Kost, ernæring og sundhed

Indkaldt som bisidder – hvad nu?

Som tillidsrepræsentant, kan du blive bedt om at være bisidder for en kollega, der er blevet indkaldt til en tjenestelig samtale.

Alle har ret til at have en bisidder med til en tjenestlig samtale ifølge forvaltningsloven §8 – læs mere her. Som udgangspunkt har alle ret til selv at vælge, hvem de gerne vil have, skal være ens bisidder, men det bliver ofte tillidsrepræsentanten, da det er en faglig kompetent person, som folk stoler på.

Praktisk om bisidderrollen

Som tillidsrepræsentant er du nok vant til at få mødeindkaldelser i god tid, at der er klare spilleregler og at du altid kan finde grundige mødereferater. Sådan er det ikke altid som bisidder. Der kan tingene godt ske ret hurtigt – ja faktisk uden varsel. Som hovedregel, bliver man oftest indkaldt til en tjenstlig samtale, når der er problemer.

HUSK: Du har som bisidder ret til, at blive oplyst om hvad mødet handler om og have tid til at forberede dig og din kollega til mødet.

Hvad er din rolle som bisidder?

Det at være bisidder, indebærer, at du sidder med i et møde sammen med en arbejdskollega, der er indkaldt til en tjenstlig samtale. Det er vigtigt at understrege, at du som bisidder ikke har nogen andel i sagen. Du er ene og alene med for at sikre, at alt foregår som det skal og for at lytte. Det er også vigtigt, at du prøvet at hjælpe din kollega med at komme med sine kommentarer til eventuelt fremsatte kritikpunkter.

Hvornår er man typisk bisidder?

Typisk vil man blive indkaldt som bisidder til en tjenestelig samtale. Denne kan f.eks. handle om:

  • Utilfredshed med arbejdsindsatsen
  • Manglende kompetencer
  • Omgangstone
  • Sjusk
  • Uddannelsesforløb, der forløber uhensigtsmæssigt
  • Langvarig sygdom
  • Misbrug

HUSK: Hvis den tjenstlige samtale kommer til at handle om opsigelse, eller ændre karakter til at handle om opsigelse, skal du afbryde mødet og foreslå din kollega at kontakte Kost og Ernæringsforbundet.

Hvis du føler dig inhabil

Skulle der opstå en situation, hvor du føler du er inhabil i forhold til den kollega, du bliver bedt om at være bisidder for, skal du selvfølgelig meddele det. I sådanne situationer vil en anden overtage opgaven.

Skal du være bisidder, og er det første gang, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din fagforening, Kost og Ernæringsforbundet, eller din regionsformand, der så vil klæde dig på til samtalen.

Hvordan forbereder du dig til samtalen

  • Inden mødet

Du skal forsøge at få tid til inden mødet, at snakke sagen igennem med den kollega, som du skal være bisidder for inden mødet, og forsøge at afstemme forventningerne til mødet. Det er selvfølgelig vigtigt at du forbereder dig selv og din kollega på hvad mødet drejer sig om.

HUSK: Er du i tvivl om mødets dagsorden, så kontakt den, der har underskrevet mødeindkaldelsen.

  • Under mødet

Ren formelt er det en god ide, at aftale, hvem der tager referat af mødet. Typisk vil det være arbejdsgiveren, der skriver referatet, men det kan være en god idé, om du også selv tager noter – specielt hvis der træffes beslutninger.

HUSK: Det er vigtigt, at I får læst referatet igennem inden I underskriver det, og du skal sikre dig, at din kollega er enig i, hvad der står i referatet.

  • Efter mødet

Efter mødet er det vigtigt, at du får talt mødet igennem med din kollega og sikrer at der ikke er opstået misforståelser, eller uklare beslutninger. Er der brug for det, kan du aftale en opfølgende samtale med kollegaen på et senere tidspunkt.

HUSK: Er du/I ikke enige i referatet, så gør opmærksom på det skriftligt efterfølgende. 

Relaterede artikler

Viden og fag

Regler og retningslinjer for TR-valg (Kommunale og regionale område)

Regler og retningslinjer for TR-valg blandt kostfaglige kolleger på KOST’s overenskomst på det kommunale og regionale område.
Kost, ernæring og sundhed

Find din kollega i medlemssystemet

Kost og Ernæringsforbundets medlemssystem giver tillidsrepræsentanter mulighed for selvbetjening. Du kan finde stamoplysninger, og du kan få et overbl
Kost, ernæring og sundhed

TR og rekruttering

Som tillidsrepræsentant møder du kollegaer, som du tænker burde være medlem. Du kan her på siden læse vores argumentpapirer, som klæder dig på til en
Se alle

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Kontakt Allan Bresson - han er din TR-kontaktperson i Kost og Ernæringsforbundet. Men alle i sekretariatet kan selvfølgelig hjælpe dig.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone3163 6665

mailabr@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk