kandidatprofiler
18.06.2021

TEKST Jeannette Ulnits

Marie Nerup Mortensen: Jeg vil forstå hele pakken

Videbegær, praktisk tænkning og en direkte kobling til jobbet har været Marie Nerup Mortensens drivkraft igennem et langt studieliv, der pt. er afrundet med en Ph.d.

-Jeg er mere nysgerrig end boglig, så det er klart min nysgerrighed, der har bragt mig hertil. Jeg har selv formet min karriere og haft ansvaret for resultatet, så jeg føler mig privilegeret. Man kan komme langt, hvis man kan se formålet, siger 45-årige Marie Nerup Mortensen.

Som forskningschef vil hun med helhedstænkning, en humanistisk tilgang og sammen med sine medarbejdere sætte et stort fingeraftryk på, hvordan fremtidens forebyggelse af underernæring under indlæggelse skal se ud.

Arbejdet foregår blandt andet i Kulinarium, som er en forsknings- og udviklingsenhed med speciale i ernæring, mad og måltider til patienter. Enheden, der hører til under Måltider og ernæring på Aalborg Universitetshospital, har Marie Nerup Mortensen opbygget i løbet af sin lange ansættelse på arbejdspladsen.

Vil have det brede perspektiv

Mad og måltider har altid været Marie Nerup Mortensens store interesse. Hun har været ansat på Aalborg Universitetshospital det meste af sit arbejdsliv og har taget imod mange udviklingsmuligheder og uddannelsestilbud. Alle med forebyggelse af underernæring under indlæggelse som fællesnævner.     

- Forebyggelse af underernæring i forbindelse med sygdom er stadig et stort problem på hospitalerne. Det er en kompleks opgave, der kræver en bredere tilgang end kun den kliniske. Den opgave vil jeg meget gerne være med til at løse, siger hun.

Uddannelsesmæssigt har Marie Nerup Mortensen nærmest altid været i gang. Fra gymnasiet til en periode på Teknisk Skoles kokkelinje, til uddannelsen til Ernærings- og Husholdningsøkonom, som i dag hedder Professionsbachelor i Sundhed og Ernæring. Siden tog hun moduler i projektledelse på Diplom-niveau og en uddannelse som Klinisk Vejleder.

I 2010 landede hun en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab for at tilegne sig en bredere forståelse for hvad sundhed er. Et år på sundhedsteknologi-studiet åbnede senere døren til en Ph.d. i Mad og Måltider.

-For mig har det været afgørende at kunne koble studier og arbejde sammen. Det gav sammenhæng og mening, men det har også været noget af en balancegang at passe job og familie ved siden af. Aftalen med mig selv har været at af- og begrænse arbejdstiden, så jeg kun i perioder har måtte arbejde og læse mere end sammenlagt 37 timer, fortæller hun.

Marie Nerup Mortensen er meget bevidst om at det, der driver hende er at få stillet sin nysgerrighed og at få flere redskaber til sit arbejde. Hun beskriver sig selv som ”en praktisk begavet person, der ikke forstår teori for teoriens skyld”.

- Jeg har lavet systemer, der hjælper mig med at bestå eksaminer. Jeg er kommet hertil, fordi jeg har fokuseret på proces og mål og mindre på karakterer. Jeg kunne ikke have taget denne rejse, hvis jeg havde været perfektionist, siger hun.

Vil knække koden til effektiv forebyggelse

Da Aalborg Hospital i 2013 blev til Universitetshospital, blev forskningsdelen sat på hospitalskøkkenet. Marie Nerup Mortensen fik ledelsens opbakning til at opbygge Kulinarium og ansatte hende som forskningsleder.

-Kulinarium er skabt som en forsøgsplatform, der skal danne basis for forskning og udvikling indenfor ernæring, mad og måltider til syge. Vores fokus er særligt på underernærede patienter. Omkring 40 procent af alle indlagte patienter er underernærede, og ernæringstilstanden forværres ofte under indlæggelsen, forklarer hun. 

I Kulinarium går Marie Nerup Mortensen og medarbejdere tværvidenskabelig til værks i deres indsatser og projekter. For at skabe den rette kobling mellem mad og ernæring, arbejder de inden for en større vifte af områder.

-Vi tænker hele det set-up med, der kan påvirke selve spisningen. Hvis patienten har kvalme og ingen appetit, kommer vi ingen vegne med selv det perfekte produkt med det ideelle indhold af protein og næringsstoffer. Vi arbejder bl.a. med madens udseende, smag, lugt og konsistens, rummets betydning for måltidet, sociale sammenhænge og involvering andre faggrupper, fortæller hun.

Teamet står, med og uden eksterne samarbejdspartnere, bag en række proteinrige mellemmåltider, morgenmadsprodukter, isprodukter, en ”supersaft”, der er et proteinkoncentrat til opblanding i drikke. Det er også blevet til brød og melblandingsserie, en proteinpastil og 3D-printede måltider. På vej er desuden et nyt kostkoncept og diætkoncept til hospitalet samt plantebaserede drikke og et lakseprojekt med særlig høj ernæringsværdi.

Valgte forskervejen og blev leder

Da ideen om Kulinarium blev født, prikkede lederen til Marie Nerup Mortensen. Hun foreslog hende at supplere sin uddannelse med en Ph.d., som er en treårig akademisk forskeruddannelse, der kan tages efter Kandidat- eller Masteruddannelsen. Uddannelsen var oplagt at tage, fordi hendes arbejde efterhånden var orienteret mere mod projekter end mod drift. Men også fordi det under omlægningen til universitetshospital blev et naturligt krav at lederen af forskningsdelen skulle være Ph.d. uddannet.

-Jeg tænkte mig om en ekstra gang. Kulinarium var under opstart, jeg har familie og børn - og jeg skulle også bruge et år på at opkvalificere mig til studiet. Jeg sagde ja på den betingelse at uddannelsen blev tilrettelagt og tilpasset mit arbejde.  

I 2019 færdiggjorde Marie Nerup Mortensen sin Ph.d. i Mad og Måltider. I dag er hendes arbejde en blanding af forskning og ledelse. Det, hun søgte af humanistisk merviden og helhedstænkning, har de to videregående uddannelser givet hende.

I dag fokuserer hun mere og mere på ledelsesopgaver. Nok føler hun sig ”uddannelsesmæt”, men rejsen er formentlig ikke slut endnu.

- I Kulinarium og i Måltider og ernæring er der ansat 13 topprofessionelle medarbejdere til at varetage forskning, udvikling, implementering og produktionsstyring. For mig er det blevet et naturligt skridt i mit karriereforløb at dreje af mod ledelse. Min nysgerrighed vil nok bringe mig i retning af en ledelsesuddannelse, siger hun.

 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.