikke er den individuelle medarbejder eller kostfaglig eneansvarlige, der har ansvaret for at sikre et nødberedskab. Indtil der kommer generelle myndighedsanbefalinger, er det din leder eller en kommunal eller regional beredskabsansvarlig, du skal kontakte vedrørende forholdsregler for køkkener. Er du leder, kan det også være en mulighed at kontakte HR-afdelingen. 

Fødevarestyrelsen har dog tidligere udarbejdet en vejledning om råd til strømafbrydelser i fødevarevirksomheder, som du kan læse her.

Det overordnede ansvar for at sikre et robust beredskab i kommuner og regioner ligger hos Forsvarsministeren og Beredskabsstyrelsen. Det fremgår bl.a. af beredskabsloven

Kost og Ernæringsforbundet er i dialog med de relevante myndigheder og har understreget vigtigheden af, at tænke de offentlige køkkener ind i fremtidige anbefalinger, fordi de serverer over 1 million måltider dagligt, heraf døgnforplejning til mange til syge og sårbare borgere. 

Så snart der er nyt på området, vil medlemmerne blive orienteret. 

Sådan forholder du dig som medarbejder

Der findes ikke egentlige beredskabsplaner for offentligt ansatte. Men ansættelsesretligt er det klare udgangspunkt, at man som medarbejder skal møde til den aftalte eller planlagte tid. 

Udebliver man uden en aftale med sin arbejdsgiver, kan det blive betragtet som ulovlig udeblivelse. Dette kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Man skal derfor som medarbejder altid gøre sit bedste for at møde op, og hvis det viser sig ikke at være muligt, skal man give besked herom til sin leder med det samme.  

Hvis det ville være farligt eller utrygt for dig at møde på arbejde, så skal du selvfølgelig blive hjemme. Dette kunne f.eks. være, hvis politiet direkte har frarådet al udkørsel, eller hvis det simpelthen ikke er forsvarligt at komme på arbejde. I så fald skal du så hurtigt som muligt kontakte din leder og meddele, at du bliver forhindret.

Det er en god idé at kontakte din leder eller HR, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder på din arbejdsplads i tilfælde af en krisesituation. Derudover er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 3163 6600.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.