Studieliv

Indmeldelse i Kost og Ernæringsforbundet og overflytning af a-kasse

Det er hurtigt at melde dig ind i Kost og Ernæringsforbundet og samtidigt blive overflyttet til a-kassen FTFa. 

Ja, tak jeg vil gerne være medlem

Velkommen til. Hvis du allerede har besluttet dig for at melde dig ind i Kost og Ernæringsforbundet og overflytte dit a-kasse medlemskab til FTFa, så skal du blot udfylde denne formular. Du skal dog selv huske at melde dig ud, hvis du allerede er medlem af en anden fagforening.

Hvis du stadig er i tvivl, kan du læse mere her om, hvad vi kan tilbyde dig. Det er også på den side, du melder dig ind, hvis du kun ønsker et medlemskab af Kost og Ernæringsforbundet.

JA TAK, JEG VIL GERNE VÆRE MEDLEM.
Jeg vil gerne være medlem af:
Jeg er:
PERSONLIGE OPLYSNINGER
Navn
+45
Adresse
Jeg er under uddannelse/uddannet som
Valg af toning:
HVIS DU ER STUDERENDE/ELEV
Studerende/elever er gratis medlem af Kost og Ernæringsforbundet de første 3 måneder. Derefter koster det 50 kr.
om måneden. Studerende/elever kan være gratis medlem af FTFa, når du er under 30 år eller når du betaler til
efterløn og har ret til dagpenge.
Jeg får SU og tjener mindre end den højeste dagpengesats.
Jeg er elev og har kun min elevløn som indtægt.
Jeg får både SU og elevløn og tjener mindre end den højeste dagpengesats.
Jeg får revalidering eller anden offentlig forsørgelse (gælder ikke SU).
Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, før jeg startede på uddannelsen.
Jeg ønsker det gratis medlemskab af FTFa for studerende, og jeg vil gerne have ret til dagpenge som nyuddannet, når jeg afslutter min uddannelse og opfylder betingelserne.
Jeg har tidligere været medlem af en a-kasse.:
Jeg er allerede medlem af en a-kasse og ønsker at skifte til FTFa**.:
Jeg har ikke tidligere været medlem af en a-kasse.:
HVIS DU ER NYUDDANNET
Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, før jeg startede på uddannelse.
Jeg har tidligere været medlem af en a-kasse.
Jeg er allerede medlem af en a-kasse og ønsker at skifte til FTFa**
Jeg har ikke tidligere været medlem af en a-kasse.
Jeg har allerede ret til dagpenge og vil bevare mine nuværende rettigheder.
Jeg ønsker overflytning som nyuddannet med ny ret til dagpenge.
HVIS DU ER LØNMODTAGER, SELVSTÆNDIG ELLER ELEV I PRAKTIK
Adresse
Oplysninger til a-kassen
Jeg er lønmodtager.
Jeg driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.
Jeg har tidligere været medlem af en a-kasse.
Jeg er allerede medlem af en a-kasse og ønsker at skifte til FTFa**.
Jeg har ikke tidligere været medlem af en a-kasse.
Jeg vil forsikres på:
Betalingsservice

Tilmelding til betalingsservice

Alle oplysninger afgivet i forbindelse med udfyldelse af din indmeldelsesblanket behandles fortroligt. Kost og Ernæringsforbundet forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige data.

Dine oplysninger er udelukkende tilgængelige for Kost og Ernæringsforbundet og FTFa og behandles efter forskrifterne i forbundets privatlivspolitik.

*-markerede felter skal besvares før indsendelse

**-markerede: Skifter du fra en anden a-kasse følger alle dine rettigheder med - også din efterløn. FTFa klarer det praktiske.

OBS: Er du medlem af en anden fagforening, skal du huske selv at melde dig ud.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.