bæredygtighed

Hvordan bliver du ernæringsassistent?

Hvordan søger du ind? Hvad er adgangskravene? Hvilke fag får du? Læs mere om en uddannelse som ernæringsassistent. 

Hvordan søger du ind?

Du kan vælge først at kontakte lærepladsen og for eksempel gå i Ny mesterlære, eller du kan vælge at søge direkte ind på en erhvervsskole. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du søge om optagelse senest den 1. marts via www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder løbende. Så kontakt din erhvervsskole og forhør dig om, hvornår de optager elever. 

Er du over 25 år eller kommer du ikke direkte fra grundskolen, så kontakt erhvervsskolen og snak med en vejleder. Find din nærmeste skole her.

Hvilke fag får du?

Du undervises i teori og praksis på skolen. Fagene er fx teknologi, samfundsfag, psykologi, fødevarelære, produktionshygiejne, ernæringslære og diætetik, tilberedningsmetoder, produktionsteknik og planlægning, sensorik og madkvalitet, kostlære og vurdering.

Job og videreuddannelse

Som færdiguddannet har du udsigt til jobsikkerhed og gode arbejdstider, og får du mod på at læse videre, har du både teoretisk viden og praktisk erfaring at bygge videre på.  

Med en uddannelse som ernæringsassistent kan du læse videre på erhvervsakademierne. Her kan du fx blive procesteknolog (ernæringsteknolog), serviceøkonom med videre. Hvis du har gennemført ernæringsassistentuddannelsen som eux-elev, så har du også adgang til fx professionsbachelor i ernæring og sundhed og bachelor i fødevare og ernæring.

Mere om uddannelsen

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Det kommer an på, hvornår du starter. Men det tager ca. 3 år og 5 måneder at gennemføre en ernæringsassistentuddannelse inklusiv grundforløb. Ernæringsassistentuddannelsen er opdelt i to forløb: grundforløb og hovedforløb.

Grundforløb

Uddannelsen til ernæringsassistent starter for de fleste på en erhvervsskole. Her arbejder du med den teoretiske del af håndværket. Du lærer at kende råvarer til madfremstilling, grundtilberedningsmetoder af fødevarer, tilsmagning af mad, fødevarehygiejne og egenkontrol.

Hovedforløb

Når du har bestået grundforløbet fortsætter uddannelsen med, at du skiftevis går i skole og er i lære i en virksomhed. Her øver du dig på madhåndværket og bliver dygtig hertil. Når du er på skolen kaldes det hovedforløb. Her bliver du dygtigere til især de teoretiske dele af uddannelsen – det er:

  • Råvarer, fødevarer, hygiejne, ernæring og diæter
  • Producere sunde og dejlig mad i stor skala til raske og syge personer
  • Tilberedningsmetoder, madfremstilling, tilsmagning og anretning
  • Måltidsplanlægning, indkøb, kalkulation og kvalitetsvurdering
  • Økologi, bæredygtighed, madspild og affaldssortering

Sidste skoleophold på hovedforløbet afrundes med en svendeprøve.

EUX Ernæringsassistent - erhvervsfaglig studentereksamen

Hvis du vil være ernæringsassistent og samtidig få en studenterhue på, kan du tage en EUX Ernæringsassistent. Hvis du tager en eux-ernæringsassistentuddannelse skal du være mere på erhvervsskolen og have fag på højere niveau, og derfor tager det 4 og 2 måneder inklusiv grundforløbet.

En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser fx en  professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Er du over 25 år?

For dig, der er fyldt 25 år og ønsker at tage en erhvervsuddannelse, findes der særligt tilrettelagte forløb, der kaldes erhvervsuddannelse for voksne (euv). Den kan du læse mere om her.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er for dig, der vil ud og arbejde hurtigst muligt. Hele dit første år består af praktisk arbejde på en arbejdsplads. Det betyder til gengæld, at du ikke skal tage grundforløbene på skolen, men starter direkte på hovedforløbet, når dit lærepladsophold er færdiggjort. Læs om Ny mesterlære 

Skal du selv finde en læreplads?

Ja, du skal selv finde en læreplads. Det kan sagtens lade sig gøre. Besøg nogle virksomheder, ring til dem, skriv til dem, og giv ikke op. Der er hjælp at hente hos erhvervsskolerne, som har virksomhedskonsulenter, der arbejder med at opsøge virksomheder. Finder du ikke en læreplads, skal du undersøge muligheden for at starte i skolepraktik, indtil du finder en læreplads.

Er der nogen adgangskrav?

Ja, det er der. Du skal have bestået dansk og matematik fra folkeskolen med minimum karakteren 02 for at kunne starte på grundforløbet. Har du ikke bestået dette kan du komme til en optagelsesprøve på erhvervsskolen. Her skal du løse en skriftlig opgave og til en samtale.

Løn under uddannelsen

Ernæringsassistenteleven får løn under hele uddannelsen, hvis der er indgået en uddannelsesaftale med arbejdsgiveren. Hvis der ikke er en aftale, kan der muligvis udbetales SU under grundforløbet.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.