kandidatprofiler

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

15.06.2021

TEKST Jeannette Ulnits

Malene Teilmann Sørensen: Jeg vil skabe bæredygtighed ad nye veje

Inden for hospitalskøkkener er jeg nok alene om at have en kandidatuddannelse i Oplevelsesøkonomi. Mit utraditionelle uddannelsesvalg har givet mig et nyt syn på mad og måltider og nogle andre knapper at skrue på.”

I et kontor i Afdelingen for Mad & Ernæring på Aarhus Universitetshospital sidder 30-årige Malene Teilmann Sørensen og udtænker ideer til projekter, der skal sætte bæredygtig køkkenproduktion i fokus. Hun er uddannet professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, men har taget det anderledes skridt at lægge en kandidatuddannelse i Oplevelsesøkonomi oven på.

Hendes job består i at arbejde med tiltag, der reducerer madspild og emballageforbrug, mindsker klimaaftryk for råvareindkøb, optimerer affaldssortering og fører hen imod det økologiske spisemærke i guld.

Med kandidatuddannelsen har hun b.la. tilegnet sig kompetencer, som kan bruges til at skabe merværdi gennem oplevelser og til at lave værdiskabende forandringer i virksomheder og institutioner. Koblingen mellem oplevelsesøkonomi og mad- og måltidsområdet får hun ofte spørgsmål til.

-For mig selv er sammenhængen soleklar, men for andre er det vist ikke sådan. Min bankrådgiver tror, at jeg er økonomiuddannet, og min kæreste har opgivet at forstå, hvad min uddannelse går ud på, griner hun.

Ikke desto mindre flyttede uddannelsen hende fra en situation med stor konkurrence om de spændende jobs til at have fået det, der for hende er ”drømmejobbet med den perfekte kombination af det hele”.

Var ikke færdig med at suge viden

Efter gymnasiet fik Malene Teilmann Sørensen arbejde som husassistent i et hospitalskøkken. Her blev det klart, at professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed var den vej, hun ville gå.

På sidelinjen sikrede hun sig yderligere erhvervserfaring gennem en række forskellige frivillige aktiviteter. Hun har bl.a. været underviser og opskriftudvikler, frivillig på Foodfestivaller, instruktør på Madskoler for børn, frivillig til events i et fængsel i Horsens samt frivillig i projektet Det Kærlige Måltid, hvor unge lokalt leverede måltider til personer i akut personlig krise.

Specialiseringen i Ledelse og Fødevarer gav kompetencer inden for projektledelse, kvalitetsudvikling, fødevarelovgivning samt viden om at udvikle sunde fødevarevarer. Opgaverne der fulgte trak hen mod projektorienterede arbejde med fokus på kommunikation – og der var konkurrencen stor.    

-Jeg kunne mærke, at jeg ikke var færdig med at suge viden til mig. Samtidig var vi for mange om for få jobs, så jeg bestemte mig for at finde en måde at skille mig ud på, fortæller hun. 

Vil opdatere en låst verden

Da kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi åbenbarede sig, kunne Malene Teilmann Sørensen øjeblikkelig se den koblet på sin ernæringsfaglige baggrund. Bl.a. fordi den giver en nyskabende og utraditionelt tænkende faglighed, som offentlige storkøkkener oplagt har brug for, hvis den skal kunne realisere de værdiskabende forandringer, den selv efterspørger.   

- Mad og måltider fra offentlige storkøkkener har i mange år lidt under dårlig omtale fra det øvrige samfund. Der stilles højere krav til måltiderne fra storkøkkenerne, men nogle steder halter de stadig efter, bl.a. fordi kommunikationsleddet mellem køkkener og slutbrugerne er for langt og tænkningen i forhold til udvikling er for låst, forklarer hun.

Hun vil f.eks. gerne være med til at finde nye alternativer til de i forvejen uddøende kommunikationsformer som nyhedsbreve og rapporter. Et netop overstået kursus i publicering og opsætning af trykte medier tydeliggjorde igen for hende ”hvor meget mere oppe på beatet verden udenfor er”.

-For mig er der en anden styrke i at kunne gå en utraditionel vej, når vi skal skabe oplevelser gennem mad og ”sælge” måltider gennem de gode fortællinger. Jeg kan godt føle, at jeg er forud for min tid, når jeg f.eks. formidler et projektresultat til regionen gennem en animationsfilm i stedet for en lang rapport. Det er nok typisk for mig, men i det øvrige samfund er det altså der, vi er, mener hun.

Den utraditionelle vej skal dog betrædes med forsigtighed, forklarer Malene Teilmann Sørensen. Som projektmedarbejder er hun også i en forhandlerposition, fordi forandringer hurtigt kan skabe usikkerhed. Derfor er hun meget bevidst om at møde kollegerne med ydmyghed, når hun præsenterer nyt.  

-Jeg har brug for hjælp og sparring fra mine kollegaer, fordi mit arbejde er langt væk fra selve produktionen i køkkenet. Vores forskellige fagligheder og erfaringer skal i spil for at nå i mål med vores kerneopgave. Jeg er meget bevidst om ikke at have store armbevægelser, men at møde kollegaerne på ”deres jord” og indføre nyt lidt efter lidt, siger hun.  

Fra fluffy visioner til konkrete indsatsområder

Kandidaten blev afsluttet i 2019 og i oktober 2020 fik Malene Teilmann Sørensen drømmejobbet som projektmedarbejder i afdelingen for Mad & Ernæring. Her har hun siden arbejdet med bæredygtighed i tre tværgående projekter, som har været indgangsvinklen til en fælles 2024-målsætning mellem Region Midts fem hospitalskøkkener.

Som projektmedarbejder lever hun fint med sin udløbsdato.

-Bæredygtighedsagendaen virkelig fået luft under vingerne, og den er kun blevet mere aktuel siden jeg blev ansat. Derfor ser jeg også mit job som et godt springbræt nye opgaver og projekter. Med madspild og et generelt fokus på reducering af klimaaftryk har jeg en nem dagsorden at tale ind i. Hatten over mit nuværende arbejde er Region Midts strategi for bæredygtighed, som blev vedtaget i januar i år af Regionsrådet. Det er min fornemste opgave at trække de store, fluffy visioner og målsætninger ned og gøre dem til konkrete, aktuelle indsatsområder for medarbejderne i køkkenet.

-Jeg vil tage fødevarer med ind i en oplevelsesramme og skabe bæredygtighed gennem skæve indgangsvinkler. Min uddannelse har gjort mig stærkere i kommunikation og i at styre projekter og processer. Den har betydet, at jeg i fremtiden kan være med til at gøre op med traditionel tænkning og skabe resultater ved at skrue på nogle andre knapper, siger hun.

 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.