Uddannelse

Masteruddannelser

Masteruddannelsen er skridtet videre for dig som har en uddannelse som professionsbachelor eller på tilsvarende niveau. En masteruddannelse svarer til en kandidatuddannelse, og er på niveau med en lang videregående uddannelse, som har typisk et omfang på 60 ECTS-point.

Masteruddannelsen tages typisk på et af landets universiteter eller handelshøjskoler, og er ofte tilrettelagt som et deltidsstudium, men kan i nogle tilfælde gennemføres som et fuldtidsstudium.  Uddannelsen består af 4 moduler, hvoraf det sidste modul består i at udarbejde en masterafhandling.

Du kan læse mere om hvad en masteruddannelse er ved at klikke her.

Master i sundhedsantropologi

Uddannelsen har fokus på viden om, hvordan mennesker tænker og handler i forhold til sundhed og sygdom. 

Sundhedsantropologi, også kaldet medicinsk antropologi, beskæftiger sig med sociale, kulturelle, organisatoriske, strukturelle og etiske dimensioner af sygdom og sundhed i en global verden.

Uddannelsen henvender sig til en bred gruppe af sundhedsprofesionelle, fx jordmødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og psykologer, men også andre fagligheder er repræsenteret på uddannelsen. Læs mere her.

Master of public health, MPH

Master of Public Health er en akademisk uddannelse i folkesundhedsvidenskab med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse.

Du arbejder med emner som sundhedsfremme og -økonomi, vurdering af sundsrisici, effekt og økonomi i sundhedsindsatsen og udvikling af programmer og strategier for sundhedsfremme.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for sundheds- eller socialområdet. Typiske studerende er sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre, tandlæger, læger og politologer. Læs mere her. 

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Uddannelsens fokus er humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom. Den ruster dig til at arbejde med udvikling og ledelse i sundhedssektoren. 

Du beskæftiger dig med håndtering af patienternes behov, udvikling af det tværfaglige samarbejde og prioritering af de økonomiske ressourcer. 

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i sundhedssektoren, der ønsker en videreuddannelse, der sætter deres daglige arbejde i nyt perspektiv. Læs mere her.

Master i sundhedsfremme

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med udvikling af sundhedsfremme i forvaltninger, institutioner, virksomheder og lokalsamfund. 

Du lærer at planlægge og gennemføre sundhedsfremmende tiltag ud fra et inkluderende og demokratisk perspektiv, og arbejder bl.a. med borgerinddragende metoder, empowerment og aktionsforskning,

Uddannelsens målgruppe er ansatte, der arbejder med sundhed og forebyggelse på kommunalt og regionalt plan, fx inden for social- eller sundhedssektoren. Læs mere her.

Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion

Uddannelsen introducerer til metoder og teknologier, der gør fremstillingen af fødevarer mere bæredygtig i alle led - uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

Du lærer, hvordan man kan arbejde innovativt med fødevarer og processer og balancere krav til en bæredygtig produktion med krav til sikkerhed, produktivitet og økonomi.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i fødevareindustrien og hos kontrolmyndighederne. Du kan fx være kvalitets- eller produktionschef.

Undervisningen foregår online og på engelsk. Læs mere her.

Alt om videre- og efteruddannelse

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.