klimavenlig mad
18.06.2024

Folketinget vil lave klimamærke og stoppe madspild

Alle partier står bag aftale, som de næste fire år sætter rammerne for fødevare– og veterinærområdet.

Det skal være lettere at vælge klimavenlige fødevarer, og der skal gøre noget ved, at vi hvert år smider 800.000 tons mad i skraldespanden. Det er et par af punkterne i den 16 sider lange aftale om fødevare – og veterinærområdet som alle Folketingets partier er enige om.

Derudover vil konceptet for fødevarekontrol blive forenklet og det vil betyde færre fødevarekontroller, men det er ikke helt indlysende i aftalen, hvordan og om det vil påvirke kontrollen på mange af de arbejdspladser, hvor medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet arbejder. Det står dog klar, at kontrolbesøgene som udgangspunkt fortsat vil være uanmeldte.

Alle vil have et klimamærke
Det er svært at vide om de fødevarer man finder i supermarkedet, er med til, at man kan spise mere klimabevidst. Derfor er politikerne blevet en enige om, at der ”etableres et grundlag for et frivilligt statskontrollet nationalt klimamærke for at understøtte den bæredygtige udvikling”.

Erhvervet er også interesserede i et klimamærke, så det bliver lettere for forbrugerne at navigere efter fødevarers klimaaftryk. Noget der også vil kunne gavne i professionelle og offentlige køkkener, hvor man vil reducere klimataftrykket.

Vi smider alt for meget mad ud
Næste 2.200 tons mad bliver smidt ud hver dag. Det bliver til 800.000 tons om året. Dette kæmpe madspild skal reduceres, blandt andet ved ændring af regler og barrierer, hedder det i aftalen.

”Det er eksempelvis relevant at se på regler for donation af mad, så byrderne lettes for donationsorganisationer og dem, der gerne vil donere, samtidigt med at fødevaresikkerheden opretholdes. Aftaleparterne noterer sig, at madspildsområdet vil blive understøttet af madspildsstrategien, som bl.a. sætter fokus på regelforenkling”.

Med andre ord vil man gennemgå alle regler og muligvis fjerne de af dem, som er fjollede og som forhindrer, at man kan skære ned på madspild. Politikerne lægger op til et samarbejde med madspildsorganisationer for at se på om danske regler skal ændres.

Hele aftalen kan læses hos Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.