Sundhed og kost
Fagblad 11, 2019

Tekst: Mette Jensen. Foto: Peter Sørensen

Mangel på ernæringsassistenter

Offentlige såvel som private arbejdspladser har allerede i dag vanskeligt ved at skaffe de ernæringsassistenter, de har brug for, og udfordringen ser kun ud til at blive større. Kost og Ernæringsforbundets undersøgelse viser, at der vil blive mangel på ernæringsassistenter i de kommende år.

  “Vi har brug for folk, der har forstand på at lave ernæringsrigtig mad. Mister vi dem, vil vi få mange flere borgere, som slås med livsstilssygdomme end i dag”

  Så kontant lød meldingen fra Dennis Kindberg, uddannelseschef for gastronomi og service på EUC Nord. Hans udtalelse faldt i forbindelse med, at vi i fagbladet i august spurgte, hvad der skal til for at vende udviklingen.

  Den udvikling, der har betydet, at ALT for få søger ind på ernæringsassistentuddannelsen.

  Tallene viser, at optaget er tæt på halveret fra 2016 til 2018, og det bekymrer ledere i hele branchen. Hvis udviklingen fortsætter, vil det blive vanskeligt at rekruttere den arbejdskraft, der er brug for i de professionelle køkkener.

  Behov for flere hænder

  Usikkerheden fik Kost og Ernæringsforbundet til at undersøge behovet for ernæringsassistenter og ledernes forventninger til, om de kan rekruttere de ernæringsassistenter, de får brug for.

  Et spørgeskema til 468 kost- og ernæringsfaglige ledere, hvor 36 procent har svaret, bekræfter til fulde branchens bekymring for at komme til at mangle faglært arbejdskraft.

  I undersøgelsen svarer 39 procent af de ledere, der har deltaget, at de allerede i dag har svært ved at rekruttere de ernæringsassistenter, de har behov for. Udfordringen er størst i Region Hovedstaden, hvor 52 procent giver udtryk for, at det er svært at få de ernæringsassistenter, de skal bruge.

  Udfordringen ser lidt mindre ud i Nordjylland, hvor 15 procent har problemer med at rekruttere arbejdskraft.

  Hele landet er udfordret

  De 166 ledere, der har svaret på spørgeskemaet, skal tilsammen rekruttere 285 ernæringsassistenter i de kommende to år. I Midtjylland skal der bruges flest ‘nye’ ernæringsassistenter, 94 i alt, siger lederne. I Syddanmark forventes behovet at være 75, i Hovedstaden 56, på Sjælland 35 og i Nordjylland 25. Hvis behovet for ernæringsassistenter hos de 302 ledere, der ikke har deltaget i undersøgelsen, antages at være tilsvarende stort, så vil der i 2020 -2021 være behov for tæt på 800 ernæringsassistenter. Det skal dog understreges, at det er en antagelse og ikke et tal, der kan bekræftes ud fra undersøgelsen.

  Ledigheden blandt ernæringsassistenter er desuden lav, nemlig 3,5 procent (188 på fuld tid), ifølge FTFas ledighedsstatistik. Og da der ifølge Børne og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik bliver uddannet omkring 350 ernæringsassistenter om året i de kommende to år, vil der fortsat mangle mindst 100 til at varetage de job, lederne forventer vil komme. Et tal, der kan udfordres yderligere af geografi og mobilitet hos de uddannede.

  Vanskeligheden ved at rekruttere ernæringsassistenter er i øvrigt den samme, uanset om der er tale om en lille arbejdsplads med under 20 ansatte eller en større, hvor der er flere end 20 medarbejdere. Ligesom problemet har samme omfang, uanset om arbejdspladsen er offentlig eller privat, viser undersøgelsen.

  − Det er katastrofalt, at det er vanskeligt at rekruttere de ernæringsassistenter, der er behov for. Ernæringsassistenterne er en vigtig brik i velfærdssamfundet, for de laver ernæringsrigtig mad, og uden dem vil vi se flere borgere med livsstilssygdomme, siger Ghita Parry.

  − Der ligger derfor også en vigtig opgave for uddannelsesvejlederne, skolerne og virksomhederne i at inspirere unge og ældre til at søge ind på ernæringsassistentuddannelsen. I forbundet har vi lavet små film, der viser forskellige jobmuligheder og de faglærtes kærlighed til faget. Vi er på vej med en ny kampagne ‘Tag en ung i hånden’, og også Fagligt Udvalg lancerer en kampagne for uddannelsen, der præsenteres første gang ved Skills 2020 i januar.

   

  OBS. Artiklen er opdateret efter udgivelsen. Lederne har svaret på, hvor mange ernæringsassistenter, de forventer at få brug for i de kommende to år, ikke alene i 2020.

  FAKTA

  Om undersøgelsen

  468 ledere er spurgt, 36 procent har givet 166 svar

  For få elever og for få praktikpladser

  Undersøgelsen svarer ikke på, om det er tilsvarende vanskeligt at rekruttere elever − hvad man godt kunne frygte, da der i dag uddannes færre ernæringsassistenter end tidligere.

  Undersøgelsen viser samtidig, at kun 57 ud af de 77 godkendte virksomheder, der deltager i undersøgelsen, har haft elev/elever i de seneste år. Mangel på ressourcer, økonomi og manglende interesse i kommunerne nævnes som årsager. 

   

  Flere på pension

  Aldersfordelingen blandt forbundets medlemmer tyder på, at flere vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år, end der kommer til.  48 procent er mellem 50-70 år, 28 procent er 40-49 år og 23 procent er mellem 20-39 år. 

  Hvad gøres der

  Film, kampagner mv. skal inspirere flere til at søge ind på uddannelsen.
  Kost, ernæring og sundhed nr. 7, 2019

  Læs også:

  Fagligheden er en stærk drivkraft
  Drop kvotetænkningen, uddan flere ernæringsassistenter
  Kost, ernæring og sundhed nr. 11, 2018