kost 100 års jubilæum

Jubilæumsfonden

Hvis du har en ide til at udvikle dig selv eller dit fag, kan du få et legat fra forbundets jubilæumsfond.

Hvis du er økonomauddannet eller klinisk diætist med en forudgående økonomauddannelse samt medlem af Kost og Ernæringsforbundet kan du i jubilæumsfonden søge legat til rejser, studier eller internationale konferencer.

Legatet kan søges til formål som:

  • Deltagelse i europæiske eller internationale kongresser om ernæring og sundhed
  • Deltagelse i de Nordiske Diætistdage
  • Studie- og inspirationsture i udlandet
  • Kokkeskoler i udlandet
  • Dækning af afgrænsede udgifter i forbindelse med videreuddannelser, f.eks. udgifter til bøger eller studieture.

For eksempel har et medlem fået et legat på 10.000 kr. til ophold på en køkkenskole i Andalusien. Et andet medlem har fået 12.000 kr. til et modul i diplomuddannelse i ledelse, mens kursus om svær overvægt, mindfulness og yoga, studietur til USA og deltagelse i EXPO Verdensudstillingen er andre eksempler på formål, der har fået tildelt legat fra Jubilæumsfonden. Et andet eksempel, at Rikke Kristensen, Michael Allerup Nielsen, og Gitte Breum, med støtte fra Økonomaforeningens jubilæumsfond har deltaget i en studietur til Færøerne med primært fokus på havtangdyrkning, lakseopdræt og bæredygtighed i storkøkkener. Læs mere studieturen til Færøerne her.

Krav

Fondsbestyrelsen afgør, hvor mange penge det enkelte legat er på. Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange der søger legater.

Et legat fra Jubilæumsfonden skal anvendes til det projekt, det er søgt til, og legatmodtageren skal sende en skriftlig rapport til fondsbestyrelsen, når projektet er gennemført.

Uddeles 20. april

Legatet bliver delt ud hvert år på den dag Økonomaforeningen, nu Kost og Ernæringsforbundet, blev stiftet, den 20. april (1923).

Ansøgerne får i april besked på, om de har fået et legat. Seneste frist for ansøgning er 31. marts 2025.

Du skal betale skat af legatet

Legater er skattepligtige, men det er nogle gange muligt at få fradrag for udgifter til det formål, Jubilæumsfondens legat går til.

Ansøgningsskema til jubilæumsfonden

Generel information
Medlemsnr. udfyldes automatisk ( Hvis feltet er blankt, så log ind oppe i højre hjørne)
Navn
Adresse
+45
+45
Støtte til
Begrundelse
Kroner
kr
Bilag
OBS! Har du mere end tre bilag bedes du samle dem ved at skanne dem ind eller indsætte dem i et samlet dokument, eksempelvis i Microsoft Word.
Højst 3 filer.
2 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx.
Tidligere modtaget legat fra Jubilæumsfonden
Har du tidligere modtaget et legat fra Jubilæumsfonden?
Modtaget støtte i år(ene)
Søgt økonomisk støtte fra andre
Søger du økonomisk støtte fra andre?
Søger du økonomisk støtte fra andre?
kr
boks
Vil det tildelte legat blive brugt til formålet, hvis legatet er mindre end det, du har søgt?

Denne service anvendes til at sende en ansøgning til  Kost og Ernæringsforbundets Jubilæumsfond. Alle de oplysninger du afgiver i forbindelse med registrering af din ansøgning behandles fortroligt, og vi forpligter os til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige data.

De oplysninger du afgiver er udelukkende tilgængelig for os, og behandles efter forskrifterne i forbundets privatlivspolitikpersondatapolitik.

*-markerede felter skal besvares før indsendelse