Grøn adfærd gælder også indkøb
Fagblad 1, 2022

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

Jeannette Ulnits [ TEKST ] Alamy [ FOTO ]

Grøn adfærd gælder også indkøb

Indkøb:  I løbet af årets første måneder træder den fællesoffentlige SKI-aftale i kraft. Aftalen mellem Staten og Kommunernes Indkøbsservice og de tilmeldte kommuner og regioner giver professionelle køkkener bedre mulighed for at handle bæredygtigt.

Kost og Ernæringsforbundet har været med til at sætte skub i udviklingen af en bedre indkøbsaftale med flere bæredygtige løsninger til offentlige køkkener. Aftalen, der kaldes den fællesoffentlige SKI-aftale 50.25 Storkøkkenudstyr, er obligatorisk for staten, og den giver desuden de tilmeldte 93 kommuner og fem regioner mulighed for at købe storkøkkenudstyr med tilhørende service og miljørigtig bortskaffelse. 

Grønne krav til både køber og sælger

Kantineleder Gitte Vangsø fra Aalborg Kommune har som en del af ekspertgruppen været med til at forme aftalen. I hendes hverdag som kantineleder i Miljø- og Energiforvaltningen er grøn adfærd en selvfølgelighed, så for hende betyder det intet, at aftalen også stiller krav til indkøbsadfærden. 

− Leveringstiderne er blevet tre til fem dage længere, og mindsteordren på isenkram er steget med en 50'er. Det tror jeg, de fleste vil acceptere. Hensigten er jo at vænne os til at samle bestillingerne, fordi færre leveringer giver mindre klimabelastning.

− For mig gør indkøbsaftalen livet lettere. Som praktiker på en arbejdsplads, hvor alle har bæredygtighed i DNA’et, giver SKI-aftalen mig ro i hverdagen. Der er i aftalen et større obligatorisk sortiment af de hyldevarer, som vi alle bruger flest af. Når vi løfter i flok, vil flere varer få en bedre pris. Og med de nye krav til produkterne kan pris og kvalitet lettere komme til at hænge sammen, siger hun.

Sortimentet i SKI-aftalen bygger på en opdateret, udvidet udgave af den eksisterende aftale. Det omfatter omkring 1.600 varelinjer og et frivilligt sortiment − og alt storkøkkenudstyr følger diverse grønne krav til A-mærkninger, støjniveau, vandforbrug, elforbrug osv. Desuden kan man tilvælge et fuldserviceabonnement på køb af maskiner, som også indebærer reservedele og sliddele, for at få en så lang levetid på produkterne som muligt.

Bæredygtighed i hele livscyklussen

Forud for aftalen ligger et sejtræk af arbejde, fortæller Gitte Vangsø.

− Vi har f.eks. haft lidt knuder med juraen i forhold til service og reparationer af maskiner. Hvis lovgivningen og EU har fastsat en speciel leverandør eller firma til en type opgave, så har vi i enkelte tilfælde ikke fået den løsning, vi helst ville have. Selvom det er den mest bæredygtige og logiske løsning at bruge en tekniker fra lokalområdet, så har vi på grund af lovgivningen været nødt til at vælge firmaer, der ligger langt væk.  

Det er dog stadig prisen, der har været den største udfordring, forklarer hun.  

− Det er svært at opdrage folk til at tænke bæredygtigt, hvis pengene ikke er der. For de små er det priserne, der er problemet. Og lige nu hvor vi på verdensplan ser prisstigninger overalt, har grøn adfærd svære vilkår. Alle kan flytte sig lidt, men pris og kvalitet er stadig de vigtigste parametre, siger Gitte Vangsø.  

Lav lyd og bedste energiklasse

Omdrejningspunktet i arbejdet med at få aftalen på plads er at reducere CO2-udslip mest muligt i produktion, brug og bortskaffelse af varerne. Belma Özüpek, udbudskonsulent i SKI, forklarer, at en særlig ambition er at udbyde markedets mest effektive produkter, som bruger mindst muligt energi eller vand. Det handler f.eks. om at have den bedste energiklasse, kunne køre energibesparende programmer og have så lavt lydniveau, som markedet på nuværende tidspunkt kan levere. 

− På nogle produktgrupper, f.eks. combisteamere, konvektionsovne og blæstkølere, har SKI vurderet maskinernes totalomkostninger. Det er ikke altid det billigste produkt her og nu, som også har den bedste pris. Ser man på hele produktets levetid, kan det nemlig være, at det billige produkt bruger mere strøm. Den beregning bruger vi til at finde det mest bæredygtige produkt på lang sigt.

− Intentionen er at implementere grønne tiltag, der understøtter hele indkøbets livscyklus. Fra produktion til transport, anvendelse og “efterliv”. Når maskinerne en dag ikke virker mere, sørger leverandøren for at tage de brugte maskiner med, bortskaffe dem miljørigtigt og til en konkurrencedygtig pris. Med denne aftale er SKI med til at understøtte den grønne omstilling og reducere klimaaftrykket, siger Belma Özüpek.

SKI-aftalen genudbydes om fire år, hvorefter det igen bliver muligt at tilslutte sig.

Fakta:

Storkøkkenudstyr med besparelser

SKI-aftalen giver de tilmeldte offentlige organisationer mulighed for at købe storkøkkenudstyr i form af både isenkram og maskiner med tilhørende service.

Aftalen vil bestå af tre delaftaler. Det er henholdsvis den landsdækkende Delaftale 1 på Isenkram, Delaftale 2 på Maskiner & Service Øst samt Delaftale 3 på Maskiner & Service Vest.

Af SKIs hjemmeside fremgår det, at priserne i den nuværende aftale på storkøkkenudstyr, der trådte i kraft i 2018, var 14 procent lavere end på den tidligere aftale. Dermed kunne kommunerne tilsammen spare 53 mio. kr. på indkøb af storkøkkenudstyr i aftalens fireårige løbetid.

SKI kender endnu ikke priserne på den kommende aftale.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.