Appetit_0123_foto_Opsigelse_endelig
Fagblad 1, 2023

Jeannette Ulnits [ TEKST ] Ingrid Riis [ FOTO ]

Fyret AMR fik stor godtgørelse

Opsigelse: Køkkenleder og arbejdsmiljørepræsentant Ulla Nielsen var for syg af stress til at kunne overskue situationen, da hun blev fyret. En regionsformand og Kost og Ernæringsforbundets jurist tog over og sikrede hendes rettigheder. 

Ulla Nielsen havde i sit lange arbejdsliv kun oplevet gode arbejdsmiljøer. Det ændrede sig drastisk i 2018, da hun som ernæringsassistent blev ansat til at varetage kantinedriften for Lolland Kommunes medarbejdere. Kort efter påtog hun sig desuden hvervet som arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Ulla Nielsen erfarede hurtigt, at ledelsen interesserede sig mere for at få flere nye opgaver end for arbejdsmiljøet. Medarbejderstaben voksede fra fem til 15, og i den proces gik noget helt galt.

− Der blev lagt den ene opgave efter den anden oven på vores arbejde. Den daglige leder havde ikke fokus på at klæde medarbejderne på, så vi spænede rundt og skulle alle sammen købe ind og lave ordrer uden at være lært op i det. Vi vidste i bund og grund ikke, hvad vores opgaver var, så vi lavede det, vi troede, vi skulle, fortæller hun.

Mobbekultur voksede

Den daglige leder ønskede ikke at debattere problemerne, og der opstod mere og mere snakken i krogene om hinanden.

− Jeg satte som en af de eneste spørgsmålstegn ved processerne og prøvede at italesætte problemerne. Jeg påtalte det, når man frøs pølsehorn ned direkte fra ovnen eller brugte en 20 grader varm fars, der skulle have været kasseret. Jeg forsøgte at skærme de kollegaer, der blev bagtalt og mobbet, men det var svært, fordi min daglige leder faktisk var en del af det, siger hun. 

Ulla Nielsen mærkede, at hun gled ned i hierarkiet. 

− Til sidst gjorde lederen intet for at skjule sin modvilje. En dag hørte jeg hende udbryde, at “det skal hun kraftedme ikke bestemme!”, da jeg ud i flokken bad om hjælp til at køre en madvogn ud til chaufføren.   

Arbejdsdagene blev sværere og fyldt med frustration og følelser af utilstrækkelighed. Ved juleferiens afslutning i januar 2020 havde Ulla Nielsen et tårnhøjt blodtryk. Hun måtte sygemelde sig i seks-otte uger, og efter raskmeldingen blev arbejdsmiljøet ren overlevelse. Hun kunne ikke længere sige fra og holdt sig selv oppe i troen på, at “det hele bliver bedre på mandag”.

I slutningen af maj 2021 gik hun en fredag hjem, knækkede helt sammen og blev sygemeldt igen. Svær stress og udbrændthed var psykiaterens diagnose. 

Presset til at gå af som AMR

Undervejs i forløbet blev regionsformand Rikke Kristensen orienteret om sagen og meldte sig som bisidder ved Ulla Nielsens omsorgssamtaler. Ved næstsidste samtale foreslog teamlederen Ulla Nielsen, at hun frasagde sig hvervet som AMR. 

Ulla Nielsen indvilligede, men følte sig presset til at gå af. I referatet fra mødet fremgik det, at det var hendes eget valg. 

Da ernæringsassistenten to måneder efter blev indkaldt til en ny omsorgssamtale, var det med henblik på afskedigelse. Forinden satte regionsformand Rikke Kristensen Kost og Ernæringsforbundets jurist Clara Steen Nørby på sagen. Hun opdagede, at der ikke var valgt en ny AMR på arbejdspladsen. Derfor var Ulla Nielsen stadig AMR ved afskedigelsen.

Clara Steen Nørby forklarer, at man som AMR skal tillægges tre måneders ekstra opsigelsesvarsel. Desuden manglede der en organisationsforhandling før afskedigelsen. Havde kommunen fulgt den rette proces, ville den have været nødt til at vente en måned med at sætte afskedigelsen i værk.

Den måned krævede forbundet, at Ulla Nielsen fik løn for og derudover to ugers løn for ikke at være blevet afskediget “af tvingende årsager”. Så i stedet for løn i fire måneder fik Ulla Nielsen med forbundets hjælp løn i otte en halv måned efter fratrædelse.

AMR har særlige rettigheder

Clara Steen Nørby ser sagen som en påmindelse om, at man som AMR og TR har ret til et forlænget opsigelsesvarsel, en organisationsforhandling og en opsigelse, der er begrundet i tvingende årsager.

− Ulla Nielsen følte sig presset til at gå af som AMR. Ledelsen sagde, at det var for kollegaernes skyld, men man kunne godt få det indtryk, at det var for at slippe billigere. Man skal være opmærksom på ikke at komme til at give afkald på sine rettigheder under en sygemelding, understreger hun.

I dag er Ulla Nielsen lettet over at være væk fra det giftige arbejdsmiljø. Hun mener ikke, at hun selv ville have opdaget fejlene.

− Jeg har været i gode hænder. Den hjælp, jeg har fået af forbundet og Rikke Kristensen, har betydet, at min økonomi som ledig ser bedre ud, end jeg frygtede, siger hun.    

Ulla Nielsen er p.t. i ressourceforløb.

 

Sagen kort:

•  Sygemeldte Ulla Nielsen indvilligede under pres fra sin ledelse i at fratræde som AMR.
•  To måneder efter blev hun fyret med fire måneders løn i fratrædelse.
•  Da arbejdspladsen ikke havde valgt ny AMR, var Ulla Nielsen juridisk set stadig AMR ved fyringen.
•  Kost og Ernæringsforbundet gjorde indsigelser mod flere forhold, der krænkede hendes rettigheder som AMR.
•  Ulla Nielsen blev sikret løn i otte en halv måneder efter fratrædelsen.    

 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.