madspild
09.04.2024

Fødevareminister lancerer Danmarks første madspildsstrategi

Ny strategi skal bl.a. understøtte offentlige køkkener i at opgøre og reducere madspild

Ifølge nye tal fra Miljøstyrelsen smider vi i Danmark hvert år næsten 900.000 ton spiseligt mad ud, og den store mængde af madspild og det store fødevaretab påvirker både klima og miljø negativt. 

For at bekæmpe madspild har fødevareminister Jacob Jensen (V) lanceret en madspildsstrategi, som skal fungere som en rettesnor for, hvordan danskerne kan blive bedre til at mindske madspild. 

Strategien er den første fokuserede madspildsstrategi i Danmark, og er inddelt i fire arbejdsspor med 15 initiativer. 

Et af disse initiativer handler om ”Offentlige køkkener mod madspild”. Der serveres dagligt ca. 1 mio. offentlige måltider i daginstitutioner, plejehjem og bosteder. Derfor vil der med den nye madspildsstrategi blive afsat 1,5 mio. kr. i perioden til etableringen af en frivillig aftale for ”Offentlige køkkener mod madspild”, hvor de offentlige køkkener forpligter sig på at måle og opgøre madaffald med henblik på at reducere mængden af madspild. Der vil også blive udviklet inspirationsmateriale, ’best-practice’ cases, donationsguide m.m., samt etableret et netværk hvor man kan få sparring og vejledning til at opgøre og reducere sit madspild. 

Argumentet for at de offentlige køkkener skal gå forrest med at bekæmpe madspild er ifølge strategien, at ”en fokuseret indsats for at reducere madspildet i Danmarks offentlige køkkener kan gavne deres økonomi og bidrage til den grønne omstilling ved at reducere de offentligt indkøb. Reduktion af madspild viser et ansvarligt forbrug af vores naturressourcer, og med reduktion af madspild, kan det offentlige Danmark gå foran og vise vejen for borgere, virksomheder og andre organisationer.”

Du kan læse mere om den nye strategi, de forskellige arbejdsspor og initiativer mm. på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’s hjemmeside, eller i selve madspildsstrategien ”National madspildsstrategi 2024-2027”

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.