lønseddel
15.09.2023

Hjælpemidler

Personer med funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører barrierer i forbindelse med et job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For at få bevilget hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det en betingelse, at:

 • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
 • udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
 • hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
 • hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen. 

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer, som er i:

 • tilbud om vejledning og opkvalificering
 • virksomhedspraktik
 • ansættelse i løntilskud, skånejob, løntilskud for personer med handicap (isbryderordningen) og fleksjob
 • seniorjob
 • ordinær beskæftigelse uden løntilskud
 • selvstændig virksomhed
 • ressourceforløb.

Det er din hjemmekommune, der står for bevilling af hjælpemidler. Er du i tvivl om der findes et hjælpemiddel, som kan understøtte din funktionsnedsættelse, kan du kontakte din kommune og få deres vurdering. Du er også velkommen til at ringe til vores socialfaglige konsulent Maria Frydensberg, 3163 6602, mfr@kost.dk for råd og vejledning.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.