FaKDs bestyrelse

FaKDs bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer i valgperioden 2023-2026

FaKD ledes af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer.

Du kan møde bestyrelsen på årsmødet, generalforsamlingen og til de forskellige andre arrangementer i FaKD.

Mette Theil, formand

 

Mette Theil

 

Tlf.: 26 85 59 78 
E-mail: mp@diaetist.dk

 

En synlig profession

At skabe fokus på vores profession og det vi bidrager med i sundhedsvæsenet, er min drivkraft. Jeg vil med glæde og passion genopstille til bestyrelsen/formand i FaKD. Jeg er 45 år, fynbo i hjertet og bor på Østerbro med min mand og vores 3 børn.  

Jeg er uddannet klinisk diætist fra det sidste hold på den ”gamle” uddannelse i Århus. Jeg har 16 års klinisk erfaring med både indlagte og ambulante patienter, med forskningsprojekter og som klinisk vejleder. Jeg har været tillidsvalgt som TR og er aktuelt også i Hovedstadens regionsbestyrelse og i Kost og Ernæringsforbundets hovedbestyrelse. Her arbejder jeg for bedre vilkår for diætister. 

Jeg er i gang med en Master i Public Heath, som særligt styrker mine kompetencer inden for sundhedsvæsenets organisering og styring, hvilket jeg bruger politisk i FaKD. 

Siden 2007(!) har jeg været aktiv i FaKDs bestyrelse, nu 8 år som formand. Det har givet mig stor indsigt i vores fag og fællesskab, som hele tiden udvikler sig. Da vi blev sammenlagt med KE, gik vi i gang med et nyt kapitel, hvilket jeg er stolt af, vi havde mod til. Vi skal fortsat udvikle os, og derfor er det vigtigt, at FaKD har kontakt til medlemmerne, så vi ved, hvad der fylder. Uddannelsen er under revision og både grunduddannelsen og vores efteruddannelse er en mærkesag for FaKD. 

Jeg har en stor vilje og evne til at samarbejde, da jeg som type er udadvendt og en teamplayer. Jeg ved, at resultater er noget vi skaber sammen. 

Jeg brænder for at indgå i alliancer og netværke med andre organisationer, og har her en god kontakt til mange aktører, som vi samarbejder med. Her insisterer jeg på anerkendelse af vores faglighed og behovet for os. Mit engagement for faggruppen gør jeg synligt så mange steder som muligt. Derfor bestræber jeg mig på at være aktiv på de sociale medier, medvirke i debatter, på konferencer og interviews. 

Bliver jeg genvalgt vil jeg arbejde for, at vi bliver stærkere, flere og mere synlig som profession. Jeg vil bidrage til styrket faglighed og via netværk sætte et stærkt diætetisk aftryk på de politiske dagsordener. 

Til gavn for vores faggruppe, de mennesker vi hjælper, og sundhedsvæsenet som helhed.

Trine Klindt, næstformand

 

Trine

 

Tlf.: 30 23 79 04
E-mail: tk@diaetist.dk

 

Jeg er 48 år, har to store drenge på 19 og 22 år og bor i København. 

Siden 2015 har jeg været en del af FaKDs bestyrelse, siden 2016 næstformand og med i Diætistens redaktionsudvalg og de sidste to år også redaktør for Diætisten.

Jeg spillede en central rolle ifm. FaKDs overgang fra at være en selvstændig forening til at blive et fagligt selskab i Kost og Ernæringsforbundet og er også i mange andre sammenhænge både fag-fagligt og fagpolitisk udviklingsorienteret.

De sidste par år har jeg været i gang med den sundhedsfaglige erhvervskandidat på SDU og dette studie styrker i den grad mine kompetencer ift. både at være bestyrelsesmedlem/næstformand i FaKD og ift. at være redaktør for et fag- og forskningsblad som Diætisten. 

Jeg har været politisk aktiv og græsrodsaktivist siden jeg var ganske ung og engagerer mig stadig i verden omkring mig - nu ikke partipolitisk, men "blot" sundhedspolitisk - hvilket dog også er i tæt berøring med andre politiske områder. 

Det vil bl.a. derfor også være fantastisk at fastholde min plads i FaKDs bestyrelse, da jeg synes, at jeg herigennem er involveret i mange vigtige og spændende projekter med stor betydning for kliniske diætisters rolle i det brede sundhedsvæsen og i relevante private virksomheder. Derudover ønsker jeg stadig at være med til at udvikle faglige kurser og efteruddannelser for FaKDs medlemmer, så vi, som faggruppe, hele tiden har mulighed for at være opdateret på den nyeste og vigtigste viden inden for vores felt. 

Luise Persson Kopp, bestyrelsesmedlem

 

Luise Persson Kopp

 

Tlf.: 31 20 22 04
E-mail: lk@diaetist.dk

 

Jeg er klinisk diætist fra UCSYD, sundhedsfaglig kandidat fra SDU og arbejder i dag som ph.d.-studerende på Bispebjerg Hospital i Nordvest, København. Her er jeg ansvarlig for et stort randomiseret klinisk forskningsprojekt omkring kost og måltidskasser til personer med type 2-diabetes.

Jeg er weekend-pendler - i weekender, ferier og hjemmearbejdsdage er jeg hjemme i Aabenraa i Sønderjylland og hverdagene tilbringer jeg på Bispebjerg og i Herlev. Jeg har været medlem af FaKDs bestyrelse siden december 2015. Derudover arbejder jeg med NCP, som NCP-projektleder, bl.a. med NCP terminologi, journalføring og kommunikation. Jeg er nørdet med det jeg laver – og detaljerne er utroligt vigtige for mig. Jeg er engageret i mit arbejde for FaKD, både som bestyrelsesmedlem og som repræsentant for det faglige selskab i de udvalg og grupper jeg deltager i. På konferencer og til møder, deltager jeg altid aktivt med kommentarer og input for at gøre opmærksom på diætisters faglige virke og vigtigheden i den rette ernæring – og behandlingen af ernæringsrelaterede problematikker.

Som bestyrelsesmedlem, vil jeg fortsætte at arbejde for at styrke den diætetiske profession, ved at fortsætte mit fokus med journalføring, kvalitetssikring og synlighed – samt at vi, som profession, har de rette arbejdsredskaber, som styrker det daglige arbejde i praksis.

Christian Antoniussen, bestyrelsesmedlem

 

E-mail: ca@diaetist.dk

 

Jeg er 30 år gammel og bor lidt uden for Aarhus med min kone. Jeg er uddannet klinisk diætist fra VIA University College og kandidat i sundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet. Til dagligt er jeg ansat som ph.d.-studerende på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Jeg har været aktiv i FaKDs bestyrelse siden 2017, og jeg har siddet i Kost og Ernæringsforbundets hovedbestyrelse i perioden 2019-2022.

Jeg har siden min indtrædelse i bestyrelsen været med til at sikre en højere grad af professionalisering af bestyrelsen og FaKD som faglig organisation. Det ved bl.a. at være medvirkende til, at sammenslutningen af FaKD og Kost og Ernæringsforbundet blev en realitet samt at beslutte, at FaKD igen skulle have en formand, der er tilknyttet det faglige selskab på fuldtid. Begge dele mener jeg har sikret bedre kontinuitet i FaKDs arbejde, og en endnu bedre opgaveløsning end det har været muligt at levere tidligere.

Jeg er særligt optaget af, hvordan FaKD som fagligt selskab kan være medvirkende til at sikre kontinuerlig udvikling af vores fag samt bidrage til høj faglighed og kvalitet. Det er også derfor jeg tidligere har arbejdet med udviklingen af FaKDs rammeplaner samt i den seneste bestyrelsesperiode haft det primære ansvar for opgaver relateret til uddelingen af FaKDs projektmidler. Med projektmidlerne har vi netop skabt en mulighed for, at alle medlemmer, via forskelligartede projekter, kan være medvirkende til at udvikle den diætetiske praksis, sætte fokus på kliniske diætisters arbejde samt dokumentere effekten af forskelligartede ernæringsindsatser. Det er et område, jeg fortsat ønsker at have mit primære fokus på i den kommende bestyrelsesperiode.

Min ambition er, at FaKD til stadighed vedbliver at være relevant for kliniske diætister og kandidater.  Jeg vil arbejde for, at FaKD i endnu højere grad kan understøtte det kliniske arbejde og bidrage til fagets udvikling via indsatser, der spænder fra at yde økonomisk og faglig støtte til projekter, samt på et mere overordnet politisk plan at arbejde for, at kliniske diætister inddrages i alle relevante arenaer af vores sundhedsvæsen.

Randi Tobberup, bestyrelsesmedlem

 

 Name Randi crop

 

Tlf.: 29 89 05 77
E-mail: rt@diaetist.dk

 

Jeg er 36 år og bor i Aalborg med min mand og to børn på 5 og 7 år. I Aalborg arbejder jeg til daglig som ledende klinisk diætist på Aalborg Universitetshospital. Min tid fordeles på administrative opgaver, kliniktid og forskning. I 2019 afsluttede jeg min ph.d. i med titlen” Malnutrition in Lung Cancer – dietary characteristics and a multimodal treatment approach”. Jeg ønsker at skabe en større flow mellem klinik og forskning, som både kan sikre gode kliniske spørgsmål til forskning – såvel som implementering af relevante forskningsresultater i klinikken.

De seneste 6 år har jeg haft to perioder á 2 år i FaKDs bestyrelse, hvor drivkraften har været de faglige diskussioner og fokus på faglig kvalitet hos de kliniske diætister. Det at være med til at forme udviklingen af kliniske diætister i Danmark er særdeles vigtigt og jeg ser det som en fantastisk mulighed via deltagelse i bestyrelsen af det faglige selskab. Jeg ønsker med baggrund i ovenstående at genopstille til valg som bestyrelsesmedlem i 2020.

Anne Kahr Lysdal, bestyrelsesmedlem og kasserer

 

Anne Kahr Lysdal

 

E-mail: al@diaetist.dk

 

Jeg er 30 år og er bosat i Randers med min mand og vores datter fra marts 2022. 

Jeg blev færdiguddannet fra VIA i Aarhus i januar 2018. Samme år blev jeg ansat som klinisk diætist på Aalborg Universitetshospitalet, hvor jeg til daglig arbejder med ernæringsterapi i en tværgående funktion på flere forskellige afdelinger. Jeg elsker især at nørde med de komplekse patientopgaver og jeg elsker den variation jeg har i min hverdag, som tværgående diætist. Foruden det kliniske arbejde brænder jeg for at udvikle og optimere vores praksis samt vores samarbejde på tværs af sektorerne via diverse udviklingsopgaver. 

Gennem mit virke som bestyrelsesmedlem i FaKD har jeg fået et indgående kendskab til vores fagforening samt et indblik til det politiske spil og netværk omkring os. 

Min styrke ligger i min praksiserfaring og mit daglige virke i klinikken, hvor jeg holder mig opdateret og informeret helt tæt på vores målgruppe og nærmeste samarbejdspartnere. Min drivkraft ligger særligt i udviklingen af det tværfaglige samarbejde, da jeg har erfaret at et godt samarbejde giver det bedste resultat af vores ernæringsbehandling. 

Igennem den næste valgperiode ønsker jeg at øge mit fokus på de opgaver, der skaber en direkte værdi for jer som medlemmer. Der skal skabes flere og bedre arbejdspladser samt være et øget fokus på faglig udvikling og kompetenceløft. 

Med baggrund i ovenstående ønsker jeg at genopstille til valg som bestyrelsesmedlem. 

Sofie Bech, bestyrelsesmedlem

 

Sofie_Bech_FaKD

 

E-mail: sb@diaetist.dk

 

Jeg er uddannet klinisk diætist fra Københavns Professionshøjskole i sommeren 2021. Sammen med min mand og vores to små piger bor jeg i Bagsværd. Min primære praksiserfaring er indenfor pædiatri.

Som nyuddannet klinisk diætist og bestyrelsesmedlem i FaKD er min motivation for det fagpolitiske arbejde forankret i ønsket om at styrke og synliggøre den afgørende rolle, diætister spiller i det danske sundhedsvæsen. Mit engagement i sundhedspolitik er drevet af behovet for at fremhæve diætisternes kompetencer og sikre, at vores fagområde bliver prioriteret i udformningen af sundhedspolitiske beslutninger. Jeg stræber efter at skabe opmærksomhed omkring betydningen af ernæring i forbindelse med sygdomsbehandling og -forebyggelse og arbejder målrettet for at sikre tilstrækkelig integration af diætister for at optimere patientbehandling og fremme folkesundheden.

I FaKDs bestyrelse er jeg tildelt rollen som web- og kommunikationsansvarlig både i forhold til hjemmesiden og selskabets sociale medier. Her gør jeg en dyd ud af, at opdaterer med relevant indhold og interagere med FaKDs medlemmer.

Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlem

Generelt
  • Som medlem af FaKDs bestyrelse deltager du aktivt i ledelsen af det faglige selskab af kliniske diætister. Du medvirker til at fastlægge FaKDs vision, mission samt faglige- og politiske ambitioner. Du repræsenterer det faglige selskabs medlemmer og har til opgave at sikre, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt i overensstemmelse med FaKDs vedtægter. Du arbejder generelt også for at skabe medlemmer til FaKD.
  • Som bestyrelsesmedlem kan du påtage dig ansvar for forskellige udvalg og arbejdsopgaver afh. af dine interesser, erfaring og kompetencer. Det er muligt at holde orlov for bestyrelsesposten.
Funktion og arbejdsopgaver
  • Deltagelse i 5-6 bestyrelsesmøder (pr. år) samt forberedelse/efterbearbejdning hertil (forberedelse af sagsfremstilling, udarbejdelse og gennemlæsning af mødereferater og lign.)
  • Besvarelse af henvendelser fra FaKD’s bestyrelse, medlemmer og samarbejdspartnere/eksterne aktører
  • Diverse ad hoc-opgaver (arrangering af kurser, årsmødet, faglige medlems-arrangementer samt deltagelse i eksterne møder og konferencer på vegne af FaKD efter behov/mulighed)
  • Du modtager et bestyrelseshonorar for deltagelse i et møde/arrangement, og der kan aftales honorar for udarbejdelsen af diverse opgaver for FaKD.

Relevante links

FaKDs generalforsamlinger

Du kan læse mere om generalforsamlinger mv. her.

FaKDs vedtægter og samarbejdsaftale

FaKDs vedtægter blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i 2018, hvor Foreningen af Kliniske Diætister blev til Fagligt selskab af Kliniske Diætister og dermed en del af Kost og Ernæringsforbundet.